Denník N

Čo s Matovičom?

Predpokladám, že túto otázku si denne dáva stále viac ľudí. Bohužiaľ, tento človek nás vedie do záhuby a preto je nutné ho čím skôr zastaviť.

Už v minulom blogu som sa snažil nájsť návod, ako sa vyrovnať s osobou Igora Matoviča na premiérskom poste. Pomohlo mi to na chvíľu nepozerať na neho len čisto cez negatívnu prizmu, ale jeho ďalšie počínanie spôsobilo, že mi táto „pozitivita“ voči jeho osobe dlho nevydržala. Tak ako minule, aj tentokrát sa mi ohľadom neho niečo odlahilo pri čítaní knihy. Tento krát ju ale konkrétne pomenujem, pretože z nej budem dosť veľa citovať. Má dokonca na túto situáciu dosť príznačný názov a ide o knihu Nevyhnutelná ukončení od Dr. Henry Cloud.

Konkrétne som si na pána premiéra spomenul v siedmej kapitole s názvom: Múdri, hlúpi a zlí, rozoznajte, ktoré typy ľudí si zaslúžia vašu dôveru. Skôr ako pristúpim k tomu, do ktorej kategórie sa hodí IM (isto ste to už mnohí uhádli), dovolím si odcitovať prvý odstavec, ktorý pôsobí skôr pozitívne: „Okamih, kedy sa dostanete do stavu beznádeje, môže byť pre vašu budúcnosť jedným z najlepších. Vzdať sa nádeje, že sa niečo zmení, keď k žiadnej zmene v skutočnosti nedochádza, vás hneď dostane zo slepej uličky, dodá vám energiu a zaplaší bolesť plynúcej z predlžovanej nádeje“.

Autor vo svojej knihe rozdeľuje, ako som už spomenul, ľudí do troch základných kategórií: múdri, hlúpi a zlí. Samozrejme, chovanie ľudí je oveľa zložitejšie a nedá sa škatuľkovať, no na základe tohto delenie prichádza k záveru, že nie je možné pristupovať ku každému rovnakým spôsobom: „Rôzne kategórie ľudí vyžadujú rôzne stratégie. Napríklad, keď sa s hlúpym človekom pokúšate jednať, ako s niekým múdrym, skôr alebo neskôr z neho začínate šalieť a budete prichádzať nie len o čas a prostriedky, ale aj o elán. Ak by ste mali niečo dočinenia so zlým človekom, mohli by ste tiež prísť o firmu či o život. Väčšina z nás v sebe nosí od každého zo zmienených typov niečo. Vieme sa napríklad v jednej situácii alebo kontexte zachovať múdro a v inej už nie.“ 

V ďalšej časti kapitoly autor podrobnejšie rozoberá jednotlivé kategórie ľudí. V krátkosti ich teda zhrniem, viac sa ale pristavím pri tej, do ktorej mi zapasoval Matovič.

Múdri ľudia

„Ľudia, ktorý k spätnej väzbe pristupujú pozitívne a zodpovednosť za to, že sa zlepšia, berú do vlastných rúk. Vďaka spätnej väzbe sa učia a zlepšujú. Múdri ľudia budú vždy smerovať hore a dosahovať lepších výsledkov. Pokiaľ niečo nefunguje, sú pripravení sa učiť. Nebránia sa pravde, s ktorou sa majú stotožniť, naopak si ju osvojujú. Múdri človek ale ešte zďaleka nemusí byť ten najšikovnejší, najchytrejší, najtalentovanejší, najcharizmatickejší či najviac okúzľujúci – môže ním byť, ale neexistuje tu žiadne prepojenie. Nie je vylúčené, že sa medzi nami pohybujú brilantní hlupáci s veľkým šarmom, ktorí niektorých z vás oklamali práve preto, že boli tak obratní a nadaní. Vyspelý človek ide v ústrety nárokom života, kým nezrelý požaduje, aby život vychádzal v ústrety jeho potrebám. Múdrosť a zrelosť spolu veľmi úzko súvisia. Múdremu človeku spätná väzba pomáha a váži si ju. Múdri ľudia sa teda všeobecne stavajú čelom k svojim chybám a zreteľne menia svoje jednanie aj chovanie. Najdôležitejší záver ohľadom múdrych ľudí je, že pomáha nielen poskytovať im spätnú väzbu, ale tiež s nimi neustále hovoriť, pretože s týmto dialógom pracujú. Diskutujte s nimi do chvíle, až nebude o čom“.

Tak čo, našli ste v tejto kategórií ľudí niečo z Igora Matoviča? Nie? Ani vy? Tak skúsme ďalšiu kategóriu:

Hlúpi ľudia

„Hlúpy človek robí presný opak toho čo múdry. Spätnú väzbu odmieta a bagatelizuje, bráni sa jej a nepodniká nič, aby sa prispôsobil jej požiadavkám. Hlúpy človek sa snaží prispôsobiť pravdu tak, aby sa jej nemusel prispôsobovať sám. Múdry človek sa riadi pravdou, zatiaľčo hlúpy sa ju snaží prekrútiť, aby nemusel nič robiť ináč. On sa predsa nikdy nemýli, to tí ostatní“.

Nuž toto mi už teda na Matoviča sedí oveľa viac, lepšie povedaná ako „riť na šerbel“. Preto aj túto kategóriu rozoberiem viac a pristavím sa aj pri stratégiách, ktoré na ľudí ako je on zaberajú. Určite sa vám zídu aj inde …

„Zrejme ste to zažili tiež. Hlodajúci pocit, ktorý človek má, keď s niekým opakovane vedie ten istý dialóg na stále tú istú tému, a z beznádeje sa pomaly prepadá do frustrácie a zúfalstva. Boli by ste radi, keby dotyčný počúval, čo hovoríte, pretože vaším úmyslom nie je sa po niekom voziť, ale riešiť určitý problém, aby tým pádom začalo niečo fungovať. Nijako sa to však nevyvíja, takže vám pripadá, že ste v slepej uličke a aj keď sa stále snažíte, nič sa nedeje. Dôležité je si v podobných situáciách uvedomiť, že práve o to hlúpa osoba brániaca sa pravde usiluje. Zaujíma postoj, pri ktorom ju  odmieta uznať, pochopiť či sa jej akýmkoľvek spôsobom prispôsobiť. Jej cieľom je v žiadnom prípade spätnú väzbu nepripustiť, pretože by to znamenalo vziať na seba určitú zodpovednosť a zmeniť sa. Rovnako ako múdry nutne neznamená bystrý či dokonca mimoriadne nadaný, tak ani ten, kto je v našom poňatí hlúpy, ešte nemusí byť osol bez talentu. Je to irónia, ale hlúpy človek môže v skutočnosti byť tým najinteligentnejším v miestnosti, prípadne najnadanejším či s najväčším šarmom, ale práve preto tieto jeho vlastnosti môžu miasť. Jeho talent a nadanie nás tak priťahuje, že je pre nás náročné sa s podobnými ľuďmi raz a navždy rozlúčiť. Ďalej sa teda snažíme s presvedčením, že postačí ešte jeden rozhovor a uspejeme“.

Samozrejme, aj Matovič má svoje neoceniteľné kvality, ináč by sa nedostal na premiérske kreslo. Ale netreba preto prehliadať vlastnosti, ktoré až také super nie sú. Teraz vylistujem všetky vlastnosti hlúpych ľudí a to z dôvodu, že takmer v každej jednej som ho videl:

 • Keď niekto hodnotí ich prácu, zaujmú obranné stanovisko a okamžite vám vysvetlia, z akého dôvodu za to nemôžu.
 • Keď sú upozornení na nejakú svoju chybu, vysvetľujú ju vonkajšími príčinami a vinia niekoho iného.
 • Diskutovanie o problémoch s múdrym človekom posilňuje váš vzájomný vzťah, kým u hlúpeho vedie snaha o podobný rozhovor ku konfliktu.
 • Niekedy vinu okamžite prehodia na vás a zaonačia to tak, že za to môžete vy. Energia sa presúva a vy zrazu zisťujete, že tým, kto by sa mal napravovať, ste vy.
 • Často veci bagatelizujú a snažia sa vás nejakým spôsobom presvedčiť, že ono to nie je až tak veľký problém, ako sa domnievate.
 • Snažia sa všetko zdôvodniť a predkladajú argumenty, prečo bol určitý ich krok pochopiteľný.
 • Veľa sa vyhovárajú a nikdy sa k žiadnemu problému nepostavia čelom.
 • Ich citová reakcia nemá nič spoločné s ľútosťou. Namiesto toho sa na vás nahnevajú, že sa zaoberáte ich osobou a útočia vetami: „Vy nikdy nepripustíte, že som niečo urobil správne“.
 • Ich odpovede začínajú slovami: „A vy zase …“ a začnú poukazovať na vaše chyby, čím zmenia tému.
 • Len minimálne ak vôbec si uvedomujú, aké trápenie a frustráciu spôsobujú ostatným, alebo ako zaťažujú pokrok daného projektu, no nevzrušuje ich to. Ich chovanie či práca má výrazný vplyv na iných, oni si to ale ako sa zdá nevšímajú a myslia, že problém majú ostatní, keď sa domnievajú, že je potrebné niečo riešiť, a nie oni.
 • Ich citový prístup ku skutočnosti, že by sa mali nejako zmeniť, je v protiklade s prístupom múdrych ľudí, ktorí spätnú väzbu vítajú a prejavujú vám uznanie za to, že s ňou prichádzate. Tí hlúpi reagujú naopak so zlobou, pohŕdaním alebo nejakým iným spôsobom v duchu hesla „bojuj alebo uteč“. Inými slovami, buď na vás zaútočia, alebo sa vás začnú strániť.
 • Sami seba vnímajú ako obeť, kým ostatných, ktorí ho upozorňujú na chyby, obviňujú z prenasledovania. Majú pocit, že sú morálnymi víťazmi a často sa im darí nájsť niekoho, kto im podáva pomocnú ruku a súhlasí s ich názorom, že od vás vôbec nie je pekné ísť proti nim.
 • V ich svete existujú len dobrí a zlí ľudia, pričom tí prví s nimi súhlasia a považujú ich za dokonalých, kým tí druhí sa rozhodne nedomnievajú, že by takými boli.

„Téma vo všetkých týchto rysoch je nedostatok schopnosti sa k danému problému hlásiť. Odmietajú prevziať zodpovednosť, zmeniť svoje chovanie a ísť v ústrety požiadavkám každodenného života. Namiesto toho chcú, aby sa realita prispôsobila im. Hlúpi ľudia vždy túžia po tom, aby sa zmenil svet okolo nich a nie oni sami“.

Ak máte pocit, že ste sa doteraz nedozvedeli nič nové, pretože ste toho svedkami pri jeho správaní každý deň, možno vám pomôže časť o stratégii ako jednať s hlúpymi ľuďmi. Nemusím hádam zdôrazňovať, že možností, kedy by sme využili tieto stratégie máme v každodennom živote viac, ako by sme chceli.

„Zatiaľčo hovoriť s múdrym človekom o nejakom jeho probléme je prínosné, u hlúpeho človeka to v žiadnom prípade nepomôže v príslušnej záležitosti postúpiť vpred, takže ďalšie rozhovory o problémoch nie sú v tomto prípade riešením. Dialóg teda ukončite. Alebo aspoň ten, ktorý sa týka daného problému. Už nemá cenu sa pokúšať toho človeka zmeniť. Teraz je namieste upozorňovať, že k žiadnej zmene nedochádza a to je práve ten problém. S múdrym človekom je lepšie o problémoch hovoriť a doplňovať ich ďalšími informáciami aj pomocou, kým s človekom hlúpym musíte prestať hovoriť a prejsť k dvom dôležitým krokom – k omedzeniu  a k následkom. Stratégia, ktorú musíme voči hlúpemu človeku zaujať je jednoduchá. Prestaňte s ním príslušný problém riešiť a dajte mu jasne najavo, že keď dialóg nepomáha, podniknete kroky, ktoré ochránia to, čo je pre vás dôležité. Hovoriť s takým človekom už nemá cenu, ale pristúpiť k opatreniam, ktoré spôsobia, že pocíti dôsledky svojho chovania, by mohlo byť tým posledným prostriedkom, ako ho napraviť. U ľudí pohltených vlastnou hlúposťou dialóg obyčajne nič neprináša, účinok majú len následky.

Otázkou je tiež, kto trpí následkami ich chovania. Napríklad narkoman nechce nikomu inému ničiť život, len sa snaží vyhnúť zodpovednosti za svoje problémy, ale svojím jednaním nepriamo poškodzuje životy rady iných ľudí. Rozhodne teda existujú isté následky, ktoré však nedopadajú na neho, ale na ostatných. Keď sa niekto na pracovisku nehlási k svojím problémom, trpí tým firma, tím alebo kolegovia, pretože oni naopak podávajú veľmi dobrý výkon a sú sami za seba zodpovední, avšak platia za to, že jeden z ich radov odmieta spätnú väzbu. Takýmto ľuďom dôjde v čom je problém, až keď ho začnú pociťovať na vlastnej koži. Až potom majú potrebu načúvať a ísť do seba. Ak hovorí manželka svojmu mužovi alkoholikovi, že musí podstúpiť terapiu, ale on absolútne žiadnu potrebu urobiť niečo také nepociťuje, do žiadnej poradne nepôjde. Keď mu ale žena povie, že sa sťahuje preč, ale bude prístupná návrhu sa znova vrátiť, keď sa začne liečiť, potom si ten človek zrazu povie, že musí vyhľadať nejakú pomoc, pretože ináč mu hrozí rozpad manželstva. Nutnosť zmeny sa jednoducho preniesla na inú osobu. Toto pravidlo platí pre všetky druhy problematického chovania niekoho, kto neprijíma spätnú väzbu a neberie na seba žiadnu zodpovednosť. Impulz k zmene musí vyjsť práve od neho a docieli sa to prostredníctvom následkov, ktoré u dotyčného konečne vyvolajú nejaké nepríjemné pocity. Keď sa dostavia, objaví sa aj potreba zmeny“.

Rozumiem síce opatrnému našlapovaniu koaličných a vládnych partnerov Matoviča, ale myslím si, že je najvyšší čas zatlačiť tak, aby to pocítil. Ináč nás bude aj naďalej sťahovať na dno a možno sa zobudíme až vtedy, keď sa vrátime do toho, z čoho sme sa po vyše desaťročí, paradoxne práve vďaka Matovičovi, dostali. A to už sa bavíme o ďalšej kategórii:

Zlí ľudia

„Pri zlých ľuďoch používajte stratégiu – právnici, pištole a peniaze. Prečo? Pretože musíte zabudnúť na všetku pomoc k ich pozitívnej zmene a len sa brániť. Pre niektorých z nás je veľkým zlomom uvedomenie, že na svete existujú aj ľudia, ktorí iných zraňujú – nie neúmyselne, ako je to v prípade tých hlúpych, ale pretože chcú. Po zemi sa proste pohybujú aj bytosti túžiace iných zraňovať a vyžívajú sa v ničení. V ich prípade musíte chrániť ako seba, tak aj vašu firmu či vašich blízkych, pretože oni si prajú váš pád. Zlí ľudia sa nechcú baviť, oni chcú ničiť a vy sa pred nimi musíte za každú cenu chrániť.  Naviac, čím viac do nich vkladáte nádeje, tým sa stávate zraniteľnejšími. Nedúfajte, že sa také osoby niekedy zmenia. Dôjde k tomu až vtedy, keď sú im konečne zovreté limity, ktoré ich prinútia zmeniť sa – niektorým ľuďom proste väzenie prospieva“.

Áno a presne vieme u nás pomenovať, ktorým ľuďom by to prospelo u nás najviac. A stavím sa, že spravia čokoľvek, aby sa tomu väzeniu vyhli. Bohužiaľ Matovič im v tejto snahe bohapusto nahráva a všetci okolo neho sa akoby báli urobiť voči nemu ráznejší krok, len aby sa tu znova nevrátilo zlo. No môže sa kľudne stať, že práve kvôli ich vajataniu sa tu to zlo znova vráti a tentokrát si už dá oveľa väčší pozor na všetko, čo pred tým vo svojej bohorovnosti ignorovali a nepovažovali za hrozbu, až kým sa karta obrátila. Čiže môj blog sa opäť stáva akousi výzvou pre tých, ktorý na to majú dosah, aby to skúsili zvážiť ako stratégiu. (Za svoj blog to vlastne považovať ani nemôžem, pretože tie myšlienky nie sú moje, no verím, že môžu padnúť na úrodnú pôdu a ešte stále sa dá predísť katastrofe. Výstražné kontrolky pípajú stále naliehavejšie).

Na záver malé zhrnutie toho, ako jednať s tým ktorým typom osobnosti:

„S múdrymi ľuďmi treba hovoriť o ich problémoch a s hlúpymi pre zmenu o následkoch, ale so zlými sa nebavte vôbec. Bodka. Veta – môžete so mnou komunikovať cez môjho právnika – neexistuje pre nič za nič“.

 

Teraz najčítanejšie