Denník N

V Edinburghu ju uchvátila moderná matematika. Vrátila sa domov, aby pomohla slovenskému školstvu: Presvedčili ma výsledky našich žiakov

Martina Matrtajová, foto: Lukáš Zachar
Martina Matrtajová, foto: Lukáš Zachar

Martina Matrtajová pôsobí ako analytička v NÚCEMe, ktorý zastrešuje dôležité merania vo vzdelávaní. Tie sú potom základom pre strategické plánovanie v školstve. Je dobrovoľníčkou v projekte Zmudri, ktorý sa inovatívnym spôsobom venuje online vzdelávaniu. Školstvo podľa nej na Slovensku nie je vnímané ako priorita a preto nemôže momentálne napredovať. O tom, aké príležitosti zlepšiť slovenské vzdelávanie poskytla pandémia, aj o jej pôsobení ako učiteľky na východe Slovenska sa dočítate v rozhovore.


Vyštudovala si matematiku vo Veľkej Británii. V čom sa štúdium na univerzite v Edinburghu líšil oproti štúdiu na Slovensku? 

V Británii sa môj pohľad na matematiku a matematické myslenie výrazne zmenil. Matematika bola zrazu o komunikácii, diala sa komunitne, zrazu nestačil len správny výsledok. Nemala som pocit, že sme sa naučili tonu materiálu prvý rok, fakt sme sa zamerali na myslenie, argumentáciu a porozumenie. Počas celého štúdia sme na školách a festivaloch prezentovali matematiku 21. storočia, najnovší výskum, ku ktorému sa bežný človek na strednej škole nedostane. Obsahovo bežne končíme v matematike 19. storočia. Pre matematika to bol raj na zemi. V Británii je zároveň menej stereotypov o tom, kto môže byť úspešným matematikom, veľa podporujú ženy v STEM predmetoch, nikdy som nepocítila, že by som ako žena mala prekážky navyše. Celá táto skúsenosť bola mimoriadne pozitívna.

Po štúdiu si sa vrátila na Slovensko, aby si mohla učiť deti na základnej škole v Budimíre. Čo ťa k tejto veľkej zmene viedlo? Prečo si sa rozhodla učiť? 

Vzhľadom na to, že som v rámci štúdia mala aj základy modernej didaktiky v matematike, rozhodla som sa vrátiť na dva roky do škôl. O programe Teach First vo Veľkej Británii viete ako o najlepšom zamestnávateľovi čerstvých absolventov, celkovo sa v krajine veľmi zvýšilo renomé učiteľstva a je to atraktívna pozícia. Zároveň som však mala pocit, že príležitosť študovať v Edinburghu som dostala na základe výborných škôl na Slovensku, takže som mala motiváciu vrátiť sa naspäť. Presvedčili ma hlavne výsledky v PISA testovaní, v ktorých Veľká Británia obstála biedne, ale Slovensko ešte horšie. Teach for Slovakia bol relatívne mladý start-up, veľmi som sa potešila, že sa môžem pridať k pozitívnej zmysluplnej zmene.

Dvojročný program je mimoriadne náročný, no zároveň človeka pripraví takmer na každú ďalšiu pracovnú príležitosť. Aké boli roky na škole pre teba? 

Dva roky v škole boli frustrujúce a napĺňajúce. Pre mňa to bola krásna, tvorivá práca, kde som sa nestíhala nudiť a makala som možno ešte viac, ako pri štúdiu matematiky. Mala som inšpiratívne vedenie, skvelú triedu, príjemných kolegov. Budimír je podľa mňa príkladom dobrej praxe, kde škola má svoju víziu, je zapojená do rôznych projektov a inovuje, učitelia sú podporovaní v rozvíjaní seba aj svojich žiakov. Ako začínajúcej učiteľke mi veľmi pomohla mentorka, ktorá so mnou preberala nielen veci z hodín ale aj triednické záležitosti. Bez jej návštev a rád od kolegov by som mala podstatne náročnejšie dva roky.

Čo bolo pre teba v škole najväčšou výzvou? 

Učiteľstvo mi veľmi sedelo, ale najťažšie pre mňa bolo triednictvo. V niektorých prípadoch to majú zlou konšteláciou žiaci, rodičia aj učitelia naozaj náročné, a hľadať riešenie je beh na dlhé trate. V tomto som cítila nedostatok svojich skúseností a vyzretosti, aby som zvládla podobné situácie s prehľadom. Veľmi som bojovala proti klasickému nastaveniu, že žiak je zlý, keď sa zle správa. Mojou výhodou bol skvelý podporný tím na škole, ako aj mentori a kohorta v Teach for Slovakia. Pokroky teda nastali, aj keď to dlho trvalo a boli malé.

Bola si triedna siedmakom, čo je vek, v ktorom deti prechádzajú možno najvýraznejšou zmenou v živote, najmä emocionálnou. Akí boli tvoji žiaci? 

Boli to pubertiaci (smiech). Vybudovať si s nimi vzťah mi trvalo celý prvý rok. Zároveň však boli skvelý kolektív, bolo s nimi veľa srandy. Niektorí žiaci vedeli prečítať moju náladu počas prvých piatich sekúnd hodiny a oznámiť mi, ako sa cítim (smiech) , iní mali vtipnú poznámku na každú vetu, čo som vyslovila. Boli neskutočne láskaví a ľudskí. Najradšej som s nimi mala momenty, kde mohli prejaviť svoje osobnosti – čo nebolo priamo na hodinách matematiky a informatiky. Niektorí boli prirodzení lídri, iní skákali saltá bez rozbehu, v medzitriednych súťažiach boli najhlučnejší cheerleaderi.

Najkrajší zážitok s nimi bol, keď sme sa v júni videli, aby sme mohli osláviť, že napriek korone a celej situácii zvládli deviaty ročník a môžu sa tešiť na strednú. Bol to nádherný pocit, vidieť ich takých veľkých, vedieť, že sme spravili, čo sme mohli, a že oni sú pripravení ísť ďalej. Učiteľ sa vie pri svojej prvej triede poriadne rozcítiť. Neskutočne sa teším na ďalšie stretnutie s nimi.

zdroj foto: archív Martina Matrtajová

V súčasnosti pôsobíš ako analytička v Národnom ústave certifikovaných meraní vzdelávania a pritom sa dobrovoľnícky venuješ online vzdelávaniu v rámci projektu Zmudri.sk. Čím ťa projekt zaujal a prečo si sa do tímu pridala? 

Zmudri bol pre mňa skokom do neznáma – z učiteľky matematiky a informatiky som sa pridala do tímu, ktorý rieši občianske a kariérne témy a zručnosti potrebné do života. Videla som veľký zmysel v témach, ktoré sa na platforme otvárajú a chcela som získať skúsenosti s online vzdelávaním. Mojou úlohou je pripravovať metodiky pre učiteľov, pokiaľ sa rozhodnú využiť naše videá na hodine, aby bola trieda aktívna v spracovávaní informácií z videa a rozpracovali ich na hodine viac. Cez koronu sme boli s učiteľmi v kontakte, aj formou aj obsahom sme  boli relevantným zdrojom (nielen) pre dištančné vzdelávanie.

Vzdelávanie na Slovensku je plné nerovnosti, čo ukázala aj pandémia. Prečo to tak podľa teba je a čo sa musí udiať, aby mali na Slovensku naozaj šancu uspieť všetky deti? 

(Ne)rovnosť vo vzdelávaní má dve roviny – equality a equity. Zjednodušene, equality je o tom, že majú mať všetky deti vo vzdelávaní rovnaké príležitosti a zdroje, bez ohľadu na zázemie. Podľa výsledkov PISA však na Slovensku zázemie vo veľkej miere predurčuje, aké výsledky dosiahne žiak v škole, a je to pretrvávajúci problém. Equity, na druhej strane, je o prerozdelení zdrojov podľa potreby. Myslím, že v nejakej rovine je to možné vidieť, no systémovo je to stále problém na rôznych úrovniach. Vieme si predstaviť systém, v ktorom sa školám, ktoré dopadnú zle napríklad v Testovaní 9 nastaví individuálny strategický plán podpory, dostanú školenia, mentorov a budú pracovať na zlepšení? Vieme si predstaviť, že všetci žiaci, ktorí na začiatku prvej triedy nevedia v ruke držať ceruzku, reálne dostanú dodatočnú podporu, vďaka ktorej zvládnu prvý ročník?

Riešenie je na niekoľkých rovinách, ale otázka nie je dostatočne špecifická. Je tam potrebné ujasniť si, ako je definovaný úspech – napríklad čo konkrétne má základná škola splniť v 21. storočí? Nateraz nemáme jasne komunikovanú víziu a z nej vyplývajúce ciele, je potrebné dopracovať systém podpory pre školy, vzdelávanie učiteľov, kurikulá a všetko ostatné.

Martina Matrtajová na Letnej škole Teach for Slovakia; foto zdroj: archív Teach for Slovakia

Čo sa podľa teba zmení v školstve kvôli pandemickej situácii? 

Dúfam, že školstvo bude po poslednom roku dištančného vzdelávania dôležitou témou pre rodičov a spoločnosť. Dúfam, že  technológie nebudú v triedach zakázané a budú efektívne využívané. Informatika a digitálna gramotnosť mali dostať väčší priestor, keďže sú a naďalej budú súčasťou školy. Taktiež by sme sa mali začať v školách vzdelávať o mentálnom zdraví, keďže žiaci aj učitelia strávili takmer rok v nestabilnej, krízovej situácii a v izolácii.

Treba sa zamyslieť, čo si z tejto situácie odnášame a predstaviť víziu, ako to bude ďalej. Rada by som bola, keby mali učitelia dostatok podpory, vzdelávania a zručností, aby sa cítili byť kompetentní a sebavedomí, že zvládnu kvalitné vyučovanie pre dnešnú generáciu žiakov a študentov online aj offline. V ideálnom prípade by z krízovej situácie mohla vzniknúť silná stratégia pre školstvo, ktoré má potenciál veľkých zmien, pokiaľ bude prioritou. Nestretla som rodiča, žiaka alebo učiteľa, ktorému na vzdelávaní nezáleží. Pre mnohých je to ale skúsenosť plná neúspechov a frustrácie.


Názory a kroky účastníkov a ambasádorov prezentované v mediálnych výstupoch sú osobnými názormi, ktoré nemusia reprezentovať názory celej komunity ani organizácie.


 

Viac o Teach for Slovakia ⇒ www.teachforslovakia.sk

 

Autorka: Katarína Vargová

Teraz najčítanejšie

Teach for Slovakia

Víziou Teach for Slovakia je, aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť. Preto spája a ďalej podporuje ľudí s líderským potenciálom a zápalom pre lepší vzdelávací systém. Ponúka intenzívny program osobnostného a profesionálneho rozvoja pre aktívnych ľudí, ktorí chcú k tejto vízii prispieť.