Denník N

Solárne firmy sa ukazujú aj v počas pandémie ako stabilné investície

Už nejaký čas sa sektor obnoviteľných zdrojov a akcie spoločností a rôzne fondy v ňom dostávajú do hľadáčika investorov. Nie je to pritom žiadna náhoda – ponúkajú totiž zaujímavejšie zhodnotenie ako napríklad investície do fosílnych palív.

Vysoké výnosy v tomto odvetví počas posledného roka zaznamenali napríklad akcie solárnych spoločností. Hodnota Brookfield Renewable Partners a Solaredge Technologies pri pohľade na graf vývoja ceny akcií kontinuálne rástla v posledných 5 rokoch a výkyvy nezaznamenala ani po vypuknutí pandémie.

Podľa informácií z výskumu londýnskej Imperial College a Medzinárodnej energetickej agentúry zverejnených v auguste 2020 však nie je záujem o čistú energiu stále dostatočný na to, by dokázal efektívne zmierniť klimatickú krízu. Výskum prebiehal na akciových trhoch v päťročnom a desaťročnom horizonte. Výsledky ukázali, že návratnosť investícií v tomto sektore v jednotlivých štátoch Európy a USA je niekoľkonásobne vyššia ako v prípade investície do fosílnych palív. Dôvodom je nižšia volatilita zelených investícií. Pre lepšiu ilustráciu, napríklad v USA bola návratnosť investícií do zelenej energie v rozpätí piatich rokov 200,3 percent a návratnosť investícií do fosílnych palív dosiahla hodnotu 97,2 percenta a podobné alebo väčšie rozdiely bolo možné sledovať aj vo Veľkej Británii, Nemecku alebo Francúzsku.

Všímajú si to například aj investori v susedných Čechách, kde je však možnosť kupovať domáce cenné papiere najmä solárnych spoločností výrazne obmedzená tuzemskou energetickou politikou. „Záujem Čechov o investičné príležitosti spojené s projektmi solárnej energetiky aj celým odvetvím obnoviteľných zdrojov energie pri kombinácii s atraktívnym výnosom vykazuje nadpriemerný rast,“ potvrdil Martin Pšaidl, obchodný riaditeľ investičnej spoločnosti Cody. Tá spravuje MW Investičný fond SICAV, ktorý sa zameriava na investície skupiny Soleko, ktorá je síce českého pôvodu, ale stavia solárne elektrárne predovšetkým v Čile.

Investovanie do zelenej energetiky a solárnych projektov je podľa Martina Pšaidla vyhľadávanou alternatívou k realitným fondom, akciám či komoditám pre diverzifikáciu investičných portfólií. Aj to je dôvod, prečo má stále viac investorov motiváciu vydať sa práve smerom k zeleným energiám, ktoré im podľa dostupných dát dokážu priniesť vyššie zhodnotenie vstupnej investície.

SolarEdge Technologies

Americký poskytovateľ energetického optimalizátora, solárneho invertora a monitorovacích systémov pre fotovoltické panely síce zaznamenal pri štarte pandémie menšiu korekciu hodnoty akcií, nešlo však o nič vážne, a krátko na to už cena pokračovala opäť v rastovom trende. Za posledný rok si akcie pripísali 205 % nárast. Z päťročného hľadiska dokonca dosiahli výkonnosť neuveriteľných 1205 percent, keď vzrástli z hodnoty 25,38 USD za akciu na súčasných 331,35 USD za akciu.

TopForex-Lacenova-SolarEdge-Rast-akcii
TopForex-Lacenova-SolarEdge-Rast-akcii

Graf: Vývoj hodnoty akcií SolarEdge Technologies Inc za posledných 5 rokov. (Zdroj: googlefinance.com)

Brookfield Renewable Partners

Spoločnosť generuje energiu z obnoviteľných zdrojov po celom svete, pričom 66 percent tvorí vodná energia. Okrem toho prevádzkuje a investuje do solárnych a veterných elektrární ale napríklad aj skladových zariadení. Jej kapacita je približne 20 000 megawattov a výrobné zariadenia sa nachádzajú v Severnej Amerike, Južnej Amerike, Európe a Ázii. Jej investičným cieľom je dosiahnuť dlhodobé výnosy vo výške 12-15 percent. Zároveň chce dosiahnuť rast distribúcie o 5-9 percent. Spoločnosť má za sebou aktuálne dobré výsledky a potenciál rastu v sektore je pomerne vysoký. Akcie spoločnosti dosiahli za posledný rok výkonnosť 44 percent a v päťročnej mierke vzrástla ich hodnota z 19 CAD (15 USD) za akciu na 57 CAD (45 USD) za akciu, čo predstavuje nárast o 194 percent.

TopForex-Lacenova-Brookfield-Rast-akcii
TopForex-Lacenova-Brookfield-Rast-akcii

Graf: Vývoj hodnoty akcií Brookfield Renewable Partners LP za posledných 5 rokov. (Zdroj: googlefinance.com)

First Solar

Americký výrobca solárnych panelov, úžitkových FV elektrární a podporných služieb tiež investuje do výstavby, údržby a recyklácie panelov po životnosti. Hodnota akcií spoločnosti sa za posledný rok zvýšila o 73 percent, pričom z päťročného pohľadu si pripísala 54 percent. Na rozdiel od prvých dvoch firiem je vývoj hodnoty tejto spoločnosti oveľa viac volatilný a pri pohľade na päťročný graf môžeme vidieť niekoľko korekcií, ktoré tieto akcie zaznamenali. Celkovo však za obe sledované obdobie posilnila ich hodnota v rade niekoľkých desiatok percent.

TopForex-Lacenova-FirstSolar-Rast-akcii
TopForex-Lacenova-FirstSolar-Rast-akcii

Graf: Vývoj hodnoty akcií First Solar za posledných 5 rokov. (Zdroj: googlefinance.com)

Vzhľadom na stúpajúci záujem o akcie zelených spoločností a trend globálneho otepľovania by krátkodobá volatilita, ktorá sa pri akciách spoločností zameraných na výrobu a použitie solárnych panelov občas objaví, nemala byť pre investorov z dlhodobého hľadiska nijako znervózňujúca. V posledných mesiacoch sme mohli vidieť, že na rozdiel od akcií ostatných spoločností sú akcie solárnych firiem pomerne odolné voči riziku na kapitálových trhoch.

Stimul pre ďalší rast predstavuje aj podpora amerického prezidenta Joe Bidena, pre ktorého je ekológia prioritou a chce v tomto smere investovať hneď niekoľko biliónov dolárov. Projekty na boj proti klimatickým zmenám a prechod na ekologické hospodárstvo plánuje financovať aj EÚ. Podľa Správy Komisie Európskemu parlamentu a Rade v Bruseli zo 14. 10. 2020 má globálna výroba fotovoltických panelov v súčasnosti hodnotu približne 57,8 miliardy EUR, pričom podiel EÚ z tejto sumy je 7,4 miliardy EUR (12,8 percenta).

V prospech ďalšieho rastu solárnych spoločností hovoria aj ďalšie faktory ako fakt, že ide o jednu z najrýchlejšie rastúcich energetických technológií a náklady na takto vyrobenú elektrickú energiu, ktoré môžu byť zároveň poistkou voči stále sa zvyšujúcim nákladom na odber u klasických dodávateľov, sú minimálne. Aj keď sú totiž vstupné náklady na inštaláciu vysoké, ich priemerná návratnosť predstavuje okolo 1,5 roka, pričom životnosť panelov sa pohybuje okolo 25 rokov. Navyše dnes už inteligentné merače dovoľujú domácnostiam napríklad predávať energiu, ktorú vyrobia, ale sami nespotrebujú, alebo ju zdieľať. Technológia v tomto smere neustále postupujú a prinášajú nový pohľad na svet.

Pre investorov, ktorí veria solárnu energiu v otázke riešenia uhlíkovej stopy a šetrenie nákladov na prevádzku domácností, ale aj firiem, tak môžu byť akcie vyššie spomínaných spoločností dobrým doplnkom portfólia.

Teraz najčítanejšie

Olivia Lacenová

Som Olívia Lacenová, hlavná analytička Wonderinterest Trading. Témou blogu sú ekonomické témy týkajúce sa fundamentálnej analýzy globálneho hospodárstva ako aj prostredia obchodovania (akcií, komodít a menových párov).