Denník N

„Našiel som podobne zmýšľajúcich študentov a oni mňa.“

Začiatky sú pre každého ťažké. Kým nájde sám seba, príde na to, čo ho baví a kam by jeho cesty mali smerovať. Niektorí to nájdu skôr, iní neskôr a podaktorí možno nikdy. V rámci OpenLabu je každý jeden človek, ktorý je jeho súčasťou, akoby presne určený na svoje miesto a napĺňa ho. Jedným z nich je aj Roman ‚psycho‘ Sekerka, Chief of Labmasters v OpenLabe.

Aké sú tvoje spomienky na začiatky OpenLabu?

Pamätám si, že Grishi (Grigor Grishi Ayrumyan, CEO WEZEO, Co-founder OpenLab) bol na súťaži s názvom Mladý tvorca. Nikto nechápal, prečo išiel na nejakú školskú akciu a prečo rieši veci mimo firmy. Ale Grishi v tom videl skrytý potenciál, tak som mu dôveroval, že vie, čo robí. To bol prvý moment, ktorý sa mi spája s OpenLabom. Na druhý deň po súťaži si nás Grishi zavolal s nápadom, že by sme mohli pre stredné školy vytvoriť niečo podobné, čo už v našej firme funguje. Išlo by o spôsob, akým vzdelávame našich ľudí. Prepojili by sme tak programovanie, firmu a strednú školu. Začali sme diskutovať o tom, ako by sme to urobili. Priznám sa, nemohol som to pustiť z hlavy. Stále som na to myslel. A tak som načrtol rôzne role (styler, designer…), akoby mohli vyzerať hodiny, najskôr všetci študenti spolu a následne už v rôznych tímoch, čo by študenti riešili, aké projekty a na ako dlho. Tak vznikli pre HybridLab prvé osnovy, ktoré, samozrejme, už s určitými obmenami, používame dodnes. Následne sme sa stretli s jedným chalanom, ktorý bol náš prvý LabMaster a už to išlo.

A aké boli tie tvoje začiatky v programovaní?

Začal som sa učiť programovať sám, lebo stredná škola a odbor (počítačové systémy), ktoré som si vybral, s programovaním a počítačmi nemali nič spoločné. Na vysokej to bolo už zaujímavejšie, ale žiadne praktické zručnosti mi to nedávalo. A tak som si našiel stáž v Sygicu. Pracoval som na 3D grafike a mal som naprogramovať planétu. Vôbec som netušil, ako to spravím. Po dvoch týždňoch som premýšľal, že to nechám, veď ja neviem programovať. Ale kolega ma usmernil, aby som počkal a dal tomu ešte šancu. Následne som prvotný stres prekonal a začal som viac pracovať a zvládol som to. Doteraz ma programovanie neskutočne baví.

Potom som z vysokej školy odišiel. Hnevalo ma, ako to tam fungovalo. Škola hodnotí, čo si pamätám naspamäť a nie to, čo reálne prakticky viem. A tak som odišiel a pracoval v Sygicu. Po nejakom čase som odišiel aj odtiaľ a robil množstvo projektov. Ale robil som sám a nevedel som, či to robím dobre, kde po odbornej stránke som. Technicky som to nakoniec zvládol, ale tým, že som pracoval sám, nemal som to s kým konzultovať, nemal mi kto pomôcť, trvalo mi to veľmi dlho. Postupne som začal robiť web stránky a dostal sa do WEZEO a odtiaľ do OpenLabu.

Aká je história vzniku pozície, ktorú zastávaš, teda Chief of Labmasters?

Zo začiatku som bol Tech Garant. Vytvoril som učebné osnovy a tie sme následne konzultovali, rozprávali sme sa veľa o tom, čo a kam pridať a ako urobiť. Približne o rok sme do prezentácie o OpenLabe potrebovali dať meno niekoho, kto má LabMastrov na starosti. Nakoľko to vtedy viac povinností neznamenalo a najviac som s nimi komunikoval ja, uviedli sme moje meno.

Postupne sme sa s LabMastrami bavili viac a viac, a nakoniec ma začali aj predstavovať ako Chief of LabMasters. Zo začiatku to bolo zvláštne, ale teraz, nakoľko sa OpenLabu venujem veľmi veľa a často, som sa s tým už zžil. V podstate som dostal titul Chief of LabMasters nechtiac, ale postupne som sa ním stal. Tiež tak nejako nechtiac, ale rád diskutujem so študentmi a študentkami o tom, čo ich baví, s čím sa trápia, ako im môžem pomôcť. Chcem byť pre študentov ten, ktorý znásobí ich schopnosti, pomôže im a potom spolu hľadáme cestu, ako problém vyriešiť. Rád som pre nich oporou, mentorom, ktorý ich nasmeruje. Ak majú problém, prediskutujem s nimi rôzne smerovania, ktoré možnosti sú lepšie a ktoré horšie.

Aká je tvoja úloha v OpenLabe? Kde môžeme vidieť „odtlačky“ tvojej práce?

Mojou úlohou je navrhnúť fungovanie OpenLabu tak, aby si študenti a študentky odniesli čo najviac, aby keď ukončia strednú školu, boli ďalej ako my, keď sme vyšli zo strednej. Je dokázané, že najviac sa človek rozvíja, keď ide za svojím cieľom, keď si sám určí smer a ide cez vnútornú motiváciu. A ja sa snažím byť im oporou, aby si išli svojím tempom, lebo každý sme iný, aby si študenti našli to, čo im dáva zmysel a v čom sú dobrí.

Taktiež je mojou úlohou pomáhať LabMastrom. Napríklad v tom, čo sa dá ešte zlepšiť. Rozprávam sa s nimi, ako to ich študentom a študentkám ide, zdieľam skúsenosti z iných labov, ktoré si myslím, že sú pre nich relevantné. Uvedomil som si, že čím lepšie vzťahy mám so študentmi, tým viac viem, čo ich trápi a kam a ako ich nasmerovať. Celkom sa nám darí baviť sa o tímovej komunikácii, aj v prípade, keď je jeden extrovert a druhý introvert, vedia sa dopĺňať a rozdeliť si správne úlohy. Dosiahli sme, že si každý nájde svoje miesto, môže si vybrať, v ktorom tíme chce byť, čo chce robiť. Ak však zistia, že to nie je pre nich, môžu to zmeniť. My sa s nim radi porozprávame. Ak majú problém, rozprávam sa s nimi, ukážem im rôzne alternatívy, ale rozhodnutie je na nich.

S LabMastrami pracujeme na tom, ako si vytvoriť vzťah so študentmi, aby nám dôverovali a vedeli, že sa na nás môžu obrátiť. Tiež máme s LabMastrami každý týždeň „call“, rozoberáme, aké majú problémy, čo ich trápi, ako vidia svojich študentov, zdieľame svoje skúsenosti.

Keď so študentmi prechádzame do projektovej fázy, majú v tíme svojho lídra alebo líderku, s ktorými sa potom ja bavím. Preberáme spolu projektové manažérske veci. Aktuálne mame 13 projektov a som zodpovedný za to, aby s projektmi uspeli a dotiahli ich do konca.

Mojou ďalšou rolou v OpenLabe je hľadať, čo funguje, poznať problémy a riešiť ich. A tiež hľadať, čo sa dá stále zlepšiť. Odovzdávam svoje skúsenosti ďalej aj v rámci Tech Garantov.

Čo pre teba osobne znamená OpenLab?

OpenLab je pre mňa o mladých ľuďoch, ktorí majú nadšenie a zámer a my ich prepájame s ľuďmi, ktorí majú veľa životných skúsenosti, ktoré im potom odovzdávajú. Cieľom je, aby nabrali čo najviac skúseností z reálneho sveta. Učíme ich nebáť sa ísť vpred. Zámer je, aby ľudia, ktorí sa sami veľa naučili, odovzdali svoje know-how ďalej, aby študenti vedeli, kde majú svoje slabé miesta a neodradilo ich to, aby na sebe vedeli pracovať a dokázali to za kratšiu dobu ako my.

Počas práce v OpenLabe som si potvrdil, že sme si so stredoškolákmi rovnocenní, vôbec medzi nami nie je rozdiel, ja mám iba viac skúseností a viac navnímané o živote. Ale v rámci prístupu sú veľakrát viac popredu. Odkedy viem, že veľa mladých ľudí je plných energie a naozaj idú za tým, čo ich baví, mám lepší pocit zo života. Ale potrebujú podporu. Zo zamestnaneckého prostredia som bol zvyknutý, že ľudia si chcú len odrobiť svoje a potom doma relaxovať. Ale teraz poznám našich študentov a študentky, ktorí chcú ísť stále vpred a nechcú sa zastaviť. Samozrejme, všade sú aj problémy, nikdy nie je nič len pozitívne. Aj v OpenLabe sú študenti, ktorí akoby nechcú nič robiť, alebo len chcú byť v OpenLabe, či sa trápia niečím a nechcú to povedať, tým pádom sa neposúvajú. Každý študent je individuálny, a to je v OpenLabe večná výzva. Motivácia je v človeku a nedá sa vytvoriť. Dôležité je, aby sa človek venoval veciam, ktoré ho napĺňajú a dávajú mu zmysel.

Ešte jedna otázka na záver. Odkiaľ pramení tvoja prezývka ‚psycho‘?

Keď som mal asi 12 rokov, chcel som si vymyslieť internetovú prezývku. Fascinovala ma vtedy psychológia a našiel som, že základ slova psychológia je slovo psyché, čo znamená duša – bál som sa však, že to bude znieť veľmi žensky, tak som to zmenil na psycho a odvtedy to používam. :)

Autorka článku: Lenka Košáňová

 

Teraz najčítanejšie

OpenLab

OpenLab je vzdelávací program pre školy vytvorený odborníkmi z top slovenských firiem na princípoch open source a demokratickej spoločnosti. Pod vedením odborníka z praxe LabMastra, študenti v rámci vyučovania pracujú v tímoch na reálnych projektoch s firmami - partnermi OpenLab-u, pričom získavajú mäkké zručnosti a digitálne zručnosti v technológiách 21. storočia. OpenLab postupne rozširujeme ako neziskový vzdelávací projekt s cieľom otvoriť OpenLab-y zamerané na rôzne IT technológie na čo najväčší počet škôl vo všetkých slovenských regiónoch. Veríme, že OpenLab bude natoľko úspešný, že sa stane štandardom vzdelávania na Slovensku. OpenLab partneri: SPŠE Hálova 16, Bratislava, SPŠ IT, K.N. Mesto, WEZEO, PowerPlay Studio, Siemens Healthineers, ASIT