Denník N

Otvorený list osobe, od ktorej som dostal po papuli

V jednom zo svojich textov som písal o tom, ako individuálne zlyhania majú neraz kolektívny dosah na každodenný život bežného človeka. Kľúčovým je komunikácia. Otázkou tak potom zostáva, akým jazykom to vlastne rozprávame a či chceme vôbec pochopiť. Z úcty voči tejto osobe som nepoužil jeho presné meno.

U Baťkov dňa 29. 3. 2021.

Vec: Otvorený list Patrikovi Kolárikovi

Ahoj Paťko,

obraciam sa na teba týmto otvoreným listom ako zástupcovi určitej skupiny ľudí, ktorí sú dlhodobo nespokojní s mojim výkonom člena stráže prírody a občianskeho aktivistu na hornom konci bebravskej doliny. Pomyselná čaša mojej trpezlivosti a zhovievavosti pretiekla a nastal čas pristúpiť ku konkrétnym, dlhodobo odkladaným, krokom. Je nesmierne vyčerpávajúce, keď na pravidelnej a dlhodobej báze som vo všeobecnosti vystavený osobným vyhrážkam, invektívam, ponižujúcim poznámkam, či komentárom. Naposledy sa k tomu zoznamu pridal aj fyzický útok z tvojej strany.

Vo svojom nedávnom emočnom rozpoložení v konfrontácii so mnou si poukázal na dve podstatné skutočnosti, na ktoré mi neostáva reagovať len osobným prevzatím zodpovednosti. V prvom rade si sa vyjadril, že by som sa mal schovať do svojho zatuchnutého domu. Zatuchnutými bohužiaľ sú vzťahy medzi ľuďmi, ktoré spája absencia úprimnej a nezištnej lásky, či záujmu o toho druhého a nesúlad medzi tým, čo cítime, si myslíme, čo hovoríme a napokon spravíme. Správanie ľudí je tak sprevádzané nahromadeným a často neurčitým pocitom hnevu, strachu a potreby hľadania vinníka.

V druhom rade si demontoval prírodnú chladničku, ktorá dlhodobo prinášala všeobecný verejný prospech pre občerstvujúcich sa návštevníkov bebravskej doliny a nemalou mierou prispievala aj k zviditeľneniu nášho kraja. Zároveň predstavovala dobrovoľnými finančnými príspevkami životne dôležitý zdroj financovania občianskeho združenia, ktorého som štatutárom. Týmto sme sa presunuli z osobnej roviny do verejnej. To v konečnom dôsledku moje možnosti na ďalšie konanie výrazne obmedzuje. Autorom chladničky si pochopiteľne ty. Teoreticky si mal právo si ju vziať naspäť. Lenže možno si pozabudol, že išlo o tvoju iniciatívu a nezištný príspevok do občianskeho združenia na zlepšenie kvality poskytovaného zážitku návštevníkom. Opätovne zdôrazňujem, že členovia OZ-tka nesmú byť spájaný s mojimi individuálnymi aktivitami občianskeho aktivizmu a nie to niesť osobne dôsledky, ktoré sa musia spájať výhradne so mnou.

Plne si uvedomujem, že bez pomyselného vetra sa ani lístok nepohne. Od roku 2015, čo som dobrovoľným členom stráže prírody, som napríklad podal jedno jediné trestné oznámenie vo veci čiernej skládky. Zvyšok som riešil záznamom do denníka člena stráže prírody s poznámkou, že páchateľ priestupkov proti zákonu o ochrane prírody bol poučený bez potreby s tým spojeného správneho konania.

Z uvedeného Paťko vyplýva, že po ukončení núdzového stavu v Slovenskej republike zvažujem vypovedať na Okresnú prokuratúru v Bánovciach nad Bebravou vo veci posúdenia môjho doterajšieho konania z pohľadu nielen občianskeho aktivistu, ale predovšetkým člena stráže prírody pri dodržiavaní právnych predpisov tohto štátu a spôsobe riešení, ktorý som zvolil z titulu verejnej funkcie mne danej.

To znamená nepomerne prísnejšie posudzovanie mojej osoby a aktivít, ktoré som učinil, ako u bežného občana a s tým spojeného trestno-právneho vyvodenia zodpovednosti. Predmetom budú všetky moje správy o činnosti člena stráže prírody od roku 2015 vrátane osobných záznamov z titulu môjho občianskeho aktivizmu, ktoré som nikde neposúval ďalej a o ktorých som sa domnieval, že nebudem musieť nikdy použiť.

Týmto osobné zlyhanie pár konkrétnych jednotlivcov by mohlo mať kolektívnu dohru, čomu som sa roky vyhýbal. Domnievam sa totiž, že za individuálne zlyhania by nemal kolektív niesť dôsledky.

S pozdravom,

 

Paľo

Teraz najčítanejšie

Pavol Ďuriš

Občiansky aktivista, predseda OZ K prameňom Bebravy, vyštudovaný politológ, analytik v bezpečnostných otázkach štátu, partner pre pivo v oblasti remeselného pivovarníctva a hrdý študent Politickej akadémie ročníka 2019/2020 z dielne IPEV-U. Hrdý ISFJ (introvert-sensitive-feeling-judgement a HSP (highly sensitive person) :-) "Dnes nejhlubší city a největší obětavost nepotřebuje barikád. Počínáme chápat, že sebeobětování není nejúčinnější, stává-li se v tichosti a neznámosti v dílně, pracovně, kdekoli. Počíname pochopovat, že největší idealism je pevné předsevzetí, ne umírat, ale žít, neboť žít je mnohem těžší úkol než umřít. Položit život v rozčilení a fantastickém rozechvění je mnohem snadnější, než život ten udržovat v rozmyslném úsilí, potírajícím všecko to, co život ten ohrožuje." T.G.M. SOUKUP, František. T. G. Masaryk jako politický prukopník, sociální reformátor a president státu. Ústřední delnické knihkupectví a nakladatelství, Praha 1930, s. 202 - Naše nynejší krise.