Denník N

Martin Barto: Predaj cez online konkurzný portál môže podnikateľom zachrániť biznis

Pridať majetok, ktorý sa ocitol v konkurze, na online register je podľa finančného analytika výhodné.

Martin Barto „Pokiaľ sa informácia, že sa nejaký majetok speňažuje, dostane k čo najširšiemu okruhu ľudí alebo záujemcov, tak je to určite lepšie. Pretože sa dá vygenerovať podstatne lepšia ponuka,“ vysvetľuje Martin Barto, bývalý viceguvernér Národnej banky Slovenska. Na Slovensku začal fungovať portál mercudo.com, ktorý slúži ako online konkurzná burza. „Myslím si, že to je veľmi dobrý krok vpred. Pretože, tá informácia o majetku je online a je prístupná celej širokej verejnosti. Dá sa tam ľahko vyhľadávať a majetok je s detailným popisom a fotografiou. Takýto konkurz môže vygenerovať reálne ceny predávaných predmetov. Je to výhodné pre všetkých, aj pre dlžníka, aj pre veriteľa a aj pre celé podnikateľské prostredie na Slovensku. Vpodstate tým pádom konkurz nemusí byť úplný koniec, kde sa majetok predá za „babku“ len pár oboznámených ľuďom. Ale môže sa vygenerovať celkom slušná suma, čo môže úpadcovi nejakým spôsobom pomôcť aj do budúcnosti,“ dodáva Barto.

Súčasný systém predaja cez Obchodný vestník, kde konkurzný správca zverejní zoznam a dá výzvu, na ktorú prípadní záujemcovia posielajú ponuky, má podľa finančného odborníka svoje nedostatky. „Situácia je dnes taká, že často si môžu ten majetok rozdeliť dve tri spoločnosti a urobia si vzájomnú dohodu, že si nebudú zvyšovať ceny a dopredu si ten majetok podelia. Dosiahnu tak veľmi nízke ceny. Príkladom je, ako sa speňažujú nehnuteľnosti, ktoré majú založené banky a kde dochádza k nesplácaniu hypotekárnych úverov. Tam ta prax je doslovne obludná,“ opisuje Barto a zároveň dodáva, že online konkurzný portál Mercudo prispieva k väčšej transparentnosti a väčšej informovanosti.

Dnes vo všeobecnosti konkurzy prebiehajú bez dohľadu a znalosti širšej verejnosti a sú priestorom len pre vybraných a znalých. Zmeniť to má práve Mercudo. „Fungovanie takéhoto portálu môže priniesť efektívnejší a rýchlejší priebeh konkurzov,“ uzavrel Martin Barto.

Teraz najčítanejšie

Mercudo

Mercudo je prvý portál, na ktorom sa každý ľahko dostane k majetku z konkurzov. Platený firemný blog.