Denník N

A čo mladí? Problémy mladých generácií na hornej Nitre.

Demografická krivka hornej Nitry sa mení a mladí ľudia z nej vo veľkom odchádzajú. Pre región je to obrovský problém. Na podnet Prievidzskej bunky Progresívneho Slovenska, sme sa rozhodli spýtať pár otázok mladých ľudí. Otázky boli smerované na ich pohľad na život na hornej Nitre, ich budúcnosť na hornej Nitre a samozrejme nás zaujímali aj riešenia, ktoré by podľa nich zlepšili úroveň života v regióne. Otázky som sa snažil pokladať hlavne ľuďom, ktorí majú ambície študovať, teda skupine ľudí, ktorá má tendenciu z regiónu odchádzať. Teraz vám uvediem otázky a najčastejšie odpovede.

Čo sú podľa vás hlavné problémy hornej Nitry?

Za najväčší problém považujú hlavne nedostatok pracovných miest, zlú infraštruktúru, znečistené ovzdušie a mizerný kultúrny život.  Odpovede boli veľmi jednoznačné a každý v odpovedi uviedol aspoň jednu z týchto možností. Ďalej sa ľudia zmienili o tom, že nemajú kde a ako tráviť svoj spoločenský život, nemajú kam ísť s priateľmi a majú obmedzené možnosti v tom, ako tráviť svoj voľný čas. Pár ľudí zmienilo aj zanedbanosť v oblasti športu, išlo hlavne o ľudí, ktorí vykonávali v regióne šport a popisovali katastrofálne podmienky, ktoré museli znášať.

Vidíte svoju budúcnosť na hornej Nitre alebo v oblasti Bratislavy popr. zahraničia?

Obrovská väčšina opýtaných sa zhodla v tom, že si svoju budúcnosť predstavujú niekde inde. Najčastejšie to bola Bratislava, najmä kvôli štúdiu, po ktorom sa späť na hornú Nitru neplánujú vrátiť. Ako dôvod uviedli, že ich tu nič nedrží a okrem rodiny nemajú žiadny iný dôvod prečo sa sem vrátiť.

Je horná Nitra podľa vás hladová dolina?

Opýtaní nepovažujú hornú Nitru za hladovú dolinu. Toto označenie považujú za extrémne, no obávajú sa, že by sa v blízkej budúcnosti mohlo toto extrémne označenie stať skutočnosťou. Za záchrancu považujú veľké spoločnosti ako je Brose, Gewis a iné fabriky v okolí. Niektorí uviedli, že po zániku Hornonitrianskych baní by sa Horná Nitra dala považovať za hladovú dolinu.

Je trh práce na hornej Nitre dostatočne inkluzívny? Ak máte prácu/brigádu, ako ste si ju našli a v ktorom odvetví?

Tu sa podľa mňa dostávame k najväčšiemu problému hornej Nitry. Opýtaní sa zhodli v tom, že regionálny trh práce je na tom mizerne. Všetko sa tu točí v jednom odvetví a okrem práce vo fabrike je sa zamestnať takmer nemožné. Nebodaj ešte v odvetví, ktoré študujú. Drvivá väčšina si brigády našli cez známosti, vraj to podľa nich inak ani nejde. Brigády sú najčastejšie v oblasti týkajúce sa gastronómie alebo pásovej výroby v jednej z okolitých fabrík.

Aké riešenie navrhujú z ich pohľadu pre hornú Nitru, aby bola vhodným miestom pre život mladých ľudí?

Ako riešenia uviedli podporu malých, stredných alebo nových podnikateľov, aby vznikli nové pracovné miesta vo viacerých odvetviach. Ďalej by chceli, aby sa vybudovali miesta na sebarealizáciu a obohatili nočný a kultúrny život. Mladí ľudia v regióne by uvítali festivaly, či už hudobné alebo umelecké, ktoré by mestá alebo vyšší územný celok mohol podporiť a apelovať na to, aby tu takéto podujatia vznikali. Navrhovali aj intenzívne zapájanie mladých ľudí pomocou participácie do rôznych aktivít spojených s mestami a obcami.

 

Môj pohľad na život na Hornej Nitre: 

Sám bývam na Hornej Nitre v meste Prievidza. Som znepokojený z toho, že mladí ľudia odchádzajú do iných častí Slovenska alebo sveta a región postupne starne. Aj ja som jeden z tých, ktorí plánujú odísť na vysokú školu do Bratislavy a to či sa vrátim je ešte otázne. Zatiaľ to vnímam tak, že nemám žiadny dôvod, prečo sa vrátiť späť. V regióne viac-menej nefunguje nič poriadne, ale to je už asi takým slovenským zvykom. Horná Nitra patrí medzi veľmi znečistené oblasti, či už kvôli Nováckym závodom, alebo aj samotnej ťažbe uhlia. Hornú Nitru za hladovú dolinu nepovažujem, keďže miera nezamestnanosti nie je alarmujúco vysoká a nemyslím si, že tento problém nastane očakávaným zavretím baní. Zavretie baní považujem za správny krok, keďže si nemyslím, že nasilu dotovaná ťažba nekvalitného hnedého uhlia nášmu regiónu akokoľvek prospieva. Pre baníkov by mala byť možnosť rekvalifikácie a prípadná možnosť ísť pracovať do niektorej z okolitých fabrík. Tu sa dostávame k problému, ktorý je v tomto regióne veľmi častý a je podľa mňa hlavým dôvodom prečo mladí ľudia odchádzajú. Človek, ktorý nechce pracovať za pásom má málo možností, kde inde pracovať. Nebodaj ak sa chce človek zamestnať s ohľadom na svoje vysokoškolské vzdelanie. Ak sa mu tento zázrak podarí je veľká pravdepodobnosť, že ho odradia platové podmienky a rozhodne sa ísť pracovať radšej do väčšieho mesta alebo zahraničia. Platové podmienky sú ďalším obrovským problémom Hornej Nitry, keďže je tu dosť veľké množstvo ľudí, ktorí zarábajú minimálnu mzdu. Aj navzdory tomu, že Horná Nitra nie je hladová dolina, tak je akútne zlepšiť trh práce vylepšením podmienok pre podnikateľov. Rôznorodosť pracovných pozícií je niečo, čo môže regiónu len pomôcť. Odhliadnuť od korony, tak nočný život tu funguje len v podobe pár nočných klubov. Takto to nemôže ostať aj naďalej, lebo ak sa uspokojíme s týmto, tak sa môžeme všetci uspokojiť aj s prácou vo fabrikách. Spojenie mladých ľudí s aktivitami spojenými s mestami a obce považujem za výborný nápad. Mestá a obce by sa mali snažiť vytvoriť mladým ľuďom spomienky, pre ktoré by sa sem po doštudovaní chceli vrátiť a chceli ich dopriať aj svojím budúcim potomkom.

Teraz najčítanejšie

Lukáš Lipiansky

Som mladý chalan z Prievidze, ktorého baví písať. Baví ma cestovať, čítať knihy a počúvať zaujímave podcasty. Študujem na Obchodnej akadémii v Prievidzi. Ak ma chceš finančne podporiť, môžeš tak urobiť na mojom patreone: https://www.patreon.com/lukaslipiansky