Denník N

Zastavte to zabíjanie, zastavte tie smrtiace pokusy

Slovensko je aktuálne najhoršia krajina na svete (!) čo sa týka počtu úmrtí na počet obyvateľov. Pomaly ubehne pol roka odkedy sa začala roztáčať smrtiaca špirála v rámci druhej vlny pandémie na Slovesku. Výsledok pokusov a (ne)boja s pandémoiu v podaní vlády SR, pod vedením Igora Matoviča, sa nedá popísať inak ako katastrofa, fiasko, „prúser“. Výsledok týchto pokusov a (ne)opatraní je vyše 6.000!, slovom šesťtisíc!, usmrtených ľudí! Dôvodom je celá séria fatálnych zlyhaní a chybných rozhodnutí vlády SR a hlavného hygienika SR, čo následne spôsobilo roztočenie smrtiacej špirály. Rozhodujúci podiel na tejto situácii má trio: Igor Matovič, predseda vlády SR, Ján Mikas, hlavný hygienik SR a Marek Krajčí, minister zdravotníctva SR. Títo traja by sa jednoznačne mali vzdať svojich funkcií.

 

Uvádzam dva citáty z Matovičovho príhovoru pred prvým plošným testovaním:

“Máme veľkú šancu ukázať aj Európe a svetu, že dá sa aj inak.“ Otázka: skutočne sa to dá aj inak a ukázali sme to Európe aj celému svetu? – odpoveď je v prvej vete článku.

„Aj naši slovenskí odborníci hovorili: Zatvorme celé Slovensko na tri týždne, lebo iná cesta nie je. My sme sa nakoniec rozhodli, že skúsime ešte posledný – áno, priznávam – pokus. Pokus, ktorý v Európe ani na svete nemá obdoby.“

 

Z uvedeného vyplýva, že premér sa v rozpore s odporúčaním slovenských odborníkov (podľa ministra zdravotníctva išlo o epidemiológov a konzílium odborníkov), podľa ktorých už v októbri 2020 iná cesta ako lockdown nebola, rozhodol uskutočniť „áno, priznávam – pokus“. Pokusy sa majú robiť na pokusných myšiach, nie na nevinných ľuďoch, ešte k tomu pod nátlakom. Tento „pokus“ takmer isto napĺňa skutkovú podstatu trestného činu podľa § 161 Trestného zákona „Neoprávnený experiment na človeku…“, kde hrozí až pätnásť rokov odňatia slobody, ak sa spôsobí ťažká ujma na zdraví alebo smrť. Za nátlak (§ 192) počas núdzového stavu hrozí až doživotie. Citát Matoviča z „tlačovky“ 1.11.2020: “Prepáčte mi, áno, že sme vás donútili ísť na tento test.“ = nátlak.

Celý tento pokus celoplošného testovania nebol nápadom odborníkov, ale priamo premiéra Matoviča: „Ja som s tým prišiel, ja som to aj komunikoval,“ povedal Matovič.

 

Je potrebné si uvedomiť, že výsledky týchto fatálnych zlyhaní majú bezprostredný dopad na životy celých rodín a jednotlivcov a to až na desiatky rokov dopredu.

A keď sa človek na tlačovej konferencii ministra zdravotníctva pred Vianocami dozvie, že nebola politická vôľa (!) pre efektívny lockdown, hoci odborníci už od začiatku decembra bili na poplach a žiadali tvrdé opatrenia a v nemocniciach zomierali desiatky ľudí denne (!), tak je to čistý hyenizmus a človeku je z toho až zle. Tu si neodpustím jeden citát z Biblie: „Beda vám, zákonníci, lebo ste vzali kľúč poznania! Sami ste nevošli, a tým, čo chceli vojsť, ste zabránili.“

Na toto myslite vážení zákonodarcovia, členovia vlády, členovia pandemickej komisie, hlavný hygienik a všetci zainteresovaní. Keď budete ignorovať odporúčania odborníkov a hlasovať proti zdravému rozumu, alebo vlastnému svedomiu, tak si uvedomte, že po zdvihnutých rukách pri hlasovaní vám tečie krv nevinných detí, mamičiek, oteckov, súrodencov, deduškov a babičiek, ktorí tu s nami mohli byť, keby ste si svoju prácu robili poriadne.

A keď si niekto myslí, že vo voľbách dostal mandát na štyri roky a môže si tu robiť čo sa mu len zachce, vrátane usmrcovania tisícov nevinných ľudí, tak mu oznamujem, že nedostal. Nikto nikdy nedostane mandát na zabíjanie nevinných ľudí, žiadny premiér, žiadna vláda, žiadny poslanec, nebude mať nikdy mandát na usmrcovanie ľudí. A keď svojou (ne)činnosťou prispeje k usmrcovaniu ľudí, v rozpore so svojim sľubom, ktorý musel zložiť na začiatku svojho funkčného obdbia, nech okamžite odíde. A keď niekto z týchto ľudí povýši svoje ego nad záujmy krajiny, keď nemá „politickú vôľu“ aby zachránil nevinných ľudí, tak ten človek tam nemá čo hľadať, nech okamžite odíde! Okamžite.

 

A teraz k závažným zlyhaniam Matovičovej vlády v boji s pandémiou:

 

  • Efektívna kontrola „uzavretie“ hraníc – po tomto opatrení volali odborníci opakovane už od septembra 2020. Silnejúce hlasy Matovič od samého začiatku odbíjal množstvom výhovoriek, prečo to nespraviť. Napr. pred testovaním, že potrebuje vojakov na testoch. Začiatkom decembra, citujem „U nás sa situácia zhoršuje, v druhých krajinách zlepšuje, nevidím dôvod teraz brániť alebo obmedzovať napríklad pricházajúcim z Českej republiky,“ povedal premiér. Asi mu nedošlo, že na Slovensko sa cestuje aj z iných krajín ako z Česka. K tomuto opatreniu sa premiér vyjadroval nespočetne krát, akurát s rôznymi výhovorkami. Bohužiaľ, to na čo ho odborníci upozorňovali celé mesiace, mu „došlo“ až vo februári 2021, keď z Afriky pricestoval lietadlom chorý muž s podozrením na africkú mutáciu. Neskoro, príliš neskoro.

K tomuto ešte jedna „čerešnička“: po plošnom testovaní v minulom roku mali všetci netestovaní de facto trest domáceho väzenia (cca. 1.500.000 ľudí), zákaz vychádzania aj do prírody(!), ktoré bolo predĺžené až na 14 dní. V rovnakom čase som stretol v hypermarkete s potravinami dve početné rodinky z Rakúska. V Rakúsku bolo v tom čase výrazne viac nakazených ako na Slovensku. Teda, domáci „v domácom väzení“ a cudzinci si mohli chodiť hore-dole cez hranice bez akejkoľvek kontroly. To je ako keby ste mali bazén, ktorého jednu polovicu budete opravovať a utesňovať všetky škáry a druhú polovicu necháte napospas osudu. A potom sa budete čudovať, ako to že vám uniká voda, keď tú jednu polovicu poctivo opravujete.

 

 

  • Plošné testovanie (alebo plošný „skríning“) nepresnými antigénovými testami – tak toto je evidentne hlavný spúšťač smrtiacej špirály. Dôvodom nie je len samotné testovanie, ale hlavne kombinácia testovania s prijatými nezmyselnými opatreniami, tak ako ich prijala vláda SR a hlavný hygienik SR.

 

V snahe upozorniť na hroziacu katastrofu som ešte dňa 20.10.2020 (vyše týždňa pred plošným testovaním) poslal email na adresy:

premier@vlada.gov.sk, informacie@prezident.gov.sk; minister@health.gov.sk; Ján Mikas,uvzsr, Peter Škodný a niekoľko ďalších s textom: „v prílohe Vám posielam môj názor aj s vysvetlením prečo navrhovaný spôsob realizácie plošného testovania je „nešťastný“ a nedokáže zastaviť šírenie COVID19 na Slovensku a prečo v súčasnej situácii už nie je možné zvládnuť COVID19 bez lockdownu pre minimalizáciu strát na ľudských životoch.“

 

Samotný úvodný text prílohy:

Katastrofa, fiasko, prúser

 

Inak plošné testovanie v súčasnej situácii s avizovaným spôsobom realizácie dopadnúť ani nemôže. Najväčší problém (okrem iných) je v tom, že testovanie sa bude vykonávať jednorazovo a teda „čerstvo“ infikovaní, medzi nimi aj budúci superšíritelia, úplne prejdú cez sito bez toho aby ich rýchlotesty odhalili. Tieto testy sú podľa dostupných informácií schopné zachytiť infikovaných až po piatich dňoch od nakazenia sa. Pri súčasnom počte infikovaných je avizovaný spôsob realizácie len vyhodením peňazí do vzduchu, hazardovaním so zdravím a životmi ľudí a po fiasku úplná strata dôvery obyvateľstva v schopnosti vlády a hlavného hygienika zvládnuť krízu.

Sitom kľudne môže prejsť aj vyše 10.000 čerstvo nakazených luďí, takže človek nemusí byť génius aby si vedel predstaviť čo to asi môže spôsobiť, keď vidíme čo spravilo pár desiatok nakazených za niekoľko týždňov.“ Tento text bol napísaný 20.10.2020.

 

Na všetky tieto problémy vopred upozorňovali odborníci.

 

Slepá viera Matoviča vo všemohúcnosť testovania nepresnými antigénovými testami („atómová bomba“) spôsobila, že sa ignorovali požiadavky odborníkov na aplikáciu celého radu opatrení, ktoré všade vo svete fungujú a fungovali počas prvej vlny koronavírusu na jar 2020 (výrazné posilnenie kapacít PCR testovania, rozšírenie kapacít pre dôsledné trasovanie, lockdown, atď). Namiesto toho bol sám Matovič presvedčený, že našiel atómovú bombu proti vírusu, no v skutočnosti išlo o atómovú bombu proti vlastným občanom Slovenska.

 

Trestuhodne zahodenou príležitosťou počas plošného testovania bolo to, že vybraná vzorka ľudí (niekoľko tisíc ľudí) mala byť verifikovaná PCR testami. Toto by stálo len niekoľko stoviek tisíc EUR, v porovnaní možno s 80 miliónmi EUR vynaloženými na plošné testovanie. Týmto sme mohli skutočne celému svetu, aj sebe samým, poskytnúť veľmi cenné informácie. Ak by to pre AG testy dopadlo zle, zrejme by na to doplatil výrobca AG testov, ale na druhej strane by to zachránilo tisíce nevinných životov. Možno by sa neuskutočnil ani celoplošný „skríning“. Možno. Tu bohužiaľ premiér chránil asi viac záujmy firmy, ako životy obyvateľov tejto krajiny.

 

Testovanie týmto typom testov by sa malo robiť najmä v uzavretých komunitách, napr. domovy dôchodcov, väznice, sanatória a pod. a v najväčších ohniskách ako orientačný, nie jediný(!), prostriedok na identifikáciu infekčných ľudí. Pozitívny výsledok by sa mal overiť v súlade s návodom na použitie testov a odporúčaním WHO, PCR testom. Uvádza sa, že výsledok antigénového testu nemôže byť jediný určujúci prostriedok pri identifikácii infekčných ľudí.

 

Nahnanie ľudí na jedno testovacie miesto, ktorí by sa inak na jednom mieste nikdy nestretli, ešte k tomu pod nátlakom (priepustka do zamestnania), je čistý hazard, ktorý nemohol dobre dopadnúť. Obzvlášť pri výskyte infekčnejších mutácií korona vírusu. Napr. o britskej mutácii sa jeden šéf českej nemocnice, na ktorej ochorela veľká časť personálu,  vyjadril v tom zmysle, že ochorel snáď každý, kto išiel okolo a to pri dodržiavaní hygienických štandardov. Teraz si zoberte, že často v uzavretom testovacom priestore,.na ktorom boli desiatky rôznych ľudí krátko pred vami, si musíte dať dole rúško…

 

Výsledok nepresných antigénových testov v žiadnom prípade nemôže byť „priepustkou na slobodu“ alebo podmienkou pre vstup do zamestnania. A už vôbec nie 7, 14, alebo dokonca 21 dní staré testy (!). Povestné „modré papieriky“ dávajú neprimeranú váhu výsledku testu, v rozpore s návodom na použitie samotných testov. Skúste tomu korona vírusu vysvetliť, že ste boli pred týždňom alebo dvomi zdraví a máte o tom papier. Koronavírus, na rozdiel od vlády SR, pracuje mimoriadne efektívne.

 

„Modré papieriky“ nie sú nikde na svete, okrem Slovenska, podmienkou pre vstup do zamestnania. Jeden príklad za všetkých: krajina, ktorá úspešne bojuje s koronavírusom (úspešne znamená, že nové prípady infekcie od začiatku Novembra 2020 zrazila z úrovne takmer 952 (!) pod cca. 120 na milión obyvateľov):

 

Vo Švajšiarsku majú zamestnávatelia vyslovene zakázané požadovať výsledky testov od zamestnancov:

Citát z Federal Office of Public Health, Switzerland:

„Testing is voluntary. Employers cannot oblige employees to have a test, and employers are not entitled to be notified of the medical findings on their employees.

All rapid tests must always be done by trained medical personnel.

A positive result from a rapid test must always be confirmed with a PCR test. The Federal Government will pay the costs of the confirmatory PCR test.

The use tests is no substitute for the existing hygiene and social distancing rules or precautionary measures.“

 

Za zmienku stojí aj experiment s testovaním antigénovými testami a PCR testami na školách vo Švajčiarsku začiatkom decembra 2020, opakované testovanie obidvomi testami s týždňovým odstupom. Dopadol tak, že sa testovanie v školách nezaviedlo. Testovaných žiakov bolo 641, použitý AG test: STANDARD Q® COVID-19 Ag Test od Biosensor/Roche. Stručné zhrnutie výsledku: 9 falošne pozitívnych podľa AG testu, jeden falošne negatívny podľa AG testu s príznakmi (PCR test pozitívny).

 

Plošné testovanie („skríning“) v SR evidentne eliminuje (torpéduje) aj účinky samotného lockdownu zavedeného začiatkom januára. Viď. graf:

Ľudia by sa mali pohybovať vo svojich bublinách a keď sa vyskytne prípad koronavírusu v bubline, tak okamžite trasovať a karantenizovať danú bublinu. De facto povinná pravidelná účasť na testovaní nepresnými antigénovými testami, pri aktuálne sa vyskytujúcich mutáciách koronavírusu, vedie ku katastrofe.

 

Zastavte to zabíjanie, zastavte tie smrtiace pokusy.

 

  • Nedostatočná kapacita PCR testovania (zlatého štandardu), poklad, ktorý tu máme a nedokázali sme ho využiť: pán Pavol Čekan a jeho ľudia z MultiplexDX.

 

Slovensko je na chvoste kapacít v PCR testovaní v rámci celej Európy. Rýchle PCR testovacie prístroje, ktoré sú schopné vyhodnotiť vzorky expresne rýchlo (40-70 minút !) a stoja len pár desiatok tisíc EUR, už dávno mali byť súčasťou každej jednej nemocnice. Aj keby prevádzka týchto prístrojov stála niekoľko jednotiek mil. EUR mesačne, tak ide o mimoriadne efektívny a účinný nástroj, v porovnaní s nepresnými antigénovými testami. Keďže to tak nie je, nemocnice sa stávajú ohniskami nákaz.

 

Slovensko mohlo byť lídrom v PCR testovaní v rámci celej Európy. Máme tu poklad, vysoko profesionálny tím ľudí pod vedením Pavla Čekana, ktorí dokážu okrem iného, produkovať sofistikované PCR testy. Namiesto toho, aby vláda pod vedením Igora Matoviča tejto unikátnej firme poskytla maximálnu podporu a spolupracovala s ňou v maximálnej možnej miere, tak sám Matovič hádzal tejto firme polená pod nohy. Stačí si spomenúť na hanlivý Matovičov výrok po druhom kole plošného testovania na adresu pána Čekana, citujem „On je výrobca PCR testov, treba to trošku aj takto brať a treba to spomenúť. Antigénový test je konkurent PCR testov. Takže, jednoducho, výrobcovia PCR testov silou-mocou si to svoje dieťa budú chrániť a hájiť. A ja zase budem hájiť tú zbraň, ktorú sme teraz použili na veľmi rýchle celoplošné pretestovanie,“ povedal premiér.

 

Premiér sa veľmi mýli, keď si myslí, že antigénový test je konkurentom PCR testov. Nie je a nikdy nebol. Stačí si prečítať príbalový leták k AG testom a odporúčania WHO. Aj vďaka tomuto Matovičovmu omylu je Slovensko svetový „lúzer“ v boji s koronavírusom, namiesto toho, aby bolo svetovou hviezdou. A tisíce zbytočných obetí leží v hroboch.

  • Lockdown (ktorý nebol a mal byť) – tu by som uviedol len toľko, že ak odborníci odporúčali lockdown už v októbri, tak určite mal byť urobený. Peniaze sa dajú nahradiť, raz ich má človek viac, raz menej. A podobne je to aj so štátom. Pokojne aj dvojtýždňový totálny lockdown by štát zvládol. Životy sa vrátiť nedajú.

 

  • Deti – toto sú snáď najväčšie obete tejto katastrofy – možno 850.000 detí, z materských škôl, základných škôl a stredných škôl, ktoré prichádzajú o detstvo a zdravý vývoj, či už po fyzickej alebo psychickej stránke. Ale toto je na samostatný článok…

Teraz najčítanejšie