Denník N

Petržalská Cheopsova pyramída

(Otvorený ďakovný list na dverách petržalského paneláka)

V Bratislave, 8. 3. 2021

Vážený nájomník,

už niekoľko rokov obyvatelia nášho domu každodenne s veľkým záujmom sledujú Vaše dielo budované z cigaretových ohorkov. Denne, vrátane štátnych sviatkov, zvlášť prvomájového Sviatku práce a Dňa ústavy SR, vyletí z Vášho bytu na 4. poschodí približne 25 ohorkov, čo znamená, že iba za posledné dva roky ste ich vyhodili takmer 20-tisíc. O Vašich streleckých kvalitách svedčí aj to, že na trávniku boli rozptýlené na relatívne malej ploche približne 5 × 5 metrov, čo by s uznaním kvitovala aj naša športová strelkyňa Zuzana Rehák-Štefečeková. Štvorcová plocha územia špakov ma viedla k záveru, že ste sa z nich usilovali vybudovať petržalskú kópiu Cheopsovej pyramídy. Bohužiaľ, materiál na jej výstavbu ste nezvolili najvhodnejšie. Snáď lepšie by boli ohorky z kubánskych cigár, no u nich sa malígny nádor na pľúcach dostavuje o niečo skôr, takže žiadaný výsledok by sa nemusel dostaviť v očakávanom predstihu. Spôsob niekoľkoročného budovania Vášho diela vyvolával v nájomníkoch nášho paneláka veľké sympatie. Dokonca jedna pani z 11. poschodia bola ochotná v tohoročných januárových treskúcich zimách pri plus 12 °C stráviť niekoľko hodín vonku len preto, aby uvidela ladný let ohorkov z Vášho okna. Oči jej pri tom svietili, akoby na oblohe práve spozorovala predčasne letiacu Halleyho kométu.

Bohužiaľ, 3. marca 2021 som musel Vaše záslužné dielo odstrániť tesne predtým, ako by sa dostalo do hlavných správ RTVS spolu s návrhom premenovať našu časť Petržalky na „Petržalský Luník“. Stálo ma to spolu so zbieraním všakovakých odpadkov asi štyri hodiny práce. Hlavný dôvod môjho počinu tkvel v obave, aby budúci archeológovia niekedy v roku 3 000 chybne neinterpretovali nález tisícov ohorkov pri našom dome ako pozostatok niekdajšieho závodu na výrobu cigariet. Cigaretové plastové filtre sa totiž určite dovtedy nerozložia. Snáď ako malú satisfakciu by som na schôdzi nájomníkov nášho domu navrhol objednať malú pamätnú mosadznú tabuľku ako spomienku na Vaše záslužné a nezabudnuteľné dielo. Teší ma aspoň to, že som výsledok Vášho dlhoročného úsilia odstraňoval s patričnou úctou a kvalifikáciou dvoch vysokých škôl a následného postgraduálneho štúdia v ďalekej cudzine (v Trebišove). Tie som za bývalého režimu vyštudoval za peniaze našich daňových poplatníkov a  predovšetkým mojich rodičov, ktorí si kvôli tomu museli do konca života odopierať svoju každodennú dávku sovietskeho kaviáru.

Už 4. marca, teda deň po mojej akcii, ktorá sa bohužiaľ zapíše do dejín Petržalky ako čierny deň ničenia jej najvýznamnejšej historickej pamiatky, ste sa však tridsiatimi novými ohorkami pustili na pôvodnom mieste do nového diela. Tentoraz presnosť ich umiestnenia nebola taká vysoká zrejme vďaka silnému severozápadnému nárazovému vetru, ktorý dva z nich zavial cez otvorené okno do mojej obývačky. Napriek prepálenému kreslu, som sa im veľmi potešil a vo vkusnom ráme som ich umiestnil vedľa mojich dvoch vysokoškolských diplomov a ocenenia za prednes básne o V. I. Leninovi na našej základnej škole. Takto aj moje deti budú mať krásnu spomienku na výnimočného človeka v našom paneláku, ktorý sa podobne ako ten malý posvätný chrobák skarabeus nikdy nevzdával.

Bolo by však veľkým hriechom opomenúť Vaše charitatívne aktivity, ktoré sa sústreďujú predovšetkým na darcovstvo rôznych ostatkov potravín a tekutín v PET a sklenených fľašiach, taktiež buď formou voľného pádu z okna, alebo presne miereným hodom z balkóna. Čo sa týka tých tekutín, vidno, že Vám na srdci leží pitný režim našich spoluobčanov. Bohužiaľ, o Vaše potraviny veľmi neočakávane prejavili prednostný záujem miestne hlodavce, takže k plánovaným adresátom sa zväčša nedostali. Dobrý príklad vždy priťahuje a tak som si všimol, že k distribúcii tekutín v PET fľašiach vo vonkajšom prostredí prispievajú aj Vaši nasledovníci. V blízkom lesíku som ich totiž po exspirácii ich obsahu s úctou pozbieral asi dvesto. Keď som niesol do kontajnera asi pätnáste vrece, neďaleko stojaca pani sa obrátila na blízko stojaceho chlapca so slovami: „Vidíš Miško, ak sa nebudeš učiť, budeš musieť zbierať odpadky ako tento ujo“.

Vážený pán nájomník, prajem Vám pevné zdravie a vo Vašej záslužnej práci veľa úspechov.

S poďakovaním a so srdečným pozdravom
Váš ponížený služobník
Prof. RNDr. Pavol Mrkvička, CSc.

Poďakovanie:
Dovoľujem si poďakovať Mgr. Lucii Kralovičovej za cenné rady pre zvýšenie efektivity zberu PET fliaš.

Teraz najčítanejšie

Karol Jesenák

Prof. Ing. Karol Jesenák, CSc.
Vysokoškolský učiteľ