Denník N

„Pastiersky list“ ako z hororu: Vyhrážky hladomorom aj kanibalizmus

Hnutie "Nehanbím sa za Ježiša!" spustilo bilboardovu kampaň, v ktorej sa nehanbí tvrdo zastrašovať veriacich zatratením v prípade ak sa neprihlásia k svojej viere. zdroj obrázku: Facebook
Hnutie „Nehanbím sa za Ježiša!“ spustilo bilboardovu kampaň, v ktorej sa nehanbí tvrdo zastrašovať veriacich zatratením v prípade ak sa neprihlásia k svojej viere. zdroj obrázku: Facebook

A je to tu – sčítanie. Predstavitelia niektorých cirkví vytiahli do boja svoje tradičné zbrane. Nasladlé zaliečanie, aj bohapusté vydieranie. Aká je „agitácia“ náboženských vodcov dnes a aká bola v biblických časoch?

„Kto mňa zaprie pred ľuďmi, toho aj ja zapriem pred svojim otcom.“ – hlása kampaň hnutia nehanbím sa za Ježiša. Čitateľ nemusí byť psychológ, aby v týchto slovách, ktoré sa skutočne pripisujú Ježišovi, odhalil psychické vydieranie a manipuláciu. Len kresťania v tom dokážu vidieť lásku a čo je horšie, nehanbia sa vycapiť túto hrozbu na bilboardy a zastrašovať tak okoloidúcich. Človek, ktorý nevyrástol vo viere, mykne plecami, pomyslí si svoje a ide ďalej. Avšak ľudia, ktorí od malička vyrastali v strachu z diabla a večného zatratenia, vedia presne o čom tieto slová sú. Viera vštepovaná od útleho detstva je zažratá hlboko pod kožou. Povedzme si to na rovinu. Je to „bohapusté“ vydieranie, nič viac.  Je takáto agitácia v súlade s dobrými mravmi a zákonmi SR?

***

V biblii sú celé state plné vydierania, nátlaku a násilia, či vraždenia v mene boha, ktoré ale bežní veriaci nepoznajú, v kostoloch sa nečítajú a kňazi o nich radšej taktne mlčia. Je to stále ten istý boh – synonymum lásky a milosrdenstva. Jeden z najstrašidelnejších „pastierskych listov“ nájdeme v knihe Levitikus, ktorej autorom má byť podľa tradície samotný Mojžiš. Názov Levitikus, je odvodený od mena izraelského kmeňa Levi, z ktorého pochádzali náboženskí vodcovia izraelitov – kňazi.

Kliatby – Levitikus 26

Ja som Hospodin, váš Boh, … ak ma nebudete poslúchať … potom vám urobím toto:

 • Zošlem na vás hrôzu, suchoty a horúčku, čo vyčerpáva zrak a stravuje život
 • Pošlem na vás divú zver, tá vás pripraví o deti, vykynoží vám príbytok
 • zošlem medzi vás mor a vydám vás do rúk nepriateľov
 • Pripravím vás o zásobu chleba … Budete jesť, ale nenasýtite sa
 • Budete jesť mäso svojich synov i svojich dcér
 • Spustoším vaše výšiny, zničím vaše kadidlové oltáre a vaše mŕtvoly priložím k zdochlinám vašich modiel a zošklivíte sa mi. Vaše mestá zmením na rozvaliny a spustoším vaše svätyne.

/Levitikus – 3.kniha Mojžišova, kapitola 26/

Celé znenie si môžete prečítať v biblii, kde má táto stať príznačný názov kliatby. Po ich prečítaní je zrejmé, prečo niektorí fanatickí veriaci hovoria o súčasnej pandémii ako o treste Božom a aký je skutočný duch tohto náboženstva. Koniec-koncov, svoju motiváciu pre vieru ukázali predstavitelia kampane „nehanbím sa za Ježiša“ vlastným bilboardom a zastrašovaním.

Silné kafe? Prečítajte si celý článok 

Vedeli ste, že kresťania považujú bibliu za živé slovo boha? … poznajú však toto slovo dobre? Nechajú sa učičíkať sladkým výkladom, alebo si len zakrývajú oči pred jej temnou stránkou?

Čo na kliatby hovorí Ježiš?

Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť.

/Matúš 5,17/

Kto je kresťan?

Kresťan je nasledovník Krista. Čo to znamená? Nasledovné Ježišove slová si cirkev obzvlášť vzala k srdcu pri šírení viery a upevňovaní moci počas svojej histórie. Sú však často aktuálne aj dnes:

Nenazdávajte sa, že som prišiel priniesť pokoj na zem. Neprišiel som priniesť pokoj, ale meč. Lebo som prišiel postaviť syna proti otcovi, a dcéru proti matke a nevestu proti svokre a vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie na seba svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.

/Matúš 10, 34-38/

„Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matku, ženu a deti, bratov a sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom. 

/Lukáš 14,26/

A čo hovorí Ježiš k prihláseniu sa k viere?

Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Toho však, kto by ma zaprel pred ľuďmi, zapriem aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach.

/Matúš 10,32-33/

Čo to pre veriaceho znamená?

Každý hriech a rúhanie bude ľuďom odpustené, ale rúhanie proti Duchu nebude odpustené. 

/Matúš 12:32/

Povedané ľudskou rečou: Aj vrah môže byť spasený, akýkoľvek zločin môže byť odpustený, kto však odmietne či poprie dogmy a zvestovanú kresťansku vieru, ten bude zatratený.

Hriech proti duchu svätému: Keď človek neprijme pravdy (dogmy) viery, ani po vyčerpávajúcom vysvetlení doktríny, je to hriech kacírstva. Tým považuje svoje osobné porozumenie za väčšie a lepšie, ako je to v Cirkvi a v učení Ducha Svätého, ktoré pomáha Svätému Magistériu. zdroj

Cirkev teda veriacemu veľký priestor na manévrovanie, či slobodu vierovyznania nenecháva. Buď vyznáš a budeš spasený, alebo zaprieš a budeš zatratený. Nie som si istý, či náboženský spolok, ktorý zväzuje svojich veriacich strachom, je v súlade s dobrými mravmi a zákonmi SR.

Cirkev dnes nemusí nikoho upaľovať, aby zachraňovala duše kacírov od večného zatratenia. Nevedeli ste? Veru tak. Záchranou večného života cirkev ospravedlňovala svoje hrozné činy. Našťastie to už robiť nemôže. Stačí jej však blahosklonne roztvoriť náruč, s láskou a vzdušným hláskom na perách, vysloviť nádej pre návrat stratených synov a dcér (viď pastierske listy). “Dirty job” spraví písmo sväté a vystrašená horlivá rodina. Tieto “pravdy” veriaci dôverne poznajú a strach zo zatratenia majú v sebe zakorenený rovnako hlboko, ako túžbu po spáse. Je to úžasne hrozivé ako cirkev navonok ľúbivým tónom dokáže vniesť rozkol a hádky do rodín.

Ste za odluku cirkví od štátu?

Zdá sa, že odluka cirkví od štátu tak skoro na Slovensku nenastane. Jednu vec však môže spraviť každý jeden z nás a tou je znížiť financovanie cirkví štátom. Zákon o cirkvách hovorí:

§§§
Ak počet veriacich cirkví, ktorým sa poskytuje príspevok štátu, klesne alebo vzrastie o viac ako 10 % v porovnaní s posledným zisťovaním, príspevok štátu na nasledujúci rok … zníži alebo zvýši o jednu tretinu percentuálneho poklesu počtu veriacich alebo nárastu počtu veriacich. … zdroj
§§§

Z čoho vyplýva, že finančný príspevok registrovaným cirkvám závisí od počtu ľudí, ktorí sa k danej cirkvi pri sčítaní prihlásia!

Ak teda nesúhlasíte s tým, aby boli cirkvi a ich aktivity finančne podporované štátom, povedzte im pri sčítaní obyvateľstva svoje nie. Stačí ak označíte:

 • bez vyznania

Ježiš nebol katolík ani protestant

Ak sa cítite byť kresťanom, no nesúhlasíte napríklad s:

 • miešaním sa predstaviteľov cirkvi do politiky a fungovania štátu
 • obmedzovaním práv žien,
 • diskrimináciou ľudí s inou sexuálnou orientáciou
 • nepriamou podporou domáceho násilia, propagáciou tradičných stereotypov a démonizovaním Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (ID)
 • sexuálnymi škandálmi v cirkvi (zneužívanie detí kňazmi)
 • perzekúciou kňazov, ktorí poukazujú na prešľapy cirkvi a snažia sa cirkev očistiť, zmeniť k lepšiemu v duchu skutočného súcitu a porozumenia.

stačí, ak pri sčítaní uvediete svoje vierovyznanie úprimne:

 • iné: kresťan

Zaväzuje krst k vierovyznaniu?

Nie nezaväzuje. Ak to niekto tvrdí, klame. Vierovyznanie je vaše osobné slobodné rozhodnutie. Krst o tom nerozhoduje. A ani nemôže, pretože sa tradične vykonáva bez súhlasu krsteného čo najskôr po narodení. Prečo? Z tradície? Zo strachu! Ak by nepokrstené dieťa zahynulo, nemohlo by vojsť do neba. Pre dedičný hriech by ostalo naveky uviaznuté v predpeklí na mieste zvanom Limbo, kde sú muky menšie. V skutku prefíkaný a monštrózny spôsob získavania nových veriacich. Veď ktorý rodič, hoc aj neveriaci, by chcel ohroziť svoje dieťa vlastnou nevierou? A ktorý rodič novorodeniatka túži po konflikte v rodine? Túto krutú predstavu oficiálne odmietol až pápež Benedikt v roku 2007. Nový trend neskôr potvrdil pápež František, keď sa ho malý plačúci chlapec spýtal, či sa jeho otec, ktorý zomrel a bol ateista, môže dostať do neba. Je to krátke no silné video, pri ktorom si každý citlivý človek povie: „čo je toto za vieru?“ Nestačí že dieťa prišlo o otca, musí sa ešte báť o to či bude spasený, či náhodou neskončí v pekelných mukách? Našťastie, toto náboženstvo sa pomali mení k lepšiemu a aj pápež František je toho dôkazom. Raz sa možno zmení aj Písmo sväté tak, ako sa zmenila modlitba „Otče náš“ a náboženskí fanatici, nebudu viac strašiť bilboardami pri cestách, pretože dokážu rozlíšiť vydieranie od lásky.

Limbo (predpeklie), umelecky stvárnené v hre

 

Otázka rozumu

Je biblický boh, ktorý sa takto vyhráža a vydiera skutočne tým, ktorého cirkev navonok prezentuje svojim veriacim? Je to láska, milosrdenstvo a súcit? Ak nie, prečo tieto aj ďalšie hrôzostrašné state zostávajú súčasťou knihy, ktorú kresťania nazývajú písmom svätým a o ktorej veria, že je živým slovom Božím? Ako by sme nazvali človeka, ktorý by konal a hovoril tak ako tento boh? Že dnes je iná doba? Že to bolo inak myslené? Nezmysel. V dávnych dobách žili filozofi aj králi, ktorí boli schopní osloviť publikum jasnou, zrozumiteľnou rečou bez skrytých významov a bez toho aby sa viazali na kontext doby, či miesta. Ich slová majú rovnaký význam dnes ako aj pred tisíckami rokov. A boli to len ľudia, nie všemohúci Boh. Nerobme teda z Boha verbálneho impotenta, ak už v neho veríme.

Prečo som napísal tento článok?

Irituje ma nacukrené pokrytectvo a faloš predstaviteľov kresťanských spolkov, či už náboženských, politických, alebo mediálnych. Na jednej strane kritizujú kampane, ktoré vyzývajú k sekularizácii spoločnosti tak ako to máme zakotvené v ústave a na strane druhej sami zastrašujú, agitujú a manipulujú svojich veriacich, či čitateľov. Svojimi sladkastými pastierskymi listami vyvolávajú rozbroje a zlovôľu v rodinách, medzi rodičmi a deťmi.
Navyše mechanizmus sčítania obyvateľov umožňuje, aby rodičia rozhodovali o náboženskom vierovyznaní svojich neplnoletých detí, čo je už celkom v rozpore s dodržiavaním slobody vierovyznania. Vierovyznanie neplnoletých osôb by nemalo byť vôbec brané do úvahy, ak nie je možné zabezpečiť objektivitu týchto dát.

Sčítanie.sk

„Deti do 18 rokov sčítajú rodičia alebo ich zákonný zástupca, pri prihlásení do formulára sa zadáva rodné číslo dieťaťa.“

KBS – Pastiersky list 2:

Nastávajúci čas je možnosťou hovoriť o viere, pozývať k nej tých, ktorí sa vzdialili, intenzívnejšie svedčiť o pôsobení Boha v našich životoch; aby svet aj naším prostredníctvom počul o jeho láske, aby sa nielen skrze naše slová, ale najmä skutky dozvedel o jeho dobrote. [cukri-cukri …. čitateľ si vie predstaviť ako také pozývanie v rodinách vyzerá]

KBS – Pastiersky list 1:

 • Toto prihlásenie sa ku svojej cirkvi má za úlohu utvoriť čo najvernejší obraz o náboženskom stave obyvateľov Slovenska. Čo naši ľudia slobodne vyznávajú, kam nábožensky patria, kam ich zaradil ich krst,[zavádzanie] ktorý dosiaľ nepopreli. …
 • Patria do nej [cirkvi] všetci, ktorí boli pokrstení. [nepravda] Zahrnutí do nej sú aj tí, ktorí sa azda od cirkvi vzdialili; tí ktorí občas pochybujú o viere. [nepravda] …Cirkev na všetkých týchto pamätá a stále ich pokladá za svojich synov a dcéry. [hrkú-hrkú]…Nech aj títo pri sčítaní zaznačia do príslušnej rubriky, že sú pokrstení; že srdcom patria do svojej cirkvi. [manipulácia a navádzanie]
 •  Francúzsko na jeseň minulého roka opätovne zakúsilo vlnu islamského terorizmu. [trošku postrašiť terorizmom nikdy nezaškodí]

 

PS: Tento článok venujem všetkým, ktorým náboženstvo v živote spôsobilo viac zlého ako dobrého. Ak sa vám páčil, nezabudnite ho zdieľať. Podporíte tým postupnú odluku cirkví od štátu a možno otvoríte oči pár dobrým ľudom, ktorí si poslušnosť, citovú manipuláciu a vydieranie mýlia s láskou.

Aj autor tohto článku bol pokrstený. Vyrástol v tradičnej katolíckej rodine. Ako mladý veril, že boh je láska a bál sa božieho trestu. Teraz sa čuduje ako mohol nevidieť ten rozpor. Zároveň chápe veriacich, že ho nevidia. Mal sa stať kňazom. Ale s mnohými vecami nesúhlasil. Ponoril sa do Biblie a histórie a zhrozil sa. Uvidel súvislosti. Teraz je šťastný odpadlík od viery, ktorý vidí, že na to aby sme viedli štastný, dobrý a plnohodnotný život nie je potrebné žiadne náboženstvo. Stačí rozvíjať a neničiť to, s čím na tento svet prichádzame – zmysel pre empatiu, porozumenie a súcit. Nielen k iným, ale tiež k sebe samému! Náboženstvo, naopak, je v otázkach súcitu a porozumenia, skôr kontraproduktívne. Z logiky veci najmä to, ktoré sa pasuje za To Pravé a ktoré vidí spásu v utrpení. Odpadnúť od viery je ako nadýchnuť sa čerstvého vzduchu. Chvíľku to trvá kým sa človek prestane báť, kým zo seba strasie všetky imaginárne bytosti a dogmy, ktorými náboženstvá manipulujú ľudí. Kým sa narovná a zorientuje v novom svete. A potom, ak človek chce, začne objavovať skutočné mechanizmy, zmysel a významy pojmov sloboda, rešpekt, láska, súcit a porozumenie, ktoré nemajú NIČ spoločné s poslušnosťou, pokorou, poníženosťou, utrpením, vydieraním, hrozbami, ani trestom.

Mohlo by vás zaujímať:

Teraz najčítanejšie

Daniel Kolarčík

 • sem tam o politike
 • inokedy o náboženstve
 • občas o filozofii a histórii
 • a hlavne o rodičovstve, vzťahoch, škole a empatickej výchove.
Aj keď k tomu hlavnému sa pri písaní dostanem len sem tam.