Denník N

Diplomovka na objednávku

Internet sa hemží ponukami na napísanie rôznych druhov prác. A kompetentní (školstvo, justícia, parlament) to asi nechcú vidieť. Alebo im nevadí, že máme absolventov VŠ, ktorí získali vysokoškolský titul podvodom?

Písanie rôznych druhov vysokoškolských prác na objednávku (contract cheating) je dnes vnímané ako najvážnejší problém akademickej integrity. Došlo ku globálnemu nárastu využívania týchto služieb študentmi. Svedčia o tom nielen mnohé analýzy, ale aj osobné svedectvá študentov. Slovensko je v tomto smere nečinné, nerobí žiadne legislatívne kroky voči písaniu prác na objednávku.

Viac:

Kedy sa zobudia spiace krásavice (parlament, školstvo, justícia)?

Teraz najčítanejšie