Denník N

Je spravodlivosť len ilúziou? Alebo existuje a bude tvrdá?

Každý z ľudí vlastní slobodnú vôľu a s ňou možnosť rozhodovať sa dvojakým spôsobom. Buď pozitívne, alebo negatívne. Toto rozhodovanie je naším právom, darovaným nám Stvoriteľom. Treba ale vedieť, že je spojené so zodpovednosťou. So zodpovednosťou, prejavujúce sa patričnými dôsledkami, ktoré nám každé z našich rozhodnutí prinesie. A prinesie nám ich na základe železného zákona univerza, fungujúceho v zmysle slov: čo kto zaseje, to musí tiež zožať.

Ak teda niekto robí zlé rozhodnutia a zlé činy, zožne bezpodmienečne zlo. Ak však niekto robí dobré rozhodnutia a dobré činy, zožne dobro.

Každý človek, ktorý chce jednať vo svojom živote správne, by si mal byť vedomý tejto jednoduchej zákonitosti, mal by pochopiť jej jednoduchú logiku, a na základe toho by sa potom mal začať správne rozhodovať a správne konať.

Ľudia si totiž ničia životy a robia nešťastnými seba aj iných veľakrát ani nie preto, že by snáď oni sami boli zlí, ale predovšetkým z nevedomosti a ľahkomyseľnosti. Nevedomosť je preto potrebné nahradiť poznaním. Poznaním o neomylných účinkoch Zákona spätného pôsobenia, vyjadreného slovami: Čo kto zaseje, to tiež nutne zožne. Zákona, ktorého pôsobeniu sa nemôže vyhnúť nikto z nás.

Ak teda niekto seje svojimi citmi, myšlienkami, slovami a činmi dobro, zožne dobro. Pokiaľ ale niekto seje svojimi citmi, myšlienkami, slovami a činmi zlo, zožne bezpodmienečne zlo, a to buď v tomto svojom živote, buď po svojej fyzickej smrti na takzvanom druhom svete, alebo pri svojom opätovnom pozemskom zrodení, pretože vo stvorení platí zákonitosť reinkarnácie.

Každý mysliaci človek by si mal preto uvedomiť, že práve Zákonom spätného účinku je dokonale zabezpečená univerzálna Spravodlivosť pre všetkých.

Ak niekto seje dobro, zožne dobro. Ak seje zlo, zožne zlo. Je to úplne spravodlivé. Ak teda niekoho v súčasnosti stretáva zlo, musí si byť vedomý toho, že musel nutne sám kedysi zlo siať, a teda toto zlo sa k nemu vracia späť, ako dôsledok jeho vlastného, ​​nesprávneho konania.

Múdry človek potom dokáže prijať účinky neomylnej Spravodlivosti ako spravodlivú odplatu za svoje činy, ktorou, ak je práve takým zrelým spôsobom prijatá, je splatený jeho karmický dlh a zmazaná jeho vina.

Nemúdry človek bude naopak zlorečiť na svoj nepriaznivý osud, bude bedákať a hovoriť o nespravodlivosti, aj keď mu to v konečnom dôsledku nemôže byť k ničomu platné, pretože účinky spomínanej, vyššej Spravodlivosti musí prijať aj on.

Ak sa to však deje bez pochopenia, svojím hnevom a reptaním na osud si zase seje niečo zlé, čo sa k nemu časom opäť určite vráti. Je to potom jeden veľký kolobeh utrpenia, v ktorom sa nadväzuje jeden článok reťaze za druhým. A tento kolobeh je možné preseknúť len poznaním a prispôsobením sa univerzálnej zákonitosti, ukrytej v slovách – čo kto zaseje, to bude aj žať.

Človek si musí tiež uvedomiť, že aj keď sa k nemu bude určitú dobu vracať ním samým zasiate, minulé zlo, ale on už bude od chvíle poznania vyššie zmienených zákonitostí vedome siať iba dobro, nakoniec sa jeho karma vyčerpá a jeho vina bude odpykaná. Potom sa k nemu, podľa Zákona – Čo kto zaseje, to bude aj žať, bude vracať už len dobro.

No a nakoniec mi nedá nespomenúť, že človek, ktorý raz poznal a pochopil neoblomnosť Zákona spätného účinku, sa musí s hrôzou a bolesťou pozerať na súčasný, každodenný život okolo nás, a na tú neuveriteľnú ľahkomyseľnosť a naivitu ľudí, ktorí dúfajú, že žiadna vyššia Spravodlivosť neexistuje.

Preto si žijú pokojne a bezohľadne tak, ako je to pre nich osobne čo najvýhodnejšie v domnení, že za svoje činy nebudú nikým braní na zodpovednosť. A tak sa stále viac rozmáha lož, podvod, okrádanie, ohováranie, chamtivosť, nepoctivosť, prospechárstvo, honba za ziskom, za mocou, alebo slávou, zvrhlosť, zmyselnosť, vulgárnosť, arogancia, namyslenosť a mnoho iného.

Ak však práve takéto „hodnoty“ veľmi intenzívne každodenne sejeme, čo asi budeme žať? Je naozaj hrozné na to čo len pomyslieť. V tejto súvislosti sa vzhľadom k hodnotovému rebríčku priemerného človeka dnešnej doby neodbytne vnucuje jedno jediné slovo, ktoré bude predstavovať poslednú bodku za zvráteným myslením a konaním ľudí. Je to slovo „Apokalypsa“! Apokalypsa, o ktorej bolo nepolepšitelnému ľudstvu výstražne hovorené už pred 2000 rokmi.

Teraz najčítanejšie