Denník N

Tak znovu: dobiehame, či nedobiehame ten západ?

Dobiehanie EÚ je v posledných rokoch na Slovensku minimálne a z najdynamickejšej ekonomiky v regióne V4 sme sa stali najpomalšou. Na ďalšie zvyšovanie životnej úrovne nutne potrebujeme reformy. Nezabúdajme na túto skutočnosť v debate o nedokonalých dátach, ktoré rozprúdili diskusiu v posledných dňoch.

Autori: Eduard Hagara a Branislav Žúdel

Metodické nezrovnalosti treba objasniť

Problém pomalého dobiehania slovenskej ekonomiky k priemeru EÚ nie je nový. Napríklad v januári 2018 IFP publikoval komentár [1] s rovnomenným názvom tohto článku, ktorý analyzoval stagnáciu konvergencie slovenskej ekonomiky k priemeru EÚ medzi rokmi 2014 až 2016. Výsledkom bolo zistenie, že Slovensko síce naďalej konverguje k priemeru EÚ, no tempom pomalším, ako tomu bolo pred krízou.

Naše komentáre vychádzajú z analýz založených na oficiálnych a administratívnych dátach. V drvivej väčšine prípadov sú dáta kvalitné. Pochybnosti sa vyskytnú málokedy, ale stane sa. Potenciálnou výnimkou potvrdzujúcou pravidlo môže byť porovnanie vývoja slovenského HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily. Tento indikátor zohľadňuje ekonomickú a kúpnu silu obyvateľov jednotlivých krajín. Vo vyššie spomínanom komentári aj v dokumente Moderné a úspešné Slovensko sme upozorňovali, že dobiehanie slovenskej ekonomiky vykazované týmito údajmi môže byť ovplyvnené metodickými faktormi. Neprináleží nám však hodnotiť oficiálne údaje Eurostatu. Ani nechceme živiť diskusiu v rovine dohadov a odhadov, prečo a kedy odchýlka vznikla a či možno očakávať revíziu údajov. Vyriešiť „záhadu“ môže oficiálne vysvetlenie zo strany ŠÚ SR.

Mení sa niečo na hodnotení, že Slovensko v posledných rokoch západ nedobieha?

Nie. Hodnotenie nestojí na jednom indikátore alebo grafe. Spomalenie konvergencie vidíme bez ohľadu na to, ktorý ukazovateľ výkonu ekonomiky použijeme. Podľa údajov Medzinárodného menového fondu (MMF) o vývoji HDP Slovenska v parite kúpnej sily konvergujeme k EÚ v posledných rokoch minimálne…

…a zároveň najpomalšie z krajín V4. Kým v rokoch 2004 až 2011 bolo podľa MMF dobiehanie na Slovensku z krajín V4 najrýchlejšie, v rokoch 2012 až 2019 bol rast naopak najnižší.

To, že sa zo Slovenska stala v ostatných rokoch najmenej dynamická ekonomika v regióne V4 potvrdzujú aj ďalšie údaje o reálnom výkone ekonomiky bez ohľadu na to, či ich očistíme cez paritu kúpnej sily alebo iným cenovým ukazovateľom.

Jedným z hlavných generátorov rastu a dobiehania sú investície. Kým v rokoch 2004 až 2011 bola investičná aktivita na Slovensku vysoká, od roku 2012 zaostala nielen za regiónom, ale aj za priemerom EÚ. To nie je dobré vysvedčenie aj preto, že podpriemerná tvorba kapitálu znižuje naše vyhliadky konvergencie do budúcnosti.

Na hodnotení sa nič nemení. V konvergencii sme zastali a potrebujeme reformy, aby sme západ životnou úrovňou opätovne dobiehali.

[1] https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/publikacie-ifp/komentare/2018/2-dobiehame-alebo-nedobiehame-ten-zapad-januar-2018/

Teraz najčítanejšie