Denník N

3 simple constructivist folding games/ 3 jednoduché konštruktivistické skladacie hry

e.g. select 2 songs from the list to the next audioset / napr. zvoľ do ďalšieho audiosetu 2 skladby zo zoznamu

FOLDING NEW SOUNDS / SKLADANIE NOVÝCH ZVUKOV

by supervised learning / objavovaním známych vzorov

by unsupervised learning / tvorbou neznámych vzorov

a more complex example of this game / zložitejší príklad tejto hry

audioset ontology / ontológia audiosetov, papers / publikácie

 

NEW USE OF COMPLEXITY  /  NOVÉ POUŽÍVANIE ZLOŽITOSTI

bilingual 3 act play (actors: code (en), display (sk), markdown(en)) / dvojjazyčná divadelná hra v 3 dejstvách (herci: kód (en), zobrazenie (sk), markdown (en))

Hashing story / Fašírkovanie

1. dejstvo

code/kód
import hashlib #zavolame kniznicu hashových funkcií
print(‚hash je po anglicky fašírka‘)

display/zobrazenie
hash je po anglicky fašírka

code/kód
print(‚budeme z rôznych výrazov robiť rôzne fašírky v rovnakej formičke‘)
print(‚moj Python nevie robiť s mäkčeňmi a dĺžňami a preto musíme pracovať vo výraze bez nich‘)
print(‚zoberme si básničku: „konstruktivizmus je bezvykladovy, namiesto slov pouziva priklady“‚)
result = hashlib.md5(b’konstruktivizmus je bezvykladovy, namiesto slov pouziva priklady‘) #fašírka vety
print(‚Bajtová fašírka je : ‚, end =““)
print(result.digest()) #zobrazí sa ako reťazec
print(‚Hexadecimálna fašírka je : ‚, end =““)
print(result.hexdigest()) #zobrazí sa v 16-kovej číselnej sústave, hexadecimálne

display/zobrazenie
budeme z rôznych výrazov robiť rôzne fašírky v rovnakej formičke
moj Python nevie robiť s mäkčeňmi a dĺžňami a preto musíme pracovať vo výraze bez nich
zoberme si básničku: „konstruktivizmus je bezvykladovy, namiesto slov pouziva priklady“
Bajtová fašírka je : b’\xdb\xa68\x0c\xb5\xf1lL\xb0\xf68\n\xf8\xafn\x83′
Hexadecimálna fašírka je : dba6380cb5f16c4cb0f6380af8af6e83

code/kód
print(„zmeníme ‚namiesto‘ na ‚miesto'“)
result = hashlib.md5(b’konstruktivizmus je bezvykladovy, miesto slov pouziva priklady‘) #fašírka vety
print(‚Bajtová fašírka je : ‚, end =““) #vsimnite si rozdiel
print(result.digest()) #zobrazí sa ako reťazec
print(‚Hexadecimálna fašírka je : ‚, end =““)
print(result.hexdigest()) #zobrazí sa v 16-kovej číselnej sústave, hexadecimálne

display/zobrazenie
zmeníme ‚namiesto‘ na ‚miesto – všimnite si rozdiel‘
Bajtová fašírka je : b’N\xc2\x9f\xf2\x8cc\xf2RVr@\xec\xb5\xcf=\x85′
Hexadecimálna fašírka je : 4ec29ff28c63f252567240ecb5cf3d85

code/kód
print(„Zmenili sme iba dve písmená básničky, čo sa zmenilo vo fašírke? Prečo je to tak?“)display/zobrazenie

display/zobrazenie
Zmenili sme iba dve písmená básničky, čo sa zmenilo vo fašírke? Prečo je to tak?

code/kód
print(„zmeníme ‚miesto‘ na ‚namiesto tak ako to bolo na začiatku“)
result = hashlib.md5(b’konstruktivizmus je bezvykladovy, miesto slov pouziva priklady‘) #fašírka vety
print(‚Bajtová fašírka je : ‚, end =““) #vsimnite si rozdiel
print(result.digest()) #zobrazí sa ako reťazec
print(‚Hexadecimálna fašírka je : ‚, end =““)
print(result.hexdigest()) #zobrazí sa v 16-kovej číselnej sústave, hexadecimálne

display/zobrazenie
zmeníme ‚miesto‘ na ‚namiesto tak ako to bolo na začiatku
Bajtová fašírka je : b’N\xc2\x9f\xf2\x8cc\xf2RVr@\xec\xb5\xcf=\x85‘
Hexadecimálna fašírka je : 4ec29ff28c63f252567240ecb5cf3d85

code/kód
print(„Zmenili sme to späť. Čo sa stalo? Prečo je to tak?“)

display/zobrazenie
Zmenili sme to späť. Čo sa stalo? Prečo je to tak?

2. dejstvo

otvor si md5 hash generator
vlož do neho básničku ‚konstruktivizmus je bezvykladovy, namiesto slov pouziva priklady‘
spraví z neho fašírku, porovnaj ju s našou fašírkou

vlož do neho básničku aj s mäkčeňmi a dĺžňami ‚konštruktivizmus je bezvýkladový, namiesto slov používa príklady‘
spraví z neho fašírku, porovnaj ju s fašírkou bez mäkčeňov a dĺžňov

Aké nové vzory si objavila/objavil?

3. dejstvo

code/kód
print(„Ďalšie fašírkové formy, SHA, BLAKE sú tu:“)

markdown
https://www.geeksforgeeks.org/sha-in-python/, https://pypi.org/project/blake2/ https://pypi.org/project/blake3/

display/zobrazenie

Ďalšie fašírkové formy, SHA, BLAKE sú tu:
https://www.geeksforgeeks.org/sha-in-python/, https://pypi.org/project/blake2/ https://pypi.org/project/blake3/

note: glitch example / Poznámka: príklad chyby

english quotation marks transformed to slovak „ causing the typos in the format part of the print command / anglické horné úvodzovky transformované do slovenských dolných spôsobujú preklepy vo formátovacej časti príkazu print.

 

FOLDING NEW FLAVOURS / SKLADANIE NOVÝCH CHUTÍ

SUMMARY – TRY YOURSELF…  /  ZHRNUTIE – VYSKÚŠAJ…

… what your curiosity will create with these simple games / … čo týmito jednoduchými hrami vytvorí tvoja zvedavosť

 

Teraz najčítanejšie

Ivan Baltay

Pred dva a pol rokmi sme založili OZ ETRI - https://etri.sk/, ktoré sa zaoberá inšpiráciou učenia humanitných predmetov bezvýkladovo, nepamäťovým spôsobom. Ukazujeme ju tu tvorbou jednoduchých skladacích hier  /  Two and a half years ago, we founded OZ ETRI - https://etri.sk/, which deals with the inspiration of learning humanities in an non-explanatory, non-memory learning way. We show it here by creating a simple folding games.