Denník N

Vrakovisko na Švabinského nebude.

Jeden z plánov mestskej časti je síce stále živý, ale jednak sa medzi Petržalčanmi šíri jeho nesprávna interpretácia a napokon, možno to ani celé nebude potrebné a celý projekt sa presunie omnoho skôr do inej časti.
Je z toho poplach a najvyššia pohotovosť a ani sa nečudujem. Poučenie do budúcna – zmeny je potrebné vysvetľovať dotknutým obyvateľom ešte skôr, než sa zrealizujú. V tomto prípade to žiaľ bolo naopak, najprv sme si našli tabuľku, že sa chystá čistenie parkoviska a až následne sme sa dozvedeli, že parkovisko bolo „zabraté“ pre účely odstaviska odtiahnutých áut.

Je to dočasné a možno z toho napokon nebude nič

Je to tak, celý čas to malo byť dočasné riešenie. Aktuálne prebiehajú rokovania s vlastníkmi pozemkov na Kopčianskej (ministerstvo) a Jasovskej (mesto Bratislava). Tam sa to celé presunie a ak všetko pôjde podľa plánu, tak celý ten poplach bol možno zbytočný. Parkovisko na Kolmej/Švabinského je v tesnej blízkosti bývalého areálu ZSE, kde majú Petržalka a jej referát nové zázemie, takže kontrola a vybavenie odtiahnutých áut v bezprostrednej blízkosti má svoje opodstatnenie. Ak by sa presun na inú lokalitu natiahol, urcite sa bavíme o horizonte len niekoľkých mesiacov, následne sa parkovisko opäť uvoľní.

Pôvodne sa uvažovalo, že sa na tento účel využije samotný areál ZSE, ale ten sa veľmi rýchlo zaplnil. Referát správy verejných priestranstiev má zásadne rozšírený vozový park a vykonáva v ňom i ďalšie činnosti v súvislosti s odpadovým hospodárstvom. Pôvodná „VPS“, ktorá si prakticky všetko objednávala od súkromných firiem je už za nového starostu nahradená referátom, ktorý to robí efektívne a vo vlastnej réžii.

Žiadne vrakovisko, ale odtiahnuté pojazdné autá

Téma vrakov je tiež horúca, Petržalka sa totiž po dlhých rokoch nečinnosti pustila do boja s autami, ktoré dlhodobo zaberali parkovacie miesta a evidentne o nich už majitelia nemajú záujem. Ale keďže celý proces podlieha určitým zákonným povinnostiam, je potrebné dočasne ich premiestniť a na tento účel tiež dočasne slúži vyhradené parkovisko na Macharovej. Tu si môžeme s kľudným svedomím napísať, že sa jedná o jednorazovú intenzívnu akciu, ktorej cieľom je kompletné vyčistenie parkovísk od vrakov a toto je bezpochyby náš spoločný záujem.

Možno sa toto celé javí ako lokálna téma niekoľkých ulíc, avšak fakt, že budú odťahované autá, ktoré parkujú na označených miestach a nie sú zaregistrované v systéme značí, že už ide do tuhého a týka sa to celej Petržalky a v blízkom horizonte i celej Bratislavy. Bez funkčnej vymožiteľnosti totiž akýkoľvek systém zlyhá. Až do momentu, kým sa nespustí Vallova celomestská parkovacia politika bude v Petržalke fungovať Petržalský parkovací systém, ktorý je pre Petržalčanov úplne zadarmo. Parkovacie plochy a kolmé státia sú už takmer všetky vyznačené a onedlho budú označené i pozdĺžne. Odporúčam všetkým, ktorí tak ešte neurobili, aby si zabezpečili vzťah k vozidlu a status rezidenta, t.j. prihlásiť sa na trvalý pobyt v Petržalke (aj pre nájomníkov Petržalka ponúka pomocnú ruku)

Dobrá komunikácia je základ

Namiesto toho, aby som nadával na nie príliš šťastnú komunikáciu, zvolil som formu tohto blogu, kde sa to snažím aspoň dodatočne vysvetliť. Som poslanec mesta i mestskej časti a pokladám to aj za svoju povinnosť. Je už takmer pravidlom, že dobrý úmysel nestačí, vždy sa to niekoho dotkne negatívne, aj keď pozitíva môžu prevládať. Sme v prvom volebnom období so starostom Hrčkom a za krátky čas je potrebné vyriešiť staré rany, ktoré sa ignorovali 20 rokov tak, aby bol efekt viditeľný teraz a nie o ďalších 20 rokov. Áno, je potrebné vytvárať nové parkovacie miesta, ale ak chceme mať výsledok hneď a nezadĺžiť ďalšie 3 generácie, tak si radšej najprv existujúce miesta uvoľníme tým, že sa zbavíme vrakov. Tiež je potrebné budovať nové škôlky, ale prerobením školníckych bytov na nové triedy v škôlkach umožníme nástup „malkáčov“ ihneď a nie až v čase, keď z nich budú školáci. Parkovací systém je určený pre Petržalčanov a jeho cieľom je, aby mal pohodlné miesto na parkovanie rezident a nie napríklad takáto maringotka:

Sledovať ma môžete aj tu: Ján Karman – dobrá karma PRE Petržaku

Teraz najčítanejšie

Ján Karman

Každá zastavená zlodejina ma utvrdí v tom, že vstúpiť do politiky malo význam. Držím sa hesla "začať treba od seba" a pokým bude stáť pri mne rodina, budem svoj čas venovať krajine, v ktorej pracujem a žijem. Som poslancom mesta Bratislava i mestskej časti Bratislava-Petržalka Dobrá karma PRE Petržalku