Denník N

Prečo je Sputnik „spornou“ vakcínou?

Čo treba oddeliť pri prijímaní vakcíny Sputnik je politická motivácia s ňou súvisiaca.

I keď to môže zniesť neporovnateľne z hľadiska posudzovania úžitkovej hodnoty, nebudeme vzhliadať na vakcínu Sputnik inak ako na ruské komodity akými sú ropa, zemný či bežné produkty spotrebného priemyslu. Iste nebudeme podhodnocovať ani biologickú hodnotu vakcíny vyvinutú odbornými lekárskymi týmami Ruska, tak ako nepodceňujeme  iné hodnotové  výsledky vedeckých či kultúrnych prác osobností krajiny len preto, že stojí v nedôvere  sveta pre svoju politickú nevyhranenosť.

A tak hoci nie je dodnes jasný „certifikát“ o Sputniku, ktorý by EU s dôverou prijala, bude sa pravdepodobne využívať ako jedna z účinných vakcín proti Covidu tak vo svete i na Slovensku bez väčších zábran.

Problém so Sputnikom nemusí byť teda v biologickej nedostatočnosti oproti iným vakcínam, ale v tom, že môže byť ľahko zneužiteľná na politickú vydierateľnosť alebo ak je to silné slovo tak na politicky motivovanú ponuku. Tento problém, naoko skrytý vo svete informačného smogu nemusí byť viditeľný v časti obyvateľstva u ktorých sú „chlieb a hry“  na prvom mieste, hlavne však keď prevažuje strach z ohrozenia pred svetovou infekciou. Ďalším problémom je oslabenie kvôli politickej roztrieštenosti aká je v súčasnosti napríklad na Slovensku.

Čo treba oddeliť pri prijímaní vakcíny Sputnik je politická motivácia s ňou súvisiaca. V čom je záujem Ruska v ponuke svojej vakcíny priehľadný? Predovšetkým vo využití pandémie ako  vítaného zámeru na posilnenie svojho vplyvu na svet. Vítanou zámienkou pre poskytnutie komodity ako nástroja na odstránenie nedôvery v súvislosti so sankcionovaním Ruska ako i spochybnenie oprávnenosti demokraticky vyspelejších krajín voči tomu čo presadzuje Kremeľ svojimi aktivitami napriek nesúhlasu prevažujúcej časti sveta.

Tieto obavy teda nespočívajú ani tak v nepreverenosti vakcíny, hoci to má plné opodstatnenie, napokon utajovanie a zdráhanie sa otvorenosti voči svetu je typická ruská svojvôľa, ktorá v ignorovaní záujmov zvyšku sveta nijako zvlášť neprekvapuje. Spočívajú však vo vplyve na slobodné rozhodovanie ľudí,  pre ktoré majú demokratické krajiny priestor viac vytvorený, na rozdiel od Kremľa, ktorý sa doteraz nedokázal vymaniť z túžob po manipulácii nielen svojho obyvateľstva, ale i ľudí sveta.

Dôsledkom takéhoto vplyvu ak by bol dostatočne účinný môže byť potom už stupňovanie tlaku na vystúpenie z NATO, nenápadné zasahovanie až presadzovanie prokremeľsky orientovaných politikov do vlád slobodných krajín, neskôr podpora na zmenu vlády a to všetko pod bezpočtom zámienok, ktoré rýchlo dozrievajú na vhodne pripravenej pôde.

Výber a  rozhodovanie
Pri všetkom čo sa ponúka by sa nikdy nemalo zabúdať na výber a bdelosť rozhodovania pri výbere. Ak si chce predsa niekto vybrať najlepšieho servisného odborníka na opravu svojho auta, je mu vcelku jedno akého je technik politického zamerania alebo či je veriaci či ateista, rozhodujú jeho kvality a schopnosti za ktoré si aj zaplatí.  Preto celkom iste nebude tolerovať ak by ho tento technik alebo jeho firma chceli konvertovať na svoju politickú stranu či zmenu svojho presvedčenia, pretože do svojho hodnotového sveta ich nepustí.

Tento problém nie je žiaľ tak komický ani vyhranený v spoločnostiach postkomunistických krajín, ktoré dodnes zápasia o presadenie hodnôt, vládnucich nad životom i smrťou, ktoré sme v minulosti nedocenili ba nechali si ich ukradnúť. Okrem toho akoby stále i na Slovensku prevládali pochybnosti o zmysle týchto hodnôt pretože sa  nerešpektujú ciele, ktoré sa po páde železnej opony zdali byť … snáď väčšine ľudí tejto krajiny tak jasné.

                                                                                  oOo

Teraz najčítanejšie

Milan Púček

Ľudia neblúdia preto, že by stratili rozum, ale preto, že stratili cit