Denník N

„Basa je fčil pro smetánku“, vjezeňá znaųí záhorák zamudrovaų …

Streteų sa nedávno dúfťipní dzedzinčan s paščekárem na Záhorí, v místňím obchodze

a bjehem teho nečekaného, no milého stretnucá fťipní Smolinčan na ceųú hubu sa rehoce,

lebo veseųo-vážňe povidá o velikej radosci z teho, že ve svojém živoce ohromné ščascí mjeų …

Zvjedaví paščekár sa ho ptá, lesik tim akorád na nebezpeční koronavírus misleų

a ketže sa duchší čas nevidzeli, lesik tím míňí, že na kovid devatenást onemocňeų

a už sa celkem viléčių, alebo na skutečnost, že do fčilka sa tej hňusobje úplňe viheų.

No a prešibaní záhorák na to: „Né, né, vúbec sem nemisleų na ten strašní koronavírus, ale na vjezeňí!“

„Cože?! Na co?! Na vjezeňí?!“, reaguje paščekár, z otpovjeďi dobrého známého porádňe prekvapení…

„Ano! Na vjezeňí!  Víš, kebi sem si ten svúj vícej jak roční trest ešče za predešųej vládi nebių odsedzeų,

pochibujem, lesik bi sem sa za tej súčasnej našej vládi do basi vúbec dostaų, aj kebi sem strašňe sceų!“

Paščekár, už dúho do Záhorá zamilovaní, na to: „A proč, prosim Ťa?! Proč bis´ sa do tej basi fčil nedostaų?!“

„Protože já sem enem običajní čovjek a basa je fčil pro smetánku!“, vjezeňá znaųí záhorák zamudrovaų.

26.02.2021

Jazyková korektúra:

Andrea Danišová z obce Smolinské.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...