Denník N

Čo sa stane, keď francúzsky biológ strávi 30 rokov v Himalájach

Keby vám niekto tvrdil, že vynašiel recept na nájdenie osobného šťastia, ktorý je zároveň odpoveďou na ekonomické krízy či globálne otepľovanie, verili by ste mu? Ja veľmi nie.

A práve preto ma zaujal chlapík menom Matthieu Ricard, ktorý pomerne presvedčivo tvrdí, že vie, ako na to. Ricard je uznávaný vedec, budhista a medzinárodne známy autor a speaker, ktorému načúva smotánka svetového businessu, napríklad aj na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. Ako mladý muž z parížskych intelektuálnych kruhov ukončil pred štyridsiatimi rokmi univerzitu a mal našliapnuté na sľubnú vedeckú kariéru v oblasti molekulárnej biológie. Vtedy sa však rozhodol odísť do Himalájí, kde následne strávil desiatky rokov štúdiom budhizmu a meditáciou.

Koncom deväťdesiatych rokov sa Ricard vrátil z ústrania himalájskych hôr späť na západ a začal skúmať dopady meditácie na mozgovú činnosť a celkový pocit šťastia človeka. Záverom jeho výskumu je, že altruizmus, teda nesebeckosť a nezištnosť vo vzťahu k druhým, je ultimátnym zdrojom šťastia, a zároveň aj liekom na neduhy spoločnosti – či už sociálne, ekonomické alebo ekologické.  

Ricard tvrdí, že altruizmus vedúci k osobnému šťastiu sa dá pestovať, čo sa mu ako budhistovi s desaťročnými skúsenosťami s trénovaním vlastnej mysle ľahko hovorí. Jeho tvrdenie je podložené vedeckými dôkazmivplyve meditácie na zmenu štruktúry a funkcie mozgu, čiže možné by to skutočne malo byť.

Výskum bol robený na vzorke Tibetských mníchov, ktorí venovali tisíce hodín meditácii zameranej na altruistickú lásku a súcit. Tento výskum potvrdil, že v mozgu mníchov nastali pod vplyvom meditácie zmeny v čelnom laloku, zväčšila sa im šedá kôra a posilnilo sa prepojenie medzi jednotlivými časťami mozgu. V praxi to znamená to, že títo mnísi si meditáciou vylepšili schopnosť sústrediť sa a ľahšie a rýchlejšie sa učiť nové veci. Kontrola nad vlastnými myšlienkami im takisto umožňuje usmerniť ich želaným smerom, a tým je pre nich pestovanie osobného pocitu šťastia oveľa ľahšie ako u nemeditujúcej populácie.

A aký je súvis medzi altruizmom a záchranou spoločnosti pred úpadkom? Ricard vo svojej knihe Altruism: The Power of Compassion to Change Yourself and the World prezentuje matematické modely, kde sa uvádza, že ak by sa 20 % svetovej populácie správalo viac nesebecky a s väčším ohľadom na svoje širšie okolie, či už formou zodpovednejšieho konzumerizmu alebo ekologickejšieho správania sa, vývoj sveta smerom k lepšiemu by nabral nezvratný pozitívny trend. To, že tento ambiciózny scenár je uskutočniteľný, podkladá výskumami o “vrodenosti” altruizmu, uvádza príklady altruistického správania v živočíšnej ríši ako aj v dejinách ľudstva. Ricard spomína príbeh obyvateľov francúzskeho mestečka Le Chambon-sur-Lignon (5000 obyvateľov), ktorí od decembra 1940 do septembra 1944 poskytli útočisko pre 5000 Židov utekajúcich pred Nacistami.  

I keď nie je v kompetenciách autorky tohto článku zhodnotiť objektivitu všetkých predložených dôkazov, Ricardov svieži a vedecký prístup k “duchárskej” téme akou je súcit a empatia stojí za pozornosť – či už pre iný pohľad na riešenie rôznych aktuálnych otázok inšpirovaný východným učením, alebo pre zaujímavé idealisticko-pozitívne čítanie, ktoré neirituje. No a pre väčších cynikov by to mohlo byť príjemné ezoterické čítanie :)     

 

Autorka: Zuzana Šottová

Autorka je spolupracovníčka Inštitútu pre aktívne občianstvo.

 

Zdroje:

  1. Joseph Hooper, “Why Best-Selling Author Matthieu Ricard May Be the Hardest Working Man in Buddhism”, 17.6.2015  http://observer.com/2015/06/why-best-selling-author-matthieu-ricard-may-be-the-hardest-working-man-in-buddhism/
  2. The Diane Rehm Show, “Matthieu Ricard: Altruism”, 15.6.2015 http://thedianerehmshow.org/shows/2015-06-15/matthieu-ricard-altruism  
  3. Matthieu Ricard, “How to let altruism be your guide”, Ted Talks, 20.1.2015 https://www.youtube.com/watch?v=_p_GKCr8rq8
  4. Martin M. Šimečka, “Mistr světa ve štěstí”, Respekt 29, Ročník XXVI, 13.-19.júl 2015. http://www.respekt.cz/z-noveho-cisla/mistr-sveta-ve-stesti

 

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

Inštitút pre aktívne občianstvo

Mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa venuje téme aktívneho občianstva, vytváraniu nástrojov na uplatňovanie aktívneho prístupu, občiansku participáciu, angažovanosť a dobrovoľníctvo online aj offline, výchove a vzdelávaniu k aktívnemu občianstvu a podpore diskusie o dôležitosti konštruktívneho zapájania sa do vecí verejných občanmi na Slovensku.