Denník N

Človek, ktorý nám strpčuje život 2 – ako som dnes dostal po papuli

Komunikácia a zas tá komunikácia. S dobrovoľníkmi som v minulosti vybudoval náučný chodník a pri jednom z posedení nám jeden bývalý člen vymyslel prírodnú chladničku, v ktorej ste sa mohli do dnešného dňa občerstviť dobre vychladeným pivkom. To už je však minulosť. Nezaobišlo sa to bez jednostranne vyhrotených emócii a inzultácie… Príčinou bol list, ktorý som adresoval otcovi chlapca, ktorého som chcel ušetriť od zbytočných problémov. Preto som sa rozhodol uverejniť jeho originálnu podobu so zmenenými menami…

Ahoj Patrik,

reagujem na tvoj odkaz odovzdaný cez syna. Preto ti píšem touto formou z pozície otca, rodiča a suseda, a nie ako dobrovoľný člen Stráže prírody SR. Cítim v tvojej blízkosti mne bližšie neznáme napätie z teba, ktorého možným zdrojom môžu byť aktivity Ferka (syna, pozn. autora), ktoré sa dotýkajú aj mňa.

Považujem ťa za slušného a spravodlivého chlapa, muža činu a predovšetkým dobrého otca svojich detí. V tomto duchu sa budú uberať aj moje nasledujúce slová.

Včera Ferko (9. januára 2021, pozn. autora) v spoločnosti dvoch kamarátov, … , bol budovať odrazovú plošinu pre bicykle v areáli prírodnej pamiatky Stará Bebrava v časti Vŕšok. Ide o lokalitu s najvyšším stupňom ochrany prírody, kde platia podobné pravidlá ako v jadrových zónach národných parkov SR. Keďže si aktívny turista a milovník prírody, tak ti tu nebudem vypisovať, čo všetko sa tu nesmie a prečo.

Ferka som sa spýtal, z akého dôvodu má potrebu sa opätovne realizovať práve v tejto časti, keďže podobná situácia sa udiala aj minulý rok. Vtedy som mal pocit, že sme si veci vysvetlili a chalani si nájdu inú vhodnejšiu lokalitu. (netušil som, že 12 ročný chlapec si má celý čas nahráva na mobil, pozn. autora) a preto som to vtedy riešil len poučením na mieste. Ferko sa tento krát vyjadril v tom duchu, že má vedomosť o tom, že je tu zakázané takéto aktivity vykonávať. Nerozumie, prečo to práve vadí mne, pretože sa mu táto časť páči pre jeho zjazd horským bicyklom.

Informoval som ho, že som členom Stráže prírody SR a v tomto prípade ide o chránenú lokalitu v zmysle Zákona o ochrane prírody. Povedal som, že ani tento krát to nebudem hlásiť, pretože je vyhlásený od 01/10/2020 núdzový stav, čo v praxi znamená, že priestupky sú posudzované výrazne prísnejšie ako za bežných podmienok. Vysvetlil som mu, že si za neho ako rodič zodpovedný ty a opakovaním tohto svojho konania by nás vystavil v budúcnosti nepríjemnostiam, o ktoré nikto z nás, vrátane mňa, nestojí.

Ďalej som povedal, že ako spoločnosť prežívame náročné časy. Nejeden z nás, ktorí majú prácu, zostávame neustále v obavách, či si ju aj tento rok udržíme. Preto by nemal (syn, pozn. autora) priťažovať svojim rodičom na starostiach a radšej si vyhľadať inú lokalitu. Pomohol som chalanom zniesť skokanský mostík k potoku a odporučil im protiľahlý svah na zjazd bicyklom.

Okrem toho som všetkým trom deťom vysvetlil, že je v záujme každého z nás dodržiavať základné zákonné pravidlá hry, keďže žijeme v chránenom území európskeho významu a v pásme hygienickej ochrany vodných zdrojov. Nie je preto vhodné, aby sa príliš poukazovalo na spôsob života tu žijúcich obyvateľov. Podmienky na život sú tu náročné a z pohľadu dodržiavania zákona je prakticky nemožné dodržiavať každý jeden existujúci paragraf .

Deťom som zároveň skontroloval technický stav ich bicyklov. V minulosti som mal pri podobnej aktivite ako dieťa úraz na bicykli, ktorý vďaka šťastene neskončil fatálne. Vysvetlil som, hlavne chalanom, že pri rýchlej jazde dolu kopcom je potrebné, aby mali svoje bicykle v dobrom technickom stave a pre vlastné bezpečie používali aj ochrannú prilbu. Ukázal som im, že zuby na rozetách a pastorkoch majú zodraté a reťaze vyťahané, čo predstavuje riziko vzniku náhodného zhodenia reťaze, zablokovania zadného kolesa bicykla a následného nevyhnutného pádu.

Do dnešného dňa som napríklad s nikým neriešil, prečo nie je dobré poškodzovať kôru stromov v lese, ktorú som zdokumentoval dňa 21/07/2020. Veci som sa venoval po tom, čo viacero osôb ma informovalo o úmyselnom rozsiahlom poškodzovaní stromov v lese. Ide o lesík, ktorý sa nachádza pod krmelcom a senníkom, ktorý majú poľovníci v lokalite, ktorá sa volá Sklady. Prikladám ti aj obrazovú prílohu. Do hlásenia stráže prírody som vtedy oznámil len skupinu mne neznámych páchateľov, pretože nie je mojim zámerom detiskám v mladom veku priťažovať.

Mimochodom, zamrzelo ma, keď mi Ferko zaklamal do očí, keď sa s kamarátmi zabávali na tom, ako mi čelovkou vysvecovali do oblokov v čase, keď som prichádzal vyčerpaný z práce a pritom som zrozumiteľne počul, ako jeden z chalanov kričí Ferkovo meno, aby utiekli preč, keď som na nich zakričal.

Aj ja som vo Ferkovom veku robil hlúposti a neraz som od otca dostal riadny výprask, či vynadané. Preto mám pre jeho konanie pochopenie. Všetko však musí mať svoje hranice. Bohužiaľ sa blížime skoro k ich prekročeniu, čomu by ani jeden z nás nebol rád.

V žiadnom prípade sa ti nechcem montovať do výchovy. Na jednu vec by som rád však poukázal. Keď mal Ferko pocit ohrozenia na kolobežke, keď som okolo neho vtedy prechádzal autom, veľmi ma potešilo, že si ho poslal za mnou, aby si to práve on priamo so mnou vydiskutoval. Preto by som ťa poprosil, že keby si mal čokoľvek na srdci, čo Ferko vyviedol, aby si to žehlil Ferko aj naďalej sám. Prípadne, ak by si mal potrebu vyjadriť sa, tak prosím osobne, rád ťa opäť znovu uvidím.

K Ferkovej kolobežke by som možno ešte rád dodal, že v tom čase som mal na tachometri rýchlosť okolo 40-45 km/h a držal som sa v pravej časti už beztak úzkej cesty. Bolo šero, stmievalo sa a Ferko mi vybehol v relatívne vysokej rýchlosti na to, že išlo o kolobežku. Mal na sebe oblečené tmavé oblečenie a bol bez reflexívnych prvkov. V spätnom zrkadle som ho videl, ako od úľaku kolobežku odhodil, pričom bol očividne v poriadku a nezranený. Keď potom za mnou aj s kamarátom prišli, tak som im povedal, že by vo vlastnom záujme mali mať na sebe výrazne reflexívne prvky a ideálne aj prilbu. Nemal som pritom pocit, že by som neprispôsobil svoju jazdu stavu a povahe vozovky.

Povedal som potom ešte chalanom, že už dávnejšie som sa rozprával s pánom starostom, ktorého som sa pýtal, či by sme vedeli nejakým spôsobom zvýšiť bezpečnosť detí na hornom konci obce. Poukázal som na skutočnosť, že vo viacerých rodinách tu dorástlo viacero detí, ktoré si často krát v zápale hry nedávajú riadny pozor na vlastnú bezpečnosť.

Bohužiaľ som bol viackrát svedkom toho, ako sa na hornom konci obce rútili autá, akoby cesta patrila len im. Spýtal som sa pána starostu, či by bolo možné, aby na obecnom zastupiteľstve prediskutovali možnosť osadenia tabule „Pozor deti!“ alebo inú formu spomalenia jazdy rýchlo idúcich okolitých motorových vozidiel. Bolo mi s odstupom času povedané, že starosta týmto deťom dohováral, aby si na seba dávali viacej pozor.

Verím, že moje slová ti uľavia napätiu na duši a prijmeš ich s porozumením a pokorou. V prípade akýchkoľvek otázok som ti vo svojom voľnom čase k dispozícii. Prajem do Nového roka tebe a celej tvojej rodine pevného zdravia a dostatok duševných síl, aby sme zvládli pre našu spoločnosť viac ako náročný rok.

S úctou,

 

Paľo

Teraz najčítanejšie

Pavol Ďuriš

Občiansky aktivista, predseda OZ K prameňom Bebravy, vyštudovaný politológ, analytik v bezpečnostných otázkach štátu, partner pre pivo v oblasti remeselného pivovarníctva a hrdý študent Politickej akadémie ročníka 2019/2020 z dielne IPEV-U. Hrdý ISFJ (introvert-sensitive-feeling-judgement a HSP (highly sensitive person) :-) "Dnes nejhlubší city a největší obětavost nepotřebuje barikád. Počínáme chápat, že sebeobětování není nejúčinnější, stává-li se v tichosti a neznámosti v dílně, pracovně, kdekoli. Počíname pochopovat, že největší idealism je pevné předsevzetí, ne umírat, ale žít, neboť žít je mnohem těžší úkol než umřít. Položit život v rozčilení a fantastickém rozechvění je mnohem snadnější, než život ten udržovat v rozmyslném úsilí, potírajícím všecko to, co život ten ohrožuje." T.G.M. SOUKUP, František. T. G. Masaryk jako politický prukopník, sociální reformátor a president státu. Ústřední delnické knihkupectví a nakladatelství, Praha 1930, s. 202 - Naše nynejší krise.