Denník N

Zástupca spravodlivosti v Podhradí (Alebo: Ako a prečo nenaštvať pomstychtivého právnika)

Keď obecného právnika dostatočne dlho upozorňujete na jeho chyby, potom sa vám stane to, čo mne – vychrlí na vás kopu žlče. Teda tú žlč zatiaľ iba cez email. Okrem toho sa vám snaží dlhodobo uškodiť, keď sa cez svoje kontakty snaží ovplyvňovať vaše súkromné záležitosti. Takýto provinčný advokátik, okresného rangu, tzv. advokát-vybavovač, o ktorom široko ďaleko každý z brandže vie, čo je zač a ako dosahuje „úspechy“ v konaniach, sa totiž neštíti ničoho – ani porušenia zákona. Rieši veci prostredníctvom svojich kontaktov, umelého naťahovania súdnych sporov. (Napríklad jedným z jeho „geniálnych ťahov“ je požadovanie tlmočníka pre klienta, aj keď každý účastník sporu vie, že ho dotyčný nepotrebuje – fintičku používa opakovane.) Alebo je známy tým, že všade posiela svojich koncipientov. Radšej. Sám by totiž konfrontácie nezvládal.
Vysvitlo však, že takýchto bohorovných obhajcov sa nesmiete nič o ich pochybeniach pýtať, nedajbože navrhovať, ako ich chyby napraviť.

V dedinke pod hradom takéhoto „šikulu“ máme. V Krásnohorskom Podhradí máme obecného právnika od začiatku roka 2011. Zmluvu o právnom poradenstve uzavrel s ním vtedajší (i terajší) starosta obce, a tento tzv. právnik hneď aj začal „radiť“ neskúsenému starostovi, za „pouhých“ 200,- eur mesačne.  Radil však zle, alebo vôbec – novopečený starosta totiž hneď v roku 2011 (3 mesiace po nástupe do funkcie), podpísal zmluvu s jedenásťročnou platnosťou, bez vyhlásenia verejného obstarávania. Niekoľko ďalších zmlúv popodpisoval bez súhlasu obecného zastupiteľstva a následne ani nezverejnil, podľa zákona a tak sú tieto zmluvy neplatné – avšak, obec podľa nich „fičí“ naďalej.

Poďme ale z minulosti do prítomnosti. Každý občan Slovenskej republiky iste v médiách postrehol, že rekonštrukcia hradu Krásna Hôrka nenapreduje tak ako má, lebo „obec“ zdržiava. Nakoniec vzniklo „sviatočné“ ultimátum – buď sa zmluvy do Silvestra uzavrú, alebo sa revitalizovať podhradie nebude! Tie zmluvy však v tom čase ešte neexistovali.

Jeden by povedal, že koncipovanie zmlúv je predsa záležitosťou právnika. A keď už máme tu tohto poruke, štedro plateného, tak snáď po rokoch ničnerobenia a poberania paušálu, sa pozbiera a skoncipuje zmluvu (vlastne dve zmluvy) ako lusk. Chyba lávky. Chcete veľa, od človeka, ktorý nevie, čo je stavovská česť. Ktorý nerobí pre klienta všetko, ako sa zaviazal v zmluve.

Tieto dôležité zmluvy, dohody s nájomníkmi a vlastníkmi bufetov pod hradom, odďaľoval starosta obce skoro dva roky. Nepomohli prosby, žiadosti, telefonáty z ministerstva, ani medializácia. Až ultimátum zo Slovenského národného múzea a ministerstva kultúry. Zmluvy mali byť hotové a podpísané do konca decembra 2020. Jednu z nich – zmluvu o budúcej nájomnej zmluve pripravil jeden z vlastníkov (v decembri už verziu č. 3). Myslíte, že ju právnik obce videl? Čítal? Načo? Ak by v tejto zmluve bolo napísané, že účastník zmluvného vzťahu, budúci nájomca, chce vrece diamantov, ako odškodné za zbúranie svojho bufetu, prešlo by to – nikto by to totižto v tej zmluve nezbadal – právnik obce už vôbec nie – lebo neprečítal. Nepripomienkoval. Ani hláska nevydal, o tom, či je zmluva dobrá, výhodná, či je v poriadku a či ju odporúča schváliť.

Druhá zo zmlúv, na ktorej záleží, (momentálne leží a beží), lebo od nej závisí začiatok búrania a následný rozbeh projektu areálu pod hradom Krásna Hôrka, bola skoncipovaná jedným z účastníkom zmluvného vzťahu, následne doplnená vedením SNM o potrebné vyhlásenia. Poslaná na pripomienkovanie poslancov deň pred jej schvaľovaním. Myslíte, že pripomienky boli zakoncipované do zmluvy? Myslíte, že bola skontrolovaná?

Šlo a ide o zámennú zmluvu. Obecné zastupiteľstvo ju schválilo 28.1.2021. S krížom po funuse! Po termíne! Podpísaná bola až 5.2.2021. Prečo tak pozde, nevieme, keďže sa do nej nič nedoplňovalo ani sa neupravovala – bolo treba iba vytlačiť hotový súbor z počítača – zadať pokyn tlačiarni. Tohto skvelého právnika obec následne poverila, resp. splnomocnila na zastupovanie v katastrálnom konaní – lebo však zamieňame bufety za pozemok. A tu sme opäť narazili. Excelentné právničisko si nevšimlo poznámku na geometrickom pláne. Nič netušilo o vyňatí pôdy ani o drobení pozemkov. Chlapisko nevedelo a nevie, o existencii zákona o usporiadaní vlastníctva k pozemkom. A tak katastrálny odbor žiada doplnenie podkladov – a prerušuje konanie!

Dozvedeli sme sa o tom náhodou. Tak som, ako poslanec obecného zastupiteľstva, oslovila obecný úrad i právnickú kanceláriu, emailom, a dotazovala som sa na to, odkedy o chybe vedia, ako a kedy ju napravia. Opýtala som sa, prečo poslanecký zbor o tomto prieťahu v konaní neinformovali. Dovolila som si navrhnúť riešenie, promptné a rýchle, ktoré by posunulo konanie vpred.  Jednoduché – napíše sa dodatok k zmluve a opraví jeden bod, ktorý hovorí o klasifikácii novovzniknutej parcely – z trávnatého porastu vyjmeme trávnatý porast. Ale to som asi nemala robiť.

Pretože odpoveďou na moju snahu bola žlč, vychrlená do emailu, osobné útoky, úbohá znôška pseudoargumentov a agresivity.  A hlavne, „ďalšia ukážka odbornosti právnika“. Ukážka jeho morálky, a toho, čo pochopil z etického kódexu. Veď posúďte sami, čo všetko dokáže človek vypudiť zo seba, ak nemá relevantné argumenty a nikde ich nevie nájsť:

 

Takto to dopadne, keď osoba, na ktorej pochybenia poukážete a predložíte dôkazy, nemá argumenty na svoju obhajobu. I keď sa vlastne obhajobou živí. Začne proti vám podlo brojiť, bojovať – po svojom. Napríklad si starosta i jeho právnik (obecný) zmyslia, že vás „zbavia“ trvalého pobytu – lebo dúfajú, že vás tým odstavia z poslaneckého zboru.  Alebo budú útočiť na vašu rodinu a priateľov. Alebo vám prerežú pneumatiky na aute. Začínam sa sama seba pýtať, čoho sa tak veľmi boja a kam až dokážu, kvôli ochrane svojich prachov, ešte zájsť.

Stavovská česť a právnická etika takémuto úbožiakovi zrejme nič nehovoria. Konflikt záujmov asi tiež nie – ak by áno, tak by si advokát uvedomil, že zastupovať obvineného, čiže páchateľa, aj poškodeného, čiže obeť, je nemysliteľné. Lebo okrem toho, že sa zaoberá útokmi na poslanca obecného zastupiteľstva a vyťahuje peniaze z obecnej pokladne, prijal, bez škrupúľ, bez bázne a hany, aj zastupovanie starostu obce, ktorý svojím konaním svoju obec poškodil. Takto sa zarábajú lóve v slovenských samosprávach – bez práce, bez námahy. Že sa pritom porušuje zákon? Evidentne to nevadí – nikomu okrem mňa.

Poznámka: Autor blogu je poslancom obecného zastupiteľstva v Krásnohorskom Podhradí.

 

Teraz najčítanejšie

Katarína Prékopová

Píšem, lebo ma to baví. Lebo si tak ventilujem pocity. Aj preto, aby som poukázala na súvislosti, ktoré sa iným zdajú nepodstatné, aj keď takými nie sú. Pretože považujem za dôležité ukázať ostatným, že sa netreba báť vyjadriť názor.