Denník N

Apostila pasu či občianskeho preukazu, ako postupovať?

Apostila pasu

Pri určitých obchodných a iných úkonoch sa slovenskí občania môžu stretnúť s tým, že si od Vás budú žiadať apostilu cestovného pasu či občianskeho preukazu.

V zahraničí nestačí predložiť overenú fotokópiu resp. notársku kópiu ale je žiadané vyššie overenie.  V niektorých krajinách napríkad bez apostilovaného pasu ani nezaložíte ako cudzinec spoločnosť.

Potrebujete pomôcť? Apostilu pasu či občianskeho preukazu vybavíte v našej advokátskej kancelárii.

Apostila je akési vyššie overenie, že Váš doklad je pravý. Konkrétne pri apostilácii pasu do procesu preverovania vstupuje aj polícia, ktorá si všetky údaje na týchto dokladoch pred vydaním apostily preveruje.

Ako postupovať? 

  1. U  notára požiadate o osvedčenú kópiu pasu alebo občianskeho preukazu (treba upozorniť, že dokument sa použije v zahraničí). Preto ho môže overiť iba priamo notár alebo notársky kandidát.
  2. Túto notársku kópiu doručíte do našej advokátskej kancelárie, o zvyšok sa postaráme. Budeme taktiež potrebovať informáciu, do akej krajiny máte záujem dokument predložiť.
  3. Celý proces trvá približne dva týždne

Teraz najčítanejšie