Denník N

Súdna patológia 3 – Kauza Cervanová – 28. časť

Knihy Kauza Cervanová I. a II. sú dôkazom ovládnutia spravodlivosti kriminálnou časťou súdnej moci. Napriek zjavnému konfliktu so zákonom sa kauza vymkla celospoločenskej kontrole.  

Dôkaz č. 7 – Rok 2006, do Kauzy Cervanová je povolaný renomovaný patológ a súdny znalec pán MUDr. Patrik Fiala PhD.

Povolanie MUDr. Fialu si vyžiadali okolnosti prípadu. Jeho súdnoznalecký lekársky posudok  odovzdáva súdu odpovede na kľúčové otázky. Jedná sa o korunné a jednoznačné svedectvo (pre obzor „sudcu“ Klimenta poznamenávam, že jednoznačnosť je výraz charakterizujúci stav bez jedinej rozumovej pochybnosti).

Znalec nezápasí sám so sebou, ako Kliment pred ÚpV NR SR, kde váha čo povedať a čo zamlčať. Pokojne vysvetľuje, čo malo byť v minulosti urobené a neurobilo sa, čo malo byť vysvetlené, ale vysvetlené nikdy nebolo.

Dr. Fiala je obhajobou navrhnutý ako svedok a výpomoc súdnej nezávislosti v špecifických a výsostne odborných otázkach.

Pred súd však nepredstupuje, pretože „sudcovia“  jeho posudok odmietajú. Správajú sa odmerane až nevraživo. Riešenie konfliktu a dovysvetlenie nezodpovedaných otázok počuť nechcú. Súdny patológ Fiala je vnímaný ako nepriateľ súdu, ak nie republiky, hoci znaleckú nestrannosť  garantoval vždy pod prísahou a svojim podpisom.

Klimentov súd svedka odmieta. Rozhodnutie odôvodňuje  prázdnotou svojho úradu i rozsudku, veď v neskorších vyjadreniach v denníku Postoj je toľko logických nezmyslov a lží, až sa v nich sám autor stráca.

Na nesúlad súdnej zápisnice a rozsudku vo svojich odvolaniach upozorňujem, no svojvôľa odvolacieho súdu na ne neodpovedá. Všeobecné princípy hľadania pravdy sú v nedohľadne, nad kauzou sa vznáša pachuť krvi a vôľa vešať, hoci rozsudok smrti bol dávno zrušený.

Súdnopatologický znalecký posudok MUDr. Fialu  nikoho v senáte nezaujíma. Kult osobnosti naznačuje, že Porubský im stačí:

Odvolací senát nemal na mysli súdneho znalca Dr. Porubského a jeho svedectvo z rokov 1976 a 2003, ale poskoka na zapísknutie a povel. Poskoka boľševickej súdnej mašinérie rokov 1981-2003, ktorý mení svoj posudok kam vietor tam plášť, ale v súlade s požiadavkami  „Zvláštní skupiny“.  O 12 rokov neskôr to vo svojej knihe na str. 27 potvrdzuje už aj spisovateľ Kliment. Bez cti a dôstojnosti dáva o sebe vedieť, keď vysvetľuje niečo, čo by žiaden „sudca“ v stave príčetnosti nikdy nevyslovil. Obludné poodhalenie jeho myslenia a súdenia vypovedá o všetkom:

Pred kamerami režiséra Kirchhoffa znalec Porubský tvrdí, že znalecký posudok patológa je základným kameňom pre ďalšie vyšetrovanie.

„Sudca“ Kliment vo svojej knihe tvrdí, že znalec je tu na to, aby posudok napísal v súlade s pracovnou verziou, cieľmi a potrebami vyšetrovania.

Kto tu klame?

V Kauze Cervanová obaja, hoci Porubský len deklaratívne.

„Sudca“, ktorý krágľoval napriek tomu, že nemal naštudovaný trestný spis vyčíta súdnemu znalcovi, že nevidel mŕtvolu. Ale tak jednoduché to nie je.

Súdnopatologický nález súdneho znalca Fialu sudcovia NS SR odmietli, aby presadili zjavný konštrukt a patologické správanie doktora Porubského – kedysi slušného, normálneho a rešpektovaného nielen človeka, ale aj znalca.

Účelovo menený nález v Kauze Cervanová povyšujú na relevantný dôkaz. 

O spravodlivosť Najvyššieho súdu Slovenskej republiky treba sudcov prosiť. Dozvedáme sa, že po odkazoch minulosti šliapu práve tí, ktorí boli povolaní ich zastávať a brániť. Zodpovednosť najvyššej súdnej inštancie nahrádza nepochopiteľné správanie. Zostáva veriť, že nevšímavosť a nedoslýchavosť bude raz prelomená.

Sudca Kliment oznamuje, že k vypočutiu Dr. Fialu nevidel dôvody.

Klamstvo!!!

Kliment s Michálikom dôvodnosť posudku veľmi dobre poznali a jeho dosah si aj uvedomovali. Súdnopatologická expertíza MUDr. Fialu bola súdu zaslaná v predstihu niekoľkých mesiacov. Mali ju teda pred sebou a prečítali si ju. Dobre vedeli a pochopili, čo bolo povinnosťou súdu a čo by musel učiniť, keby sa s posudkom sudcovia oboznámil.

Zákon totiž hovorí, že pokiaľ sa v trestnom konaní objavia 2 expertízy protichodného významu, na scénu nastupuje Ústav lekárskej fakulty. Bolo nad slnko jasnejšie, že ten, kto klamal, alebo účelovo menil význam svojho nálezu nebude schopný tlak obhajoby ustáť.

Ak by klamal Ústav lekárskej fakulty, vystavil by sa medzinárodnému škandálu. Všetci sme vedeli, že k tomu nedôjde, pretože posudok MUDr. Fialu nebol súdnymi patológmi spochybnený ani len v jednej jedinej otázke.

O ďalšej argumentačnej hlúposti tiež nemožno pochybovať. Neviem, čo je kasačný princíp, ani ma to nezaujíma, pretože viem, kto je Kliment. Je to bezzásadová a chronicky bezcharakterná osobnosť, ktorá svojho čitateľa vždy a všade oklame. Entitu práva, pravdy a ústavnosti navždy stratila. Keby bezprincipiálnych princípov platilo hneď niekoľko,  vôľa ich rešpektovať tu chýba. Prišije vraždu aj ďalším desiatim.

Kliment mi vyčíta, že s posudkom Dr. Fialu som prišiel až v odvolacom konaní (???).

Tvrdím, že moje odvolanie bolo mojou sťažnosťou proti rozsudku prvostupňového súdu a prv, než pred jeho vypracovaním, to nebolo možné.

Kedy, kde a pred kým som si mal na nesúlad súdnej zápisnice a rozsudku súdu prvého stupňa sťažovať, keď nie pred senátom odvolacieho súdu? Otázka, či to Klimentovi naozaj nedopaľuje, alebo sa sám zamotáva do kompozícií Petra Tótha z jeho vyjadrenia zrozumiteľná nie je, napokon ani neviem, či takéto vysvetlenie ešte niekoho zaujíma, keď je úplne scestné.

Napriek tomu odpoviem. Na nesúlad súdnej zápisnice a rozsudku som v prvostupňovom konaní nemohol reagovať. Účelovú lož, ktorú predsedníčka poroty Serbová údajne presadila do rozsudku pani JUDr. Smolovej som nemal ako predvídať.

Rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vôbec neprekážal nesúlad súdnej zápisnice s rozsudkom Krajského súdu, teda konflikt toho čo bolo na súde vypovedané a dokázané s tým, čo bolo do rozsudku napísané, ako to vysvetlené bolo a vysvetlené byť malo, pretože rozsudok bolo potrebné odôvodniť a inak než klamstvom to nebolo možné.  Nakoľko Juraj Kliment je stotožnený klamstvom, nebolo o čom ďalej pochybovať.

Subjektívna hlúposť povýšená nad zákon neprekvapuje a nepýta ani vysvetlenia. Dodnes nikomu neprekáža, že bola odôvodnená o 12 rokov neskôr, prostriedkami Trestného poriadku, aké zákon dokonca ani nepozná!

Rovnako sa zamietli aj zatajené dôkazy spisu, nezákonne extrahované v roku 1981, ale objavené v Levočských archívoch až v roku 2004. Ani tie sudcovské myslenie Klimenta a jeho láska k pravde nepotrebujú poznať. Nezaujíma ho vina ani nevina, len Tóth s Hanusom a ich medializácia.

Posudok pána Dr. Fialu sudcov pozorovateľne rozčúlil. Nabúral koncept myslenia ponúknutého Zvláštní skupinou. Ak by nález Dr. Fialu obsahoval akúkoľvek, čo len formálnu chybu, našli by sa aj desiati oponenti, ktorí by sa o priazeň Klimenta uchádzali. Dr. Fialu by nespochybnili ale rovno ukrižovali. V Slovenskej republike sa nenašiel ani len jeden patológ, ktorý sa opovážil MUDr. Fialu spochybniť.

A to nie je všetko. Odmietnutie znaleckého posudku je odmietnutím kľúčového dôkazu. Je prejavom profesnej i ľudskej surovosti. Boli popreté základné princípy spravodlivosti, pretože dvaja z obžalovaných boli opäť zatknutí a poslaní do kriminálov. Dostali maximálne tresty. Ak by sa nezmenili zákony, Kliment s Valašíkom by si svoje dielko užili osobnou účasťou pri ich popravách.

To rozhodnutie je hanbou nielen prokurátorov a ich dozoru nad trestným konaním, ale aj kontroly zákonnosti v opravných konaniach, veď sám ich autor ich neskôr vyhlásuje za pochybné. Opovážlivosť však zodpovedala zaužívanému štandardu. Poslúžila ako lakmusový papierik trpezlivosti, čo spoločnosť dokáže ešte uniesť.

Juraj Kliment je podozrivý, že odsudzujúci rozsudok v Kauze Cervanová zobchodoval. Bilbordami sa totiž presadzujú záujmy finančných skupín a ich politikov, rozhodne nie odôvodnenia súdov. Poniektorí dokonca vieme, aké náklady sú s tým spojené.

Tóth sa pýta, kto financuje tréningy Klimentovej dcéry v USA. Ja sa pýtam, kto zaplatil bilbordy Kauzy Cervanová I. a II. Nie je potrebné 3x hádať, Tóth to raz určite vyzvoní a nik mu v tom nezabráni.

I ja si dovolím zverejniť zaujímavú informáciu. Bola mi sprostredkovaná asi pred 15 rokmi, podotýkam, že z veľmi dôveryhodného zdroja a určite by stála za pozornosť nielen Švajčiarskej konfederácie a jej bankovníctva, ale aj iných povolaných inštitúcií.

Posvätnou kravou EÚ je boj proti medzinárodnému terorizmu, obchodu s drogami, obchodu so zbraňami, medzinárodnému organizovanému zločinu, obchodu s bielym mäsom a ďalším disciplínam, kde pár desiatok miliónov ukradnutých na vratkách DPH vyznieva len ako huncútstvo a skúška trpezlivosti nemenovaného šéfa.

Jedná sa o vznesenie požiadavky na preverenie bankového účtu vedeného v jednej z tamojších pobočiek s prístupovým heslom „tamagoči“ (výraz nie je napísaný v príslušnom gramatickom tvare). Existuje podozrenie, že práve tento účet bol založený v prospech organizovaného zločinu. Po roku 2004 naň mal údajne prístup aj jeden zo sudcov NS SR. Dohovor o výmene informácií v tejto oblasti medzi EÚ a Švajčiarskom nepochybne existuje, veď žijeme v dobe prenosov nekonečného množstva megadát. Overenie podozrenia je teda len otázkou niekoľkých minút.

„Sudca“ Kliment oznamuje, že kontrolný súdny znalec pán MUDr. Fiala „mŕtve telo“ Cervanovej nevidel. Táto otázka by bola možno aj namieste, veď padla ako prvá, keď Dr. Fiala svoje zistenia odovzdával do rúk môjho obhajcu pána Dr. Böhma.

Keby bol „sudca“ Kliment zodpovedným a serióznym človekom bol by aj zodpovedným a serióznym sudcom. Bol by sa to Dr. Fialu na pojednávaní opýtal. Dozvedel by sa i ďalšie zaujímavé veci.

Pokiaľ sú rozhodujúce zistenia podchytené v pitevnom protokole – čo sa v tomto prípade aj stalo – z  forenzného hľadiska mŕtvolu vidieť, či nevidieť, nie je až natoľko dôležité, veď v USA pitvy vykonávajú nielen súdni lekári, ale aj bežní koroneri a ich asistenti.

MUDr. Patrik Fiala PHD.: „Mám pred sebou pitevnú správu môjho učiteľa. Podrobný a detailný sled úkonov obsahuje všetko, čo som potreboval zistiť i vedieť. Keby som ja sám pitvu vykonával, nepostupoval by som inak.“ 

Dorozumievací jazyk patológa nie je šifrovaná správa psychológa pri šacovaní psychopatov úsudkami vyvolených, ani neoveriteľné Rorschachove projekčné testy. Pitevný protokol je skoncentrované svedectvo forenzných nálezov a ďalších zistení. 

Vyjadrenie Klimenta, že Dr. Fiala nevidel celý vyšetrovací spis nie je pravda, ale bohapustá lož, pretože polopravda nie je a nikdy nebude pravdou. Keby si Kliment súdnoznalecký posudok pána Dr. Fialu pozorne prečítal, neprodukoval by bludy, pretože Dr. Fiala z neho niektoré časti doslovne cituje. Okrem hydrobiologickej expertízy, extrahovanej a ukradnutej z trestného spisu, mal z hľadiska súdnej patológie k dispozícii všetko, čo k spracovaniu svojho posudku potreboval. Všetky podklady som pre neho zhromažďoval podľa zadanej požiadavky.

Zisťovanie spermií v pohlavných orgánoch poškodenej sa určite neopomenulo. Znalec však postupuje systematicky. Vzhľadom k tomu, že pohlavné orgány poškodenej boli intaktné, nejestvoval najmenší dôvod sa touto otázkou zaoberať. Ak je potrebné podrobnejšie vysvetlenie, bolo právom súdu sa na to znalca najskôr pýtať, až následne vynášať rozsudky.

To isté sa týka toxikologického vyšetrenia. Príčinou smrti Ľudmily Cervanovej bolo utopenie. V roku 1976 neboli rozšírené drogy alebo iné návykové substancie, ktoré by vyvolávali príčinné súvislosti alebo opodstatnenie ho previesť. Zásadné a cielené zistenia by to v konečnom dôsledku nijako neovplyvnilo. Jednoznačný nález príčiny smrti, zviazania rúk a ostatných logických súvislostí vylúčil, že by si obeť na život siahla sama.

Čo sa objavených rozsievok týka, všetko je podrobne popísané v detailnom posudku Dr. Fialu na stranách 33 – 37. V čase spracovania expertízy k dispozícii nemal len nález ukradnutý zo spisu a 37 rokov zatajovaný v Kanických archívoch.

Prejudiciálna otázka súdu, kto a prečo expertízu zo spisu ukradol, prečo boli – napriek 4 sťažnostiam – zničené biologické stopy DNA a vlasy zaistené v uzle šnôry na prádlo, ktorou bola mŕtvola zviazaná, prečo boli dôkazy a spisy odporujúce obžalobe pred súdmi zatajené, ako je možné, že sa pachové stopy Brázdu nachádzali na texaskách poškodenej, ktoré sa v čase jej vraždy nachádzali v skrini izby internátu, prečo zatajili dôkaz o kamenistom dne rieky Čierna voda, po ktorom sa mŕtvola preukázateľne nemohla v smere toku posúvať, prečo zatajili svedectvo manželov Bačových a ďalšie desiatky otázok, dôkazov a ich záznamov zostávajú stále nezodpovedané.

Prečo?

Pretože Kliment!

Dôverné priateľstvo s prokurátorom je dôkazom zneužívania súdnej moci. Pri krste knihy Kauza Cervanová, víta Kliment exministra Kaliňáka hneď po jeho príchode a uvádza do priameho kontaktu práve s JUDr. Valašíkom.

Orgány činné v trestnom konaní sa na akciu Kamera v roku 1981 nepripravovali štúdiom zhromaždených dôkazov, ale triedením ich obsahu. Doklad potvrdzujúci odber vody a jej odoslanie na hydrobiologickú expertízu zostal v spise nepovšimnutý nedopatrením. Žiadosť o predloženie expertízy bola vo všetkých konaniach 20 rokov opakovane vznášaná.

Trestný spis je však aj dôkazom úrovne a intelektu vyšetrovania vrátane jeho tvorcov. Množstvo gramatických chýb nachádzajúcich sa v jednotlivých záznamoch je šokujúce. Vyvolávajú oprávnené pochybnosti nie o spôsobilosti jedného, ale celej rady tzv. vyšetrovateľov. Pocity, že som čítal slohové práce žiakov Osobitnej školy vo mne zostávajú do dnešných dní.

Nik dodnes neobjasnil, za akých podmienok prebiehalo typovanie vrahov v bratislavských hospodách, pretože operatívci a eštebáci naozaj len typovali. Jeden z nich sa zaradil dokonca medzi korunných svedkov v Bilčíkovom procese (o tom neskôr).

„Súdruhovia operatívci, váš rozpočet je 100.- korún československých. Je postačujúci, aby ste v niektorej putike vytypovali vraha. Splňte svoj rozkaz!“

https://kauzacervanova.sk/wp-content/uploads/2018/10/typova%C4%8Di-vr%C3%A1%C5%BEd.png

K čomu bolo potrebné výsledky hydrobiologickej expertízy zatajiť?

Nezodpovedali prázdnemu a vynútenému doznaniu Miloša Kocúra. Čerstvého absolventa, ktorý v čase svojho zatknutia ani nevytriezvel z pokračujúcich pitiek a osláv vlastnej promócie. Na tú sa čakalo. Kvôli nej bol realizačný plán o 1 týždeň účelovo posunutý.

Hydrobiologická expertíza je dôkaz, že Ľudmila Cervanová nebola utopená v žiadnom jazierku, ale v rieke Čierna voda a v mieste nálezu jej osobných vecí.

Čo to znamená? Je to vecný dôkaz znásilňovania faktov. Boli prispôsobené neorganickým a nelogickým výpovediam niektorých obvinených. Presne a v súlade s predstavami a potrebami legitímneho „sudcu“.

Kanické archívy a nálezy sú dnes základom podanej obnovy procesu. Návrh má vyše 182 dôkazných príloh v rozsahu približne tisícky strán. Spoločnosť sa dozvie, ako ju Kliment s Tóthom a Hanusom beštiálne podviedli.

Prekvapením Kanických archívov nie je odhalenie militanta a práskača s krvavými očami, ktorý udal Gestapu svojho učiteľa a živiteľa, ale zmanipulovanie celých týmov súdnych znalcov, vyšetrovateľov, prokurátorov a právnickej inteligencie s vysokoškolským vzdelaním.

Nepochopiteľné?

Možno pre tých mladších, nie tých, čo boľševizmus a komunizmus prežili.

Pochybné výsledky 3 ťažkých primitívov prijali bez pozorovateľných zábran, ale aj zjavného presahu tolerovateľnej hranice a normálnosti.  

Kedysi som si myslel, že odchodom lotrov a nástupom mladších generácií schopných slobodne myslieť sa justícia zmení. Mýlil som sa. Od roku 1981 do 2021 uplynulo 40 rokov. Medzi hranicami plynúceho času stále zneužívanej inštitúcie sa na tomto svete až tak veľa nezmenilo. Čo vykreovali zo sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky neprekvapuje, hoci JUDr. Kliment sa porazil sám a svojimi vlastnými zbraňami.

Tak ako on môže prehrať len jedinec odtrhnutý od boha, zdravého rozumu a súdnosti. Kliment, nepohŕda len svojim okolím, zahadzuje najmä sám seba. Biľag surovosti a krutosti z neho nik už nezmyje. Je navždy vypálený do svedomia nielen justície, ale celej spoločnosti.

MUDr. Fiala expertízne spochybnil ustanovené miesto utopenia. Obranu obhajoby potvrdil aj bez zatajovaných dôkazov a od základu vyvrátil konštrukcie OČTK i rozhodnutia súdov.

S pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou je dnes preukázané, že Ľudmila Cervanová bola utopená v rieke Čierna voda. Teda určite nie v „jazierku“, ktoré neexistovalo, ani v účelovom stavebnom zariadení predprípravy geotermálneho vrtu, ktoré bolo súčasťou vykonávacieho projektu stavebnej akcie budúceho termálneho kúpaliska.

Ak sa traja obvinení doznali, že Ľudmilu Cervanovú utopili v jazierku a dvaja svedkovia to pred OČTK protokolárne dosvedčili, nepochybne súdu predložili dôkaz, že Eduard Pálka, JUDr. Milan Valašík, doc. Gejza Dobrotka a MUDr. Vladimír Porubský objasnenie vraždy Cervanovej absolútne nezvládli. Priebeh vyšetrovania dôkazne manipulovali a s plným vedomím stavali šibenice pre 4 nevinné obete.

 

Pokračovanie nabudúce.

Pavel Beďač – obeť justičného zločinu

 

Kauza Cervanová, 1. časť  – Zglejené bratstvo Petra Tótha

Kauza Cervanová, 2. časť – Obludné zločiny Štátnej bezpečnosti

Kauza Cervanová, 3. časť – V cele predbežného zadržania 

Kauza Cervanová, 4. časť – Teror na XII. správe MV 

Kauza Cervanová, 5. časť – Výroba korunného svedka

Kauza Cervanová, 6. časť – Diverzia Štátnej bezpečnosti

Kauza Cervanová, 7. časť – Ukradnuté alibi

Kauza Cervanová, 8. časť – Pod strechou „spravodlivosti“

Kauza Cervanová, 9. časť – Žaloba väzňa 15 896

Kauza Cervanová, 10. časť – Sudca Kliment a jeho „dôverníci“

Kauza Cervanová, 11. časť – Paranoidný schizofrenik v pazúroch ŠtB + doznania z cely

Kauza Cervanová, 12.časť – Zmarené prípravné konanie

Kauza Cervanová, 13. časť – Posolstvo Petra Tótha

Kauza Cervanová, 14. časť – „Sudca“ Kliment a jeho klamstvá

Kauza Cervanová, 15. časť – Majestát pravdy „sudcu“ Klimenta

Kauza Cervanová, 16. časť – Kompiláty eštebáckej tvorivosti

Kauza Cervanová, 17. časť – „Sudca“ Kliment, čo odpoveď to klamstvo

Kauza Cervanová, 18. časť – Detektor lží, polygraf, veda a paveda

Kauza Cervanová, 19. časť – Bezcharakterné, nehodné a podlé

Kauza Cervanová, 20. časť – Generálny prokurátor Kliment?

Kauza Cervanová, 21. časť – Lži, logika a Generálny prokurátor SR

Kauza Cervanová, 22. časť – Komplex sadistickej nenávisti

Kauza Cervanová, 23. časť – Autorita bez autority

Kauza Cervanová, 24. časť – Prišívači vrážd a ich tlačovka

Kauza Cervanová, 25. časť – Klamstvá na pôde Národnej rady Slovenskej republiky

Kauza Cervanová, 26. časť – Súdna patológia 1

Kauza Cervanová, 27. časť – Súdna patológia 2

Teraz najčítanejšie

Pavel Beďač

V rokoch 1981-3 som bol obvinený, obžalovaný a odsúdený za vraždu s ktorou nemám nič spoločné. Odvtedy nežijem svoj vlastný život. Žijem život niekoho, koho vôbec nepoznám. Ten môj zničili v samotnom rozbehu. Rozbili mi rodinu, ukradli slobodu a pokúsili sa ma okradnúť aj o to najvzácnejšie, čo som kedy mal - o vlastnú česť. Vykonal som ukrutný trest, podstúpil galeje poníženia. Som obeťou komunistickej zvôle, zločinov jej štátnej bezpečnosti, Valašíkovskej prokuratúry, kabinetnej justície a ich pochopov. Nepoznám vraha Ľudmily Cervanovej. Poznám však úkladných vrahov, ktorí sa pokúsili obesiť Miloša Kocúra, Romana Brázdu, Milana Andrášika a pripravili o česť a dôstojnosť pani MUDr. Vieru Vozárovú rod. Zimákovú. 40 rokov volám po spravodlivosti. Na "literárne dielo" sudcu Klimenta a jeho regrútov som povinný reagovať a zverejniť informácie, ktoré mali zostať ďalších 35 rokov utajené. Odovzdávam ich verejnosti a súdu - súdu občanov Slovenskej republiky. Pavel Beďač - obeť justičného zločinu