Denník N

Hodnota „ženskej“ práce

Spoločnosť vraví, že:
• na vzdelaní záleží
• ženské telo nepokladá za objekt.
Ale:

 

Učiteľka na základnej škole Prostitútka
Spoločenský status: Nízky Nízky
Vzdelanie: Niekoľkoročné vysokoškolské Prax
Ponuka: Základy k celoživotnému vzdelávaniu Niekoľkosekundová rozkoš
Dopyt: Slabý Taký silný, že legálny prísun nestačí*
Finančné hodnotenie: Učiteľský plat Niekoľkonásobok učiteľského platu

 

*opotrebovanie je vysoké, hodnota nízka. Moment, hovoríme o investičnom majetku, alebo o ženských telách?

Je žena objekt alebo bytosť?

Objekt je každý neživý hmotný jav vnímateľný zmyslami (zmysli – zrak, chuť, čuch, sluch, hmat). Niečo slúžiace človeku.

Žena ako múza.

Žena ako objekt túžby.

Žena ako majetok otca, majetok manžela.

Najlepšie platené „ženské“ povolania sú tie, v ktorých sú ženy vnímané ako objekt (modeling, herectvo, sex priemysel).

Bytosť je najvyspelejšia bytosť schopná myslieť, hovoriť a konať.

Veľmi zle platené „ženské“ povolanie, v ktorom žena využíva schopnosť myslieť, hovoriť a konať je učiteľstvo.

Pandémia nám darovala veľa zlého, ale aj dobrého. Začali sme spolu tráviť viac kvalitného času. Skôr ako nakupovaniu sa venujeme koníčkom (šport, umenie, príroda, čítanie, etc.). Zistili sme tiež, že niektoré povolania sú dôležitejšie ako iné. Medzi tie dôležité pokladám aj učiteľstvo. Nie každý vie učiť.

Byť učiteľom/kou si vyžaduje isté profesijné a osobnostné kvality. Na základnej škole som mala vynikajúcich učiteľov, ktorí ma naučili čítať, písať, počítať a poskytli mi základné fakty na ktorých doteraz staviam. Učím sa byť bytosťou, teda myslieť, hovoriť a konať. Nevynáša to tak ako keby som bola objektom, ale nevadí mi to. Vďaka feministkám si môžem vybrať.

Teraz najčítanejšie