Denník N

Praskanie bublín – funkcionalita, alebo chyba v systéme?

Mám rada momenty, keď sa rozprávam s človekom, ktorý uvažuje úplne inak ako ja. Tie momenty, keď sa snažím sledovať jeho myšlienkový tok, keď sa jeho vedomosti, ich usporiadanie, či postoje, snažím ukotviť o niečo, čo je mne známe, čomu verím a rozumiem. Tie momenty, ktoré zrazu spravia “klik” a ja viem, že sme našli ľudské prepojenie a už na ňom vieme nastaviť akýkoľvek poznatok jeden o druhom, aj keď môžu byť zdanlivo rozdeľujúce. Dlho som si myslela, že takéto nastavenie má celý svet. Veď všetci fungujeme rovnako. Máme rovnakú anatómiu, veľmi podobný kontext, v ktorom sme vyrastali. Čím viac si však študujem, ako reálne fungujú naše hlavy, myšlienky, emócie, tým viac mám pocit, že je vlastne malý zázrak, že si ako tak vieme porozumieť :)

Keď ma minulý rok v lete Adrian Vyčítal oslovil s ponukou spolupracovať na projekte Slovak Global Network a s nadšením rozprával o vytvorení platformy, ktorá bude prepájať rôzne expertízy, názory, networky, iné platformy, zaujalo ma to. Projekt vychádzal z pozitívnych príkladov Global Irish NetworkGlobal Scot.

Platforma na technologickom riešení od spoločnosti Solved bola postavená veľmi rýchlo. To je skutočná výhoda Solved riešenia. V podstate za pár hodín viete mať postavený základ. Čo ostáva je vytvoriť procesy, filozofiu a komunikáciu. Brnkačka, nie? Po dlhých týždňoch hľadania, individuálnych a skupinových rozhovoroch, user testingu, sa dotvorila do jej aktuálnej podoby. Začiatkom roka sme ju doplnili o druhý pilier – pravidelne sa opakujúce webináre: Tu predstavíme na platforme zaregistrované networky, či partnerov. Hostia z rôznych sektorov zdieľajú svoje “know-how” na dôležité, prierezové témy a konkrétne funkčné riešenia. Adresované témy následne predstavíme a rozpracujeme na samite, ktorý pripravujeme na jeseň.

Prvý event série Globálne doma sme otvorili témou Prepájanie bublín vo štvrtok 25.2.. Prostredníctvom našich hostí sme prepojili Slovákov z regiónov aj zo sveta, z biznisu aj neziskových organizácií, z kreatívy aj zo športu, z vedy aj médií. V digitálnom hľadisku sme mali takmer 200 hostí. Kvôli technologickej komplikácii sa nepodarilo pripojiť ministrovi zahraničných vecí, čo nás veľmi mrzelo. Hosťami boli Zuzana Wienk za partnera eventu Bystriny ako reprezentanta regiónov a neziskového sektora, Juraj Porubský za médiá, Dominika Fričová za vedu, Vlasta Kubušová za kreatívny priemysel, Rasťo Kulich za biznis, Dominik Hrbatý za šport a Vlado Lackovič za komunity Slovákov v zahraničí.

Otázky na hostí sme mali pripravené tri.

  1. Prvá otázka bola zdanlivo jednoduchá – sme národ bublín? Odpovede boli na celej škále áno a nie. Od názoru, že tribalizmus je pre ľudí prirodzený, až po pohľad, že sme aj tak všetci len obyvatelia tejto planéty. Vo vede Dominika spomenula potrebu diverzity, ktorú vnímala počas svojho pôsobenia v zahraničí. Ako dobrý nástroj pomenovala otázkovanie. Pýtajme sa, prestaňme sa báť spýtať. Rasťo za biznis spomenul na efektívne prepájanie, ktoré v minulosti robil Andrej Kiska, ktorý prepájal biznis, neziskové organizácie, akadémiu a verejný sektor. Naviazanie na túto tradíciu by mohlo byť efektívnym nástrojom. Vlasta za kreatívny priemysel vyzdvihla podporné grantové schémy a profesijné networky, ktoré pozná z fungovania v zahraničí, či ukazovanie pozitívnych príkladov. Dominik poukázal na obrovský potenciál športu, ktorý prepája a zároveň potrebu podporovať šport systematicky aj s cieľom prevencie, čo môže mať pozitívny dopad na rozpočet na zdravotníctvo. Vlado zdieľal veľmi zaujímavú perspektívu, ktorá rozbila stereotypné vnímanie Slovákov v zahraničí ako jednej bubliny a poukázal na rôznorodosť tejto skupiny v závislosti od obdobia odchodu z krajiny či veku, kedy človek odišiel do zahraničia. Zároveň poukázal na fakt, že aj napriek rozdielom dokážu tieto komunity veľmi efektívne spolupracovať, chcú sa podieľať na behu vecí verejných na Slovensku a ich pocite spolupatričnosti. Zuzana zdieľala fakty z vedeckých výskumov, ktoré hovoria o kríze dôvery, o tom, ako často nevedomo podporujeme nedôveru vyčleňovaním ľudí, či samých seba. Poukázala na najväčšiu konfliktnú líniu súčasnosti medzi tzv. elitou a majoritou a popísala, ako sa Bystriny snažia prepájať jednotlivcov a organizácie v regiónoch, podporiť ich snahy o zlepšenie komunity, vytváranie silných pút dôvery, empatie. Juraj podporil, čo bolo povedané a akcentoval dôležitosť snahy o porozumenie, empatiu na ľudskej úrovni. 
  2. Druhou otázku sme si chceli preveriť, akú rolu vnímajú hostia, že by mali zohrávať pri prepájaní technologické riešenia. Vedia technológie pomôcť s prepájaním smerom k efektivite a väčšej spolupatričnosti, alebo sú skôr hrozbou? Vďaka technológiám svet úplne nezastal počas pandémie, práve naopak, v niektorých ohľadoch možno akceleroval. Zuzana poukázala na fakt, že dostupnosť, rýchlosť komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí a prevažujúci biznis model prevádzkovateľov ukazuje aj tienisté stránky – vysokú mieru toxicity a rozklad demokracií, nárast narcizmu a depresií. Tento trend je alarmujúci a vyžaduje si zásadnú zmenu v podnikaní, väčšie upriamenie pozornosti na duševné zdravie a prácu s hodnotou a psychológiou jednotlivcov aj skupiny. Viacerí hostia sa zhodli na tom, že digitálna platforma, ktorá slúži ako databáza s aktívnymi prvkami pre komunikáciu a zdieľanie, vie pomôcť búraniu potenciálnych bariér medzi rôznymi expertízami, geograficky vzdialenými komunitami, či rôznymi podskupinami jednej konkrétnej oblasti. Taktiež z hľadiska umenia v kontexte pandémie je vďaka technológiám možné dostať sa k umeniu na jeden klik. Viacerí hostia skonštatovali, že každá veková skupina má svoju platformu, ktorá pre nich funguje, či už je to WhatsApp, Facebook, či aktuálne silne trendujúci Clubhouse. Pre šport sú vnímané ako nevyhnutnosť, posúvajú jednotlivé športy smerom k vyššiemu výkonu. Technológie sú vnímané ako zosilňovač, akcelerátor, ako základ, z ktorého vie vzniknúť organický meta život, ktorý sa ideálne následne bude diať aj offline.
  3. Poslednou našou otázkou sme chceli rozumieť, ako vidia naši hostia rolu svojej domény v prepájaní. Ako vie vaša doména prispieť k prepájaniu bublín? Slováci v zahraničí sa stretávajú s názorom, že keď už raz odišli, tak sa nemajú starať o to, čo sa deje na Slovensku. Mnohí však naopak vnímajú ešte silnejšiu motiváciu podieľať sa na zlepšovaní kvality života na Slovensku. Juraj za médiá, obzvlášť za Forbes, vníma príležitosť na prepojenie rôznych generácií, vytváranie rôznych zoskupení, rebríčkov. Vníma dôležitú rolu, ktorú majú médiá pri tvorbe (alebo naopak znižovaní) miery dôvery na Slovensku. Vlasta, ktorá reprezentovala skupinu kreatívcov, akcentovala silu tvorivého myslenia a schopnosti tvoriť spoločný jazyk. Zuzana zdôraznila víziu neziskovej organizácie Bystriny, ktorá má cieľ prepájať aktívnych ľudí po celom Slovensku, aby posilnili vzájomnú dôveru, ale aj dôveru voči inak zmýšľajúcim, ktorých zvykneme podľa výskumov priľahko dehumanizovať. Bez obnovenia vzájomnej dôvery a schopnosti počúvať sa, podľa nej nevybudujeme súdržné úspešné Slovensko. Dominik za šport zdôraznil potrebu pracovať s deťmi a mládežou, viesť ich k športu, vytvárať pre nich príležitosti. Rasťo akcentoval rolu biznisu v podpore tvorivého priemyslu, neziskových organizácií, či sportu pre ich ďalšiu akceleráciu a Dominika za vedu prízvukovala dôležitosť cirkulácie v jednotlivých vedeckých inštitúciách.

A môj osobný pohľad? Všetky názory, ktoré boli povedané, samé o sebe obsahujú obrovské množstvo príležitostí. Každý jeden z hostí je stelesnením toho, čo hovorí a ukazuje príkladom, ako je možné meniť svoju vlastnú komunitu.

Ak by som si ja mala vybrať 3 rýchle riešenia, ktoré viem hneď implementovať na margo diskutovaného, tak by som vybrala:

  1. Ja viem veci meniť, alebo anglické “I am the cause in the matter”, nie obeť, na ktorú padá život. Ja viem zmeniť svoj kontext.  Viem napísať email, viem sa spýtať, keď niečo neviem, či potrebujem, viem urobiť jednu malú vec, jeden malý krok, ktorý vyrieši môj problém, situáciu, problém niekoho iného.
  2. Kreativita a šport sú dôležitým prvkom v našich životoch. Viem dať 30 minút denne na individuálny, či kolektívny šport. Viem dať chvíľu pre tvorivosť, návštevu galérie, trochu krásna. Som rada, že vediem aj svoje deti k obom. Som rada, že moje deti vedia kto je Verdi, či Keith Haring a že so mnou chodia behať, či plávať. Najradšej budem, keď sa jedného dňa sami vyberú do galérie, či zabehať si. Každý z nás sa vie sám rozhodnúť v rozsahu vlastných možností (viď vyššie, I am the cause in the matter 😉).
  3. Aktívne potrebujem pracovať s mojím nastavením voči inakosti, voči skupinám, ktoré ja vnímam ako iné. Čo mne osobne najviac pomáha je zvedavosť, otvorené otázky a počúvanie. Každý máme príbeh, tie príbehy z nás robia tým, kto sme. Môj úprimný záujem, bez bežiaceho súdenia, vlastného kontextu počúvania, má silu prepájať, zmenšovať vzdialenosti. V reálnom, moment za momentom fungovaní to môže vyzerať tak, že sa každý týždeň aspoň 2-3 krát vyhľadám interakciu s niekým z iného sektoru, segmentu, expertízy. V kontexte pandémie a neustálych lockdownov mi príde dobrým nástrojom napríklad využitie sociálnych sietí.

A ako ďalej so Slovak Global Network? Ak ste sa dostali až sem, sledujte SGN cez sociálne siete a zaregistrujte sa na platforme.  Zaregistrujte sa a príďte na ďalšie webináre, kde budeme prezentovať ďalšie platformy, partnerov, neziskové organizácie, networky. Webináre budú viesť k samitu, kde by sme radi pripojili aj verejný sektor do spoločných diskusií, workshopov, či round tables. Veľa múdreho bolo povedané už na prvom webinári. Miera expertnosti je vysoká, príležitostí na rozpracovanie a škálovanie na národnej úrovni je veľa.

Signing out.

Teraz najčítanejšie

Lucia Sickova

Lucia Šicková je spoluzakladateľka PIXEL FEDERATION, matka 3 detí s vášňou pre inovácie, vzdelávanie, hry, svoje deti, tvorivé radosti, udržateľný rast. Riadila projekty v oblasti ľudských zdrojov pre korporátne inštitúcie, od analýz tréningových potrieb vo verejnom sektore, riadenie IT projektov, až po rozbeh vlastnej spoločnosti. V súčastnosti má na starosti riadenie rozvojových programov spoločnosti PIXEL FEDERATION. Jej druhou témou je riadenie aktivít Edufactory by Pixel Federation, ktoré sú zamerané na podporu a tvorbu edukatívnych projektov.