Denník N

Únava materiálu a únava z myslenia

Únava materiálu je degradácia materiálu neustálym namáhaním, ktoré v konečnom dôsledku vedie k vzniku trhliny v materiáli, jej šíreniu a nakoniec k vzniku lomu, ktorý má krehký charakter a vedie k deštrukcii celého systému. Niečo podobné sa prejavilo aj pri našom (ne)zvládaní pandémie.

Covid je tu s nami už omnoho dlhšie, ako sme si na jeho začiatku pripúšťali. Bežný tunajší človek dokáže byť milý, ústretový, ochotný pomôcť „vytvoriť koridor“ (spomienka rok 1989) . Počas tejto doby je ešte ochotný riadiť sa pravidlami slušnosti, rešpektovania iných, podporovať súdržnosť spoločnosti tak tri týždne. Potom sa už prejaví „únava“ v každej možnej negatívnej podobe – objavujú sa syndrómy sebeckosti, obviňovanie iných, podráždenosť atď. Ľudia sú už vyčerpaní, unavení a náchylní hľadať jednoduché, rýchle riešenia problému, ktorého veľkosť je väčšia ako veľkosť tých problémov, na ktoré boli doteraz ako tak zvyknutí.  Tieto jednoduché riešenia im prinášajú úľavu z nutnosti myslieť.

Konšpiračné teórie zakvitnú v plnom kvete („Áno, v automobilovom priemysle je nedostatok počítačových čipov, pretože všetky ich dali do vakcín, ktorými nás chcú teraz začipovať, to všetko je iba biznis veľkých firiem“). A to ešte nevedia, že aj riadiace jednotky automobilov tie čipy odmietli a založili si odbory. Ľudská predstavivosť je skrátka obmedzená, nedá sa vymyslieť taká veľká blbosť, ktorej by nikto neuveril. V takejto atmosfére  sa urodí spústu nových „vedcov“, tradičné autority poznania postupne vyjdú z módy, každý zrazu má akúsi svoju pravdu a všetko vysvetľujúcu „teóriu“, lom sa šíri a spoločnosť sa štiepi.

Pre ilustráciu skúsme jednoduché faktuality“ (aktuálne fakty). Na jar roku 2020 (počas prvej vlny pandémie) dôvera ľudí vo vedu a vedcov rástla. Napr. v Nemecku v apríli 2020 vedcom dôverovalo 73 % obyvateľov, pričom až 36% im vyjadrilo absolútnu dôveru. O rok neskôr (druhá vlna pandémie) to už bolo iba 9%! Samozrejme ani vedcov nemožno úplne zbaviť viny. Dôležitý je aj spôsob komunikácie s verejnosťou. „Ak to nevieš vysvetliť jednoducho, potom tomu dostatočne nerozumieš“ (Albert Einstein).

Do tejto hry však vstupuje ešte jeden dôležitý hráč , ktorý chce byť skôr viditeľný ako užitočný– politik. A tak politik je väčšinou súčasťou problému, nie súčasťou riešenia. Keďže politik ma podľa H. Kissingera „napuchnuté ego“, väčšina z nich vedie márny boj proti očareniu ega ilúziou samého seba, svojich „mimoriadnych“ schopností. Ak sa ešte raz obrátime so žiadosťou o radu na Einsteina, dostane sa nám napr. tejto odpovede: Čo je správne, nie je vždy populárne. Čo je populárne, nie je vždy správne“A môžete hádať, či politik chce byť populárny alebo myslieť správne.

Môže však existovať aj iný dôvod, prečo si politici nevedia rady s covidom. Voliči si totiž politikov vyberajú podľa toho, ako ľúbivo vedia rečniť. Keďže, podľa súčasného stavu poznania, vírusy nemajú uši, na takéto ľudské reči nedajú a robia to, čo sa im darí najlepšie, množia sa.

Dôležitú úlohu v tejto hre na pravdu zohráva samozrejme aj náš spôsob myslenia a rozhodovania, ktorý, hoci prešiel dlhým vývojom, má svoje temné zakutia a záludnosti. Napríklad:

Dunning-Krugerov efekt (https://sk.wikipedia.org/wiki/Dunningov-Krugerov_efekt), sformulovaný ešte pred covidom v r. 1999 tvrdí, že menej kvalifikované osoby, resp. osoby s menšími schopnosťami, znalosťami v danej oblasti výrazne nadhodnocujú svoje schopnosti a výkon v porovnaní s ostatnými. Takíto jedinci majú ťažkosti rozpoznať svoje reálne schopnosti, čo je spôsobené hlavne nedostatkom ich meta-kognitívnych schopností. A naopak, kompetentní a kvalifikovaní ľudia podhodnocujú svoje schopnosti a preceňujú silu ostatných. Takže v spoločnosti sa vytvorí nerovnováha medzi reálnymi schopnosťami ľudí a ich seba-hodnotením.

Samozrejme, toto nie je jediný typ poznávacej chyby/skreslenia, predpojatosti v ľudskom myslení.  Po ruke je ďalší typ poznávacej chyby – Cognitive bias (https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_bias), čo je z jazykového hľadiska antonymum/protiklad slova nestrannosť, ale slovo „strannosť“ sem akosi nezapadá.

Confirmation bias (https://en.wikipedia.org/wiki/Confirmation_bias), môžeme voľne preložiť aj ako „selektívne zhromažďovanie dôkazov“, ľudovo „Aj tak mám ja pravdu“. Je to  proces spracovania a interpretácie informácií, v ktorom všetko robíme tak, aby sa naše očakávania stali skutočnosťou, čiže preferujeme informácie ktoré potvrdzujú naše predpoklady, hypotézy, očakávania, predpojatosti, bez toho, aby sme overovali, či sú správne alebo nie. A na druhej strane ignorujeme informácie, ktoré sú v rozpore s našimi predpokladmi až predsudkami.  Tento spôsob „únavy myslenia“, vyústi do oslabenia až abdikácie na myslenie. Uvoľnený myšlienkový priestor hneď vyplnia konšpiračné teórie – kognitívny horror vacui (strach z „myšlienkového prázdna“).

Ak pôjdeme ešte trochu ďalej do histórie vedy 20. storočia, natrafíme na vedca menom Herbert Simon (r. 1978 Nobelova cena za ekonómiu , r. 1975 Turingova cena). Herbert Simon upozornil na ohraničenosť našich racionálnych teórií v rozhodovaní, podľa neho existujú určité limity pri rozhodovaní jednotlivcov. Podľa jeho konceptu obmedzenej racionality (Bounded rationality https://en.wikipedia.org/wiki/Bounded_rationality) kapacita ľudskej mysle formulovať a riešiť zložité problémy je veľmi malá v porovnaní s veľkosťou problémov, ktorých riešenie si vyžaduje objektívne racionálne správanie v reálnom svete. Preto si ľudia, podľa tohto princípu,  pri riešení takýchto problémov vytvárajú akýsi jednoduchší model situácie, v ktorej sa nachádzajú. A keďže tieto modely sú nepresným odrazom ich reality,  je ich správanie nepresné a majú tendenciu k iracionálnym rozhodnutiam.

K tejto problematike má veľa čo povedať aj daľší vedec, Daniel Kahneman (Nobelova cena za ekonómiu v r. 2002), Kahneman v knihe Myšlení rychlé a pomalé uvažuje dva systémy, ktoré riadia to, ako premýšľame a ako sa rozhodujeme. Systém 1 je rýchly, intuitívny a emocionálny. Systém 2 je pomalý, váhavý a logický. Kahneman zároveň radí, v ktorých situáciách môžeme a kedy naopak nesmieme veriť svojej  intuícii (Systém 1) a také kedy a ako využívať prínosy pomalého myslenia (Systém 2), aby sme sa vyhli chybám v myslení .

Tých poznávacích chyb v myslení a rozhodovaní človeka je samozrejme omnoho viac. Pre záujemcov o stratu ilúzií o dokonalosti Homo sapiens pozri napr. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cognitive_biases

Táto bohatá rozkošatenosť nedokonalostí v myslení človeka nás môže doviesť až k domnienke, že je vlastne zázrak, že vôbec ešte existujeme. Už spomínaný Einstein nám ponúkol dva spôsoby ako k tejto skutočnosti pristupovať: „Jestvujú iba dva spôsoby, ako prežiť svoj život. Jeden je, akoby nič nebolo zázrakom. A druhý, akoby zázrakom bolo všetko“ (Einstein).

Ak sa trochu ohliadneme do vlastných dejín, zistíme, že za čias komunizmu sa súdruhovia držali línie strany a pravidla: „Rozmýšľajte súdruhovia, … ale rovnako!“ A teraz pravda je všetko a nič, sprivatizovala sa.

Sociálne siete tuto odchýlku od racionality iba zväčšili (podiel logického, racionálneho myslenia na „hrubom kognitívnom produkte“ výrazne klesol). Je na to niekoľko dôvodov:

  • prevládajú rýchle, silne emočne zafarbené reakcie,
  • pri formulovaní odpovede sa nedívame do tváre človeka, ktorá odráža jeho vnútorne myšlienkové aj emočné poryvy, ale do chladného, bezcitného svetla monitora,
  • digitálny priestor je síce obrovský, ale aj tak my si z vyberáme iba akési mikro-komunity, ľudí, ktorí majú rovnaké názory ako my, mýlia sa rovnakým spôsobom a navzájom sa v tom spôsobe uniku od reality utvrdzujú.

Nestrácajme však nádej, Niekde uprostred problému vždy stojí príležitosť“ (neodbytný Einstein).

A vôbec, keď sa tak dívam  na tú trúchlohru na slovenskej politickej scéne,

Ďalšie voľby na Slovensku by mala vyhrať NAKA! 

 

Teraz najčítanejšie