Denník N

Medzinárodná rozvojová spolupráca inak – podpora podnikateľského sektora v Albánsku

Slovensko sa stalo jedným z hlavných hýbateľov a podporovateľov rozvoja inovačného a startupového ekosystému v Albánsku. V spolupráci so slovenskými, ale aj zahraničnými expertmi sa nám podarilo realizovať viaceré aktivity, ktoré reálne menia systém podpory začínajúcich podnikateľov. Aktivity, ktoré sme rozbehli s albánskymi partnermi už podporujú aj inštitúcie zo Švajčiarska a EÚ.

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity vďaka finančnej podpore SlovakAid pôsobí v Albánsku už od roku 2016. Našim cieľom je predovšetkým podporovať tvorbu inovatívneho podnikateľského prostredia. To bolo aj cieľom projektu, ktorý práve končí a v rámci ktorého prešlo dvoma akceleračnými programami 15 začínajúcich albánskych, ale aj kosovských firiem.

Hlavným prínosom projektu Uplift Albania pre inovačný ekosystém je medzinárodný charakter akcelerátora. Albánski manažéri a mentori si vytvárajú prepojenia so zahraničnými expertami a investormi, ako aj so zástupcami vlády a samosprávy, vďaka čomu albánske startupy získavajú know-how, možnosti financovania zo zahraničia a podporu v rámci štátu. Akcelerátor je kvalitatívne na porovnateľnej úrovni s európskymi akceleračnými programami a to aj napriek tomu, že albánsky trh je ešte málo rozvinutý.

V predchádzajúcom blogu sme Vám priblížili priebeh prvej edície akcelerátora Uplift Albania a ako taký akceleračný program vyzerá. Tento program SOVVA organizuje v spolupráci s albánskou organizáciou ICTS Media Ltd. a vďaka finančnej podpore SlovakAid. Kvôli pandémii COVID-19 druhý ročník prebiehal v hybridnom móde – slovenskí a zahraniční experti boli prítomní online, zatiaľ čo účastníci akcelerátora sa stretli osobne. Aj napriek všetkým prekážkam a obmedzeniam však projekt priniesol skúsenosti v oblasti podpory startupov zo Slovenska a iných krajín do Albánska. Ako sa nám podarilo program realizovať v týchto zvláštnych podmienkach?

Hľadajú sa inovátori

Koncom augusta sa otvorilo prihlasovanie do druhého ročníka akcelerátora, ktorého aktivity spolu trvali 4 mesiace a na jeho konci sme spoznali víťazný startup.  Informačná kampaň pre startupy prebehla v Albánsku, ale aj v susednom Kosove.

Motiváciou pre zapojenie startupov do druhej edície bol bezpochyby aj príbeh víťaza prvého Upliftu –  spoločnosti Ipervox, ktorá vyvíja softvér umožňujúci vytváranie vlastných hlasových aplikácií cez Amazon Alexa. Ipervox po výhre v Uplifte získal ďalšiu investíciu v hodnote skoro 300 000 eur (na začiatku roka získali 150 000 eur).  Justin Radhima, CEO Ipervoxu zdieľal svoje skúsenosti, ktoré v rámci Uplift Albania získal a to, ako tieto investície pomáhajú zamestnať mladých ľudí v Tirane.

Po uzatvorení prihlasovania porota vybrala z viac ako 40 prihlášok 20 najlepších startupov, ktoré postúpili do Selection Bootcampu, ktorý sa konal v októbri. Oproti prvému ročníku boli tieto startupy v pokročilejšej fáze vývoj, keď už mali prototypy svojich inovácií. Z bootcampu do ďalšieho štádia postúpilo dvanásť startupov. Akceleračný program pre týchto začínajúcich podnikateľov začal 5. októbra a skončil Demo Day koncom januára, počas ktorého sedem startupov predstavilo svoj podnikateľský zámer pred porotou a investormi.

Akcelerácia startupov alebo čo všetko sa dá stihnúť za 4 mesiace

Prvý ročník akcelerátora bol pilotom a trval 6 týždňov. Druhý ročník akcelerátora sme naplánovali tak, aby bol o 10 týždňov dlhší. Startupy počas týchto necelých 4 mesiacov mali  výnimočnú príležitosť získať cenné know-how z rôznych workshopov, networkingov, koučingu a mentoringu s viac ako 50 expertmi, ktorých SOVVA a ICTS Media pritiahli do projektu. Celý postup, ako takýto akceleračný program prebieha slovenskí experti spísali do manuálu, ktorý albánskym manažérom akcelerátora pomáha pri realizácii projektu.

V rámci akcelerátora mal každý startup vlastný tréningový a rozvojový plán. Každý týždeň absolvovali 3-4 hodiny workshopov, ktoré viedli experti z Európy, ale aj sveta. Workshopy a individuálny mentoring pripravili začínajúcich podnikateľov na Demo Day prezentáciu pred investormi. Workshopy a mentoringy sa zamerali na:

  • Fundraising a prilákanie investorov
  • Ochranu intelektuálneho vlastníctva
  • Rozvoj podnikateľského plánu
  • Zdokonalenie v oblasti predaja produktu
  • Digitálny marketing
  • Prezentačné zručnosti (pitching)

Demo Day – vedieť (sa) predať

Demo Day sa začal  virtuálnym stretnutím startupov s ôsmimi investormi. Súťažiaci mali v rámci každého stretnutia  sedem minút na to, aby zaujali investorov svojou inováciou a získali tak kontakt na potenciálne investície pre svoje firmy.

Medzi investormi nechýbali podnikatelia a zástupcovia organizácií zo Slovenska, USA, Albánska, EÚ,  Poľska, Švajčiarska a Maďarska. Nasledoval tzv. pitching, čiže krátke trojminútové prezentácie startupov pred porotou zloženou z podnikateľov a investorov z Albánska, Severného Macedónska, Slovenska, USA a Izraela. Po trojminútovej prezentácií startupy ešte tri minúty odpovedali na otázky poroty.

Demo Day sa zúčastnili aj albánsky minister pre ochranu podnikateľstva  Eduard Shalsi, primátor Tirany Erion Veliaj, veľvyslanec Slovenskej republiky v Albánsku Peter Spišiak a zástupcovia partnerských organizácií.

Počas toho ako sa porota rozhodovala o víťazovi s prezentáciou vystúpil Christian Rangen, expert na stratégie a transformáciu, ktorý divákom priblížil svet financovania startupov. Celý Demo Day vrátane tejto prezentácie si môžete pozrieť tu.

Druhý ročník podujatia Uplift Albania vyhral startup Crossplag – firma vyvíjajúca nástroj, ktorý dokáže odhaliť plagiáty akademických prác z cudzojazyčných publikácií. Víťaz získal 3000 eur a v rámci projektu mu slovenskí experti projektu Uplift Albania zabezpečia podklady pre stretnutia s investormi (tzv. investment package). Druhé miesto a 1000 eur získala firma Hermex pracujúca na tvorbe e-commerce stránok a na treťom mieste sa umiestnila carpoolingová aplikácia Udhë. Aplikácia zameraná na nákup lokálnych produktov Swipin vyhrala tzv. fast-track package, teda priamu pozvánku zúčastniť sa bootcampu  nášho ďalšieho programu Bridge2EU (viac nižšie).

V neposlednom rade sa partner projektu Raiffeisen Bank rozhodol pozvať startupy Hermex do Elevator Lab Challenge akcelerátora a organizácia EU for Innovation pozvala startupy Swipin, Udhë  a Wellness+ (aplikácia, ktorá vytvára ekosystém pre fitnes centrá; v tomto systéme môžu spravovať svoj pracovný tok), aby sa zúčastnili na EU for Innovation Matchmaking and Exposure Program. Startupy absolvujú tento 14-dňový pobyt v Nemecku plný stretnutí so zástupcami nemeckého inovačného ekosystému. Vďaka týmto partnerom slovenská iniciatíva získava medzinárodný rozmer a albánski inovátori dostávajú šancu zviditeľniť sa na európskom trhu.

Projekt Uplift Albania sa končí, podpora inovačného ekosystému v Albánsku pokračuje ďalej

Hoci sa Demo Day skončil druhý akceleračný program pre albánske startupy, pre účastníkov ešte pripravujeme dva workshopy o rôznych formách financovania pre startupy a  workshop o možnostiach financovania cez finančné mechanizmy EÚ, ktoré ich majú nasmerovať na ďalšie získavanie zdrojov pre svoj nápad.

Úspešní absolventi Uplift Albania, ako aj ďalšie vznikajúce albánske startupy, sa budú tiež môcť hlásiť do soft-landingového programu v rámci nášho ďalšieho projektu Bridge2EU – Podpora internacionalizácie a rastu albánskych startupov a MSP prostredníctvom soft-landing programov.

Počas tohto projektu zorganizujeme dve kolá soft-landing programu. V rámci každého kola bude mať 6 startupov možnosť stráviť 5 dní v Bratislave, stretávať sa so slovenskými startupmi a s inovačným ekosystémom. Albánski začínajúci podnikatelia odprezentujú svoju firmu vďaka čomu budú mať príležitosť prilákať investície, klientov či nadviazať nové partnerstvá. Slovensko sa tak pre nich môže stať mostom na jednotný európsky trh.

Jakub Uhlík, projektový manažér SOVVA

Martina Šinková, projektová manažérka SOVVA

 

*Uplift Albania sa koná v rámci projektu Zlepšenie inovačného ekosystému Albánska podporou vzniku a akcelerácie mladých inovatívnych firiem s finančnou podporou Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu v spolupráci s našim albánskym partnerom ICTS Media Ltd.. Ďalšími partnermi a podporovateľmi projektu sú Vodafone Albania, Raiffeisen Bank, Huawei, Albvision, EU for Innovation, Magistrát mesta Tirana, Swissep, PC World Albanian, CIO, SCAN TV a Geek Room.

Teraz najčítanejšie

SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládnou neziskovou organizáciou s celoštátnou pôsobnosťou, ktorej cieľom je podporovať výskum a inovácie na Slovensku. Aktivity SOVVA sa zameriavajú na päť oblastí: • Výskumné a inovačné politiky • Analýzy a hodnotenia • Popularizácia vedy • Prepájanie vedy a spoločnosti • Spolupráca medzi akademickými inštitúciami a priemyslom