Denník N

IŽP – Investujem a nemám Žiadne Peniaze

Keď sa produkt používa na to, na čo nieje primárne určený…

Dve veci sú vraj na tomto svete isté: smrť a dane. Proti daniam sa ľudia vedia ako tak brániť, či už daňovými rajmi, nepriznaním zisku, prácou načierno… ale smrti sa neubránime. Smrť okrem iných duševných a emocionálnych dopadov na najbližších prináša aj finančné straty. Ich výška je vysoko individuálna a samozrejme u každého človeka rozdielna.

Pre porovnanie si vezmime 2 situácie: Smrť živiteľa rodiny v produktívnom veku s troma neplnoletými deťmi a smrť človeka v predproduktívnom  veku. V oboch prípadoch je potrebné vykryť straty spojené s pohrebom ale v prvom prípade strata finančného príjmu pre rodinu znamená násobne vyššie finančné straty ako u človeka, na ktorom nie je odkázaný chod rodiny.

Na zvládnutie týchto nepríjemných situácií slúžia poisťovne so svojim produktom – Životným poistením (ďalej len ŽP).  ŽP je produkt, ktorý slúži hlavne na vykrytie finančnej straty, ktorá vznikne v prípade, že dôjde k usmrteniu poisteného. Preto pri výške poistnej sumy je potrebné zvážiť všetky finančné straty, ktoré poistnou udalosťou – smrťou vzniknú, aby nedošlo k situácii, že poistné krytie nevykryje finančné straty. Aj prípadné prepoistenie (nadmerné navýšená poistná suma) je tiež z pohľadu klienta nežiadúci stav. Každé ŽP ako produkt ponúka na výber okrem hlavného pripoistenia smrti aj menej či viac dôležité pripoistenia (napr. poistenie kritických chorôb, poistenie trvalých následkov úrazu a podobne…).

Rizikové životné poistenie

ŽP je relatívne jednoduchý produkt na pochopenie. Poisťovňa kryje riziko smrti a ostatných pripoistení a klient na oplátku platí dohodnuté poistné. Ak sa jedná o špecifický typ poistenia a to rizikové životné poistenie, tak jednotlivé ceny za hlavné poistenie smrti a ostatné pripoistenia sú v poistnej zmluve uvedené transparentne. Čiže si klient vie pozrieť cenu konkrétneho pripoistenia.

Investičné životné poistenie

Problém u klientov ako určiť cenu hlavného poistenia nastáva vtedy, ak je k životnému poisteniu pridaná investičná zložka. Čiže ak sa okrem krytia rizika a pripoistení platí ešte niečo naviac, čo poisťovňa sľubuje že bude investovať. Takýto druh poistenia sa nazýva investičné životné poistenie. A práve vtedy nastáva problém pri výpočte ceny hlavného poistenia smrti – poplatky už nie sú tak transparentné ako u rizikových poistiek a cenu poistenia môže klient, ktorý sa nedokáže v poplatkovej štruktúre orientovať len hádať a presne to je voda na mlyn pre poisťovňu – nevedomosť klienta. Investičná zložka dáva poisťovni väčšiu voľnosť v tom koľko si môže poisťovňa za krytie rizika zapýtať a zapýta si relatívne dosť. Investičné životné poistenie vám u väčšiny produktov zhltne všetky príspevky do investičnej časti, ktoré počas prvých 24 mesiacoch zaplatíte. A to ešte nie je ani zďaleka všetko ďalšie obdobie, počas ktorého poistenie funguje si poisťovňa pekne potichučky  z vašej platby, ktorú platíte do investičnej zložky zapýta poplatok za správu fondov (aj keď poisťovňa dané prostriedky nespravuje, iba ich preposiela ďalej do investičnej spoločnosti), poplatok za vedenie poistnej zmluvy, a samozrejme komplet všetky poplatky za investovanie vo fonde

Príklad investovania cez investičné životné poistenie

Azda najviac svojou nevedomosťou si klient zavarí vtedy, keď sa rozhodne cez investičné ŽP investovať a to bez akýchkoľvek pripoistení. Čiže poistný produkt mylne využije na sporenie.

Aby neostalo len pri slovách, tak uvádzam informatívny výpočet (pre reklamu bližšie neuvádzam názov produktu).

Príklad  z praxe:

  • Ak by ste sa rozhodli svoju investíciu realizovať prostredníctvom jedného z najbežnejších investičných životných poistení a do investičnej zložky by ste prispievali 50 eur každý mesiac počas obdobia 40 rokov, tak za celé obdobie vložíte do investičného účtu 24 000 eur a poisťovňa si počas celého obdobia odkrojí na poplatkoch 7 030 eur.

Poisťovňa je inštitúcia, ktorá ponúka služby spojené s krytím rizika, využívajme preto jej produkty primárne za týmto účelom!

Ing. Marcel Onufer


Ak Vás zaujal tento článok a radi by ste sa dozvedeli viac informácií aj o iných finančných produktoch, realizoval som autonómne informatívne prepočty:

Teraz najčítanejšie