Denník N

Ako najlepší minister porušuje vlastné pravidlá pri stanovení poradia očkovania

To, že je Marek Krajčí najlepším ministrom zdravotníctva, sme v posledných dňoch počuli od premiéra toľkokrát, že je to nielen obohratá, ale aj smutná pesnička a navyše s riadne demagogickým refrénom. Určite ste počuli aj to, že potom, čo sa zaočkoval kadekto tváriaci sa ako kritická infraštruktúra, sa (asi) pod tlakom verejnosti včera v noci spustilo očkovanie aj pre tých, ktorí to potrebujú viac než taxikári, advokátske koncipientky či poslanci a poslankyne, ktoré si z objektívneho dôvodu vtedajšej neexistencie nepamätajú Nežnú revolúciu, a síce pre seniorov 70+ a medzi 60 a 70 rokom.

Termíny pre čiperných dôchodcov, ktorí v noci nespia a checkujú fejsbúkovú stránku najlepšieho ministra, sa minuli skôr než stihli vypísať báječný formulár z dielne ešte báječnejšieho NCZI. Zas ale tým šťastnejším sa podarilo dostať termín na opačnom konci Slovenska a môžu tak aspoň zvyšovať mobilitu už nielen testovacou, ale aj očkovacou turistikou a dúfať, že sa na to očkovanie dostanú bezpečne. Samozrejme za predpokladu, že sa tam budú mať ako dostať, ale tak keď už zvládli ten formulár, tak sa snáď odvezú sami alebo im niekto pomôže aj s tým prevozom. A to sa veru oplatí. Takto pekne si tu totiž vážime starších spoluobčanov, chránime ich a uľahčujeme im život.

Zoznam fascinujúcich skutočností súvisiacich s touto novou fázou očkovania týmto ale, žiaľ, nekončí. Kritéria poradia očkovania sa totiž nestanovujú fejsbúkovým statusom najlepšieho ministra, ale vyhláškou Ministerstva zdravotníctva. To vyplýva z  § 79 ods. 1 písm. bi) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V súčasnosti platí vyhláška č. 93/2021 Z. z., zo dňa 27. 2. 2021. Čuduj sa svete, v tejto vyhláške sa nič nehovorí o tom, že by v ktorejkoľvek z fáz bolo očkovanie prístupné pre ľudí 70+ a medzi 60 – 70 rokom, pre ktorých bolo v nočných pretekoch možné sa na očkovanie prihlasovať a ani formulár, cez ktorý sa na očkovanie prihlasuje, o žiadnej takejto fáze nehovorí, lebo jednoducho žiadna takáto fáza neexistuje.

Za nedodržanie poradia očkovania z iniciatívy premiéra, ako inak pretláčanej skrz fejsbúkové statusy, hrozí poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti pokuta až 10 000 eur. Vyplýva to nielen z fejsbúku, ale hlavne zo zákona, konkrétne z § 82 ods. 20 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


My už sme si však za posledné mesiace zvykli, že nie je problém niečo uverejniť na poslednú chvíľu, a teda teoreticky by sa takúto vyhlášku dalo uverejniť pred polnocou, prípadne v noci, no hlavne ešte predtým, ako poskytovatelia zdravotnej starostlivosti začnú očkovať ľudí prihlásených podľa zmenených podmienok.

Akurát, že to problém je. V aktuálne stále platnej a účinnej vyhláške sa totiž píše:

Fáza sa teda začína otvorením prihlasovania. A čuduj sa svete, prihlasovanie je už otvorené, ale na nesprávnu fázu, rozumej fázu, ktorá nemá oporu v platnej a účinnej vyhláške. A tak podľa môjho skromného názoru už týmto prihlasovaním došlo k porušeniu poradia očkovania.

S Luciou Plavákovou (ktorej patrí veľká vďaka za pomoc s očkovaním nám všetkým a ktorej vďačím za námet na blog) sme chceli tento stav napraviť a uvažovali sme, na ktorý kompetentný orgán sa obrátiť. Ako prvý nám napadol Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Lenže dozor nad dodržiavaním ustanovenia § 79 ods. 1 písm. bi) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nevykonáva Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ale hádajte kto? No predsa Ministerstvo zdravotníctva, a to podľa § 81 ods. 1 písm. i) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Takže, čo z toho vyplýva a aké sú naše možnosti? Môžeme podať podnet na Ministerstvo zdravotníctva, aby sankcionovalo poskytovateľov zdravotnej starostlivosti za to, že nedodržali poradie očkovania, akurát, že tak urobili len preto, že Ministerstvo zdravotníctva nevydalo včas vyhlášku, ktorou by im dalo právny základ na aktuálne poradie očkovania, ale v pohode spustilo prihlasovací systém a uspokojilo sa so statusom na fejsbúku od najlepšieho ministra. Poradie očkovania tak skôr nedodržalo samo ministerstvo než poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Akurát, že sankcionovaní za nedodržanie poradia očkovania môžu byť len oni.

Nech žije najlepší minister! Nech žije právny štát!

Okrem Lucii ďakujem aj Petrovi Kováčovi za pripomienky, kontrolu a doplnenie. Nech radšej žije tímová práca!

P.S.: v najbližšom blogu sa možno stretneme pri návode Ministerstva zdravotníctva k samotestovaniu testami, ktoré nie sú určené na samotestovanie. Je sa veru vždy na čo tešiť.

EDIT 8.3.2021 o 1:30: Ako som predpokladala, nová vyhláška č. 96/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 účinná od 8.3.2021, bola vydaná v noci – nič to ale nemení na tom, že registrácia podľa neexistujúceho všeobecne záväzného právneho predpisu začala už pred jej účinnosťou, a teda že došlo zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vinou Ministerstva zdravotníctva k porušeniu pravidiel poradia očkovania. Dobrú noc, posledný nech zhasne.

O pokračovaní trampot najlepšieho ministra si môžete prečítať v najnovšom blogu.

Teraz najčítanejšie