Denník N

Ktorým deťom pomôže domáca paliatívna liečba?

Detská domáca paliatívna liečba nie je len pre nevyliečiteľne choré deti, ktoré sa majú veľmi zle.
Môže pomôcť aj deťom, ktoré sú dlhodobo a vážne choré a ktoré sa pre rôzne zdravotné problémy opakovane vracajú do nemocnice.

Detská domáca paliatívna liečba nie je len pre nevyliečiteľne choré deti, ktoré sa majú veľmi, veľmi zle. Môže pomôcť aj deťom, ktoré sú dlhodobo a vážne choré a ktoré sa pre rôzne zdravotné problémy opakovane vracajú do nemocnice. Takýchto ochorení je dnes veľa, viac ako sedemsto, a tak spomeniem len niektoré.

Paliatívna liečba môže pomôcť deťom s vrodenými genetickými syndrómami, ako napríklad deťom s Edwardsovým syndrómom, Patauovým syndrómom, deťom s vrodenými vývojovými vadami, či už je to mozgu, srdiečka, obličiek, pľúc alebo pečene, deťom s vrodenými metabolickými vadami, napríklad chorobami energetického metabolizmu, deťom s neurodegeneratívnymi chorobami, cystickou fibrózou, deťom s vážnou formou detskej mozgovej obrny, dokonca aj deťom po vážnych úrazoch, autohaváriách a otravách.

Keď sa povie paliatívna liečba, mnohým sa možno objaví slovo rakovina.  U detí to nie je tak. Dnes je rakovina u detí, u veľkej väčšiny detí, liečiteľná choroba. A preto detská domáca paliatívna liečba pomáha najmä deťom s nenádorovými chorobami. Tieto deti môžeme prijať do domácej starostlivosti aj na prechodnú dobu a po pár mesiacoch, keď sa ich zdravotný stav stabilizuje alebo dokonca zlepší, ich prepúšťame.

Preto paliatívna liečba nerovná sa smrť dieťaťa.

U detí s rakovinou je paliatívna liečba vhodná vtedy, keď choroba nereaguje na liečbu alebo sa opakovane, napriek liečbe, vracia. Vtedy s paliatívnou liečbou nečakajme. Aj nízko dávkovaná onkologická liečba a opakované návštevy paliatívneho tímu doma môžu veľmi zlepšiť kvalitu života dieťatka aj celej rodiny.

Urobme všetko pre to, aby nevyliečiteľne choré deti žili dlhšie a kvalitnejšie, a preto prijmime paliatívnu liečbu.

Stojí to za to.

Odborníci z Plamienka pripravili na rok 2021 nový projekt s názvom Plamienok každý týždeň. Pravidelne, počas celého roku, Vám prináša nové krátke video. Lekári a psychológ sa v nich venujú praktickým, psychologickým i filozofickým otázkam paliatívnej starostlivosti.

Teraz najčítanejšie

PLAMIENOK n.o.

Sme nezisková organizácia, ktorá je na Slovensku priekopníkom rozvoja detskej domácej paliatívnej/hospicovej starostlivosti a smútkového poradenstva a terapie pre deti a ich rodiny. Od roku 2002 bezplatne poskytujeme nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim deťom domácu paliatívnu liečbu a starostlivosť. Deti navštevujeme doma v okruhu 2 hodín jazdy od Bratislavy. Od roku 2011 V Centre pomoci smútiacim deťom a rodinám v Bratislave na Zadunajskej ulici 6 bezplatne poskytujeme psychologickú, terapeutickú a poradenskú omoc smútiacim deťom a ich blízkym ako aj dospelým po strate dieťaťa. Do centra môžu prísť smútiace deti a rodiny z celého Slovenska. Od roku 2003 vzdelávame študentov, odborníkov a laickú verejnosť, aby sa kvalita detskej paliatívnej starostlivosti na Slovensku zlepšovala. Týmto blogom chceme prispieť k tomu, aby sa povedomie o paliatívnej starostlivosti na Slovensku zvyšovalo.