Denník N

Čo je to eKasa a aké výhody pre svojich používateľov prináša?

Ekasa je systém na evidenciu tržieb, ktorý funguje na základne online registračnej pokladnice. Registrovanie tržieb je nesmierne dôležitou súčasťou samotného procesu podnikania a preto ide o jednu zo základných parametrov, ktoré musia podnikatelia pri zakladaní biznisu riešiť.

V súčasnosti je eKasa skvelým a moderným pomocníkom na online báze, ktorý vám umožní evidovať vaše príjmy a elektronicky ich datovať.

Registračná pokladnica eKasa

Systém eKasa sa do používania dostáva aj vďaka zákonnej povinnosti o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Tento zákon sa konkrétne týka osôb, ktoré evidujú hotovostné platby za ponúkané služby a produkty. Samotný systém funguje veľmi jednoducho, pretože sú všetky pokladnice priamo napojené aj na systém Finančnej správy Slovenskej republiky. Ekasa pokladnice sú teda online zariadenia, ktoré ponúkajú priamo finančnej správe prehľad o operáciách, ktoré v rámci konkrétnej pokladnice prebiehajú.

            V tomto ohľade ide o obrovskú výhodu pre tento orgán, pretože budú presne vedieť kedy ste prijali akú čiastku. Rovnako je možné aj využívanie prenosnej e-pokladnice, ktorá odosiela signály GPS. Možno sa pýtate, že prečo potrebujú takéto informácie. Je to predovšetkým krok z dôvodu zamedzenia daňových podvodov. Rovnako finančná správa vďaka takýmto prehľadným štatistickým údajom vie lepšie analyzovať informácie z registračnej pokladnice.

Benefity pre používateľa

Keďže už vieme aké je opodstatnenie samotnej registračnej pokladnice, je dôležité pozrieť sa na celý systém aj z druhej strany a to zo strany používateľa. Pre bežných ľudí to prakticky znamená, že pokladnicou môže byť tablet, mobil, či počítač, čo môže zjednodušiť počiatočnú investíciu do podnikania. Systém monitorovania obchodných procesov vo vašej registračnej pokladnici vás zároveň núti robiť všetky úkony správne, aby ste sa nestali predmetom záujmu finančnej správy.

Teraz najčítanejšie