Denník N

Výzva advokátkam z Via Iuris

Z dôvodu verejného záujmu zverejňujem obsah výzvy zaslaný advokátkam spolupracujúcim s Via Iuris:

Via iuris

Do rúk advokátok JUDr. Eva Kováčechová a Mgr. Kristína Babiaková 

V Bratislave, dňa 8.3.2021

 

VEC: Výzva.

V nadväznosti na  tlačovú správu zo dňa 6.3.2021 https://www.aktuality.sk/clanok/871310/vlada-vyuzivala-skratene-legislativne-konanie-aj-neodovodnene-tvrdi-via-iuris/ a Vaše vyjadrenie v nej: „Výhrady, že súdna mapa nebola dostatočne odkomunikovaná považuje organizácia za čiastočne opodstatnené. „Avšak ofenzívne odmietanie zo strany sudcov je do veľkej miery prejavom nedostatočnej sebareflexie a nepochopenia toho, že súdy sú predovšetkým pre účastníkov konania, nie pre sudcov samotných,“ zdôraznili.“

Vás týmto žiadam, aby ste sa zdržali  vyššie uvedených verejných vyjadrení, ktoré sú spôsobilé znížiť dôveru verejnosti v súdnu moc, a ktoré sú založené na inom ako nezávislom objektívnom odbornom úsudku.

Vaše vyjadrenia o nedostatočnej sebareflexii sudcov a nepochopenia toho, že súdy sú predovšetkým pre účastníkov konania, a nie pre sudcov samotných, nie sú pravdivé.   

Sú založené na Vašom subjektívnom úsudku ovplyvnenom neznalosťou veci – v tomto prípade obsahom pripomienok jednotlivých subjektov podaných v pripomienkovom konaní, mimo iné aj Slovenskej advokátskej komory, ktorej ste členkami.

Rovnako je podľa môjho názoru Váš subjektívny odborný úsudok pravdepodobne ovplyvnený aj osobitným vzťahom k ministerke spravodlivosti Slovenskej republiky Márii Kolíkovej, o ktorom by ste mali informovať verejnosť, na čo Vás touto cestou vyzývam.

Z dôvodu, že Váš subjektívny názor, ktorý nezodpovedá obsahu pripomienok podaných sudcami a inými subjektami,   je  teda priamo ovplyvnený Vašou neznalosťou obsahu pripomienok a pravdepodobne aj osobitným vzťahom k ministerke spravodlivosti Slovenskej republiky Márii Kolíkovej, je spôsobilý po jeho zverejnení vo verejnosti vyvolať mylný dojem o objektívnom nezávislom hodnotení vykonanom  nezávislými osobami znalými veci, Vás vyzývam na zdržanie sa zavádzania verejnosti vydávaním subjektívneho názoru za názor nezávislého objektívneho hodnotiteľa.

S pozdravom,

Dana Jelinková Dudzíková

Teraz najčítanejšie

Dana Jelinková Dudzíková

Od júna 2020  som sudkyňou Okresného súdu Bratislava I. na obchodnom úseku. Som spoluautorkou Otvoreného listu sudcov a signatárkou výzvy Právnici spolu za právny štát.  Som súčasťou komunikačnej platformy sudcov www.sudnamoc.sk.  Pred nástupom do funkcie sudcu som 18 rokov vykonávala advokátske povolanie. Advokátsku činnosť som vykonávala ako advokát priameho kontaktu s občanmi.  Venovala som sa sporovej agende a tomu, čo sa zvykne nazývať živé právo.  Posledné roky mojej advokátskej praxe som venovala  pomoci osobám v exekúciách a  s osobným bankrotom. Niekoľko rokov som poskytovala bezplatne právnu pomoc svojou účasťou na verejných projektoch zameraných na zvýšenie právneho povedomia občanov.  Vykonávala som aj činnosť správcu. Hovorím anglicky a francúzsky, v oboch týchto jazykoch som poskytovala právne služby. V roku 2012 som bola zapísaná do zoznamu frankofónnych advokátov vedeným Veľvyslanectvom Francúzskej republiky v Bratislave.  Právnu pomoc som poskytovala  aj občanom Francúzskej republiky. Spolupracovala som so zložkami francúzskeho justičného systému.