Denník N

Inšpirácia pre vládu SR na boj s pandémiou

Po štyroch dňoch aktívneho rokovania odborníkov ako odvrátiť neželané celosvetové prvenstvo Slovenska v počte úmrtí na Covid-19, prenikajú na verejnosť prvé informácie o chystaných tvrdších opatreniach.

Ak by premiér Igor Matovič nebol ješitný a vedel sa inšpirovať aj nápadmi, ktoré nevznikli iba v jeho hlave, mohli sme pandémiu zvládať lepšie. Dobré nápady majú primátori, starostovia, stavovské lekárske organizácie, aj iní odborníci, ale posadnutosť celoplošným testovaním nedovolí nášmu predsedovi vlády a jeho „pritakávačom“ využiť aj iné riešenia. Ak by čo i len na chvíľu pripustil, že nie všetci okolo neho sú vinníci, ale že jeho geniálne nápady z večera do rána sú škodlivé, dnes by sme mali vládu, ktorej ľudia dôverujú a rešpektujú. Ale opak je pravdou.

Pred niekoľkými dňami v médiách sme sa dočítali, že Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska darovalo Slovenskej republike 67 nových germicídnych žiaričov na pomoc obyvateľom v boji proti pandémii Covid-19. S ich využitím sa počíta v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku, ale aj v odberových miestach, v ktorých pôsobia príslušníci Ozbrojených síl SR.  Hodnota tohto daru bola 31 300 Eur a v mene rezortu obrany zaň poďakoval osobne štátny tajomník ministerstva obrany.

Áno, za dar je potrebné poďakovať. Ale tu sa natíska otázka, prečo takéto germicídne žiariče a sterilizátory  vzduchu nedarovala vláda SR všetkým nemocniciam, obvodným lekárom, školám, zariadeniam poskytujúcim sociálne služby,… Germicídne žiariče sa vyrábajú aj na Slovensku a na trhu sú rôzne typy. Keďže ničia vírusy, baktérie, plesne,… a niektoré typy môžu byť zapnuté aj za prítomnosti ľudí v ľubovoľnom čase, už mali byť všade tam, kde sa zhromažďujú ľudia a kde je najväčšie riziko nákazy. Finančné prostriedky z EÚ boli a sú k dispozícii práve na boj proti pandémii.

Ďalšia inšpirácia pre našu neschopnú  vládu a jej ministrov by mohli byť niektoré štáty Južnej Ameriky, Indie, ale aj ďalšie, ktoré každému občanovi po zistení  pozitívity  na Covid-19 dá štát balíček, v ktorom sú rúška, respirátory, vitamíny a nevyhnutné lieky a informácie pre každé štádium ochorenia.

Po roku boja s pandémiou, už by bolo dobré, aby  každý pozitívny občan mal k dispozícii lekára, nie iba na telefón, ktorý ho v prípade nevyhnutnosti aj odborne vyšetrí. Odoberie mu krv, urobí mu ultrazvuk, prípadne rentgenové snímky, aby  jeho nevyhnutná  hospitalizácia prišla včas na jeho záchranu. Ak by toto fungovalo, nemali by sme dnes rekordné čísla pacientov na akútnych lôžkach v nemocniciach.  O tomto už niekoľko dlhých mesiacov hovoria všetky organizácie združujúce lekárov, ale pán minister Krajčí je k ich výzvam hluchý a slepý.  Ministerstvu zdravotníctva v spolupráci s VUC nič nebráni, aby minimálne v každom okrese zriadilo covidové ambulancie so špeciálnym zabezpečením , ochranou a vybavením na  dôkladné odborné vyšetrenia pacientov. Mali by sme presnejšie štatistiky aj lepšiu kontrolu pacientov.

Teraz najčítanejšie

Monika Smolkova

Mgr. Monika Smolková je absolventkou Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove a postpromočného štúdia Ekonomickej fakulty TU Košice. V rokoch 2009 – 2019 bola poslankyňou EP a členkou výboru pre regionálny rozvoj a členkou výboru pre kultúru a vzdelávanie. V rokoch 2006 – 2009 bola poslankyňou NR SR a členkou výboru pre školstvo, vedu a šport. Má bohaté skúsenosti v práci v samospráve. V rokoch 2002 – 2006 bola poslankyňou mestského zastupiteľstva v Košiciach a predsedničkou sociálnej komisie a súčasne vykonávala funkciu zástupkyne starostu v MČ Košice - Dargovských hrdinov, kde v rokoch 2006 – 2009 vykonávala funkciu starostky. V rokoch 2005 – 2009 bola zvolená za poslankyňu Košického samosprávneho kraja a predsedníčku kultúrnej komisie. V súčasnosti sa angažuje v práci mimovládnych organizáciách v oblasti životného prostredia, vzdelávania, kultúry, športu a v sociálnej oblasti.