Denník N

Riaditeľ z Deloitte dnes učí deti na Luníku IX: Dobrá cesta nikdy nekončí

Rado Chalupka, foto: Lukáš Zachar
Rado Chalupka, foto: Lukáš Zachar

Rado Chalupka pracoval ako analytik a prednášal na univerzite. Svoje okolie prekvapil pred dvomi rokmi, keď sa rozhodol učiť matematiku a informatiku na základnej škole na košickom sídlisku Luník IX. Môže sa zdať, že jeho predošlá pracovná skúsenosť s učením nesúvisí, on s tým však nesúhlasí. Prečo sa rozhodol po dvanástich rokoch vrátiť na Slovensko a venovať sa vzdelávaniu prostredníctvom programu Teach for Slovakia?

Rado Chalupka študoval manažment, financie aj ekonomickú teóriu v Bratislave a v Prahe. Na Karlovej univerzite získal doktorát z ekonómie a financií a pôsobil tam ako prednášajúci. V Česku sa dlhodobo venoval reforme zdravotníctva ako analytik v HealthReform.cz, na Ministerstve zdravotníctva ČR, ale tiež vo svojej doktorskej práci. V roku 2017 sa dostal na riaditeľskú pozíciu v spoločnosti Deloitte, kde sa venoval poradenstvu v oblasti oceňovania, finančného modelovania a súdnych sporov.

Dnes pôsobí ako učiteľ na Základnej škole Ľ. Podjavorinskej na košickom sídlisku Luník IX. Mnohých jeho kariérne rozhodnutie prekvapilo, ale Rado vidí jasnú spojitosť medzi jeho predošlým a súčasným pôsobením. Aj mimo školstva sa učíme využívať nové technológie alebo motivujeme iných ľudí, aby proces učenia prebiehal čo najefektívnejšie.

“Moderné ekonomické systémy sú založené na využívaní znalostí, ktoré prispievajú k technologickému pokroku a inováciám. Čím viac sa ekonomiky stávajú vyspelejšími, tým viac sa podľa mňa približujú k učeniu na základnej škole. Ľudia v znalostnej ekonomike sú celoživotne žiakmi aj učiteľmi,” nabúrava Rado predstavu o tom, že je jeho predošlá skúsenosť zásadne odlišná od učenia na základne škole.

Jeho rozhodnutie pridať sa do programu Teach for Slovakia dozrievalo dlhší čas. Primárnou motiváciou bola pre neho výzva pokúsiť sa o zlepšenie slovenského školstva. Po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej vo februári 2018 sa definitívne rozhodol vrátiť na Slovensko a pomôcť krajine v pozitívnej zmene.

Rado Chalupka na Letnej škole Teach for Slovakia ako Dopplerov jav

Učiť na Luníku je ako hrať za Barcelonu

Momentálne učí matematiku a informatiku na Základnej škole Ľ. Podjavorinskej na Luníku IX. Školu navštevujú výlučne deti z miestnej marginalizovanej rómskej komunity, ktoré sa rodia do prostredia generačnej chudoby. Často zažívajú toxický stres a navyše ich materinským jazykom je rómčina, nie slovenčina. Negatívne dopady prostredia sa prejavujú nielen prostredníctvom menej rozvinutých kognitívnych schopností, ktoré sú predpokladom efektívneho učenia, ale aj cez nežiaduce správanie detí, ktoré často z rôznych dôvodov strácajú kontrolu nad svojimi emóciami.

“Po dvoch týždňoch učenia som, trochu zo žartu, svoje skúsenosti zhrnul tak, že učiť na Luníku IX je ako hrať futbal za Barcelonu – nie je to ľahké, nie je to pre každého, ale je to tá najvyššia úroveň. Teraz po dlhšej skúsenosti mám pocit, že je to celkom výstižný popis reality u nás a na podobných školách.”

Práca s deťmi z náročného prostredia poskytuje však veľký priestor na zlepšenie a inovácie. Vďaka podpore vedenia školy majú jednotliví učitelia možnosť realizovať zmysluplné aktivity, ktoré môžu posunúť deti výrazne dopredu. Od minulého školského roka majú v škole Ľ. Podjavorinskej napríklad školský zbor, René Skácal otvoril školskú knižnicu, aby deti priviedol k láske k čítaniu, iná pani učiteľka učí deti recitovať a ďalšia sa so žiakmi zúčastňuje výtvarných súťaží.

“Aj keď v mnohých oblastiach je ešte veľa bariér, ktoré musíme postupne prekonať, je pre mňa veľmi motivujúce sa o to snažiť. Som presvedčený, že keď dokážeme efektívne vzdelávať aj deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, budeme vedieť dobre vzdelávať akékoľvek deti.”

Prostredie ako stvorené pre inovácie

Okrem svojej dennodennej agendy sa Rado angažuje aj v inovatívnych prístupoch ku vzdelávaniu priamo na škole. V tomto roku spustili Školský motivačný systém, prostredníctvom ktorého hodnotia snahu každého žiaka. Na konci každej hodiny učiteľ udelí žiakovi nula až tri body, podľa toho, ako sa snažil. Body vždy na konci týždňa sčítajú a odmenia najlepších žiakov aj triedu. Body sa sčítavajú dlhodobo, v júni plánujú vyhlásiť najlepších žiakov a triedy za celý školský rok. Výhodou jednotného motivačného systému na úrovni školy je to, že žiaci majú konzistentné pravidlá na všetkých hodinách a pre učiteľov je to časovo omnoho menej náročné.

“Kľúčovou úlohou učiteľa je u žiakov vybudovať dlhodobú vnútornú motiváciu, aby sa deti chceli učiť a videli v tom zmysel. Mnohé z detí na našej škole však často riešia oveľa prozaickejšie problémy, ako je význam vzdelávania, keď nemajú čo jesť alebo sa nemôžu poriadne obliecť. Preto je dobré budovať vnútornú motiváciu postupne, aj s pomocou externej motivácie. Motivačný systém má však pre mňa jeden nezamýšľaný dôsledok. Keď sa stretnem s nejakým žiakom, najčastejšou otázkou je: „Pán učiteľ, koľko mám bodov?“ (smiech).”

Rado minulý rok na jar rozprával o svojej učiteľskej skúsenosti na stretnutí komunity Change for Slovakia

Okrem Školského motivačného systému na škole prebiehajú aj ďalšie pokusy o zlepšenie vzdelávania detí z marginalizovaných komunít. Základná škola Ľ.Podjavorinskej je zapojená do pilotného testovania organizovaného Štátnym pedagogickým ústavom. Rado je jeho koordinátorom.

Pilotné testovanie má za cieľ overiť zavedenie rámcových učebných plánov podľa cyklov vzdelávania a úpravu cieľov a obsahu vzdelávania. Tri cykly vzdelávania (1.–3. ročník, 4.–5. ročník a 6.–9. ročník) umožnia preberať učivo prirodzenejšie podľa úrovne a potrieb žiakov. Učivo sa tak nebude musieť prebrať v rámci konkrétneho ročníka, ale v rámci celého cyklu. Podobne dôležitá je aj úprava cieľov a obsahu vzdelávania, keďže je dôležité budovať kľúčové kompetencie a zručnosti potrebné pre život.

Aj náročné obdobie pandémie vzali na Luníku IX ako príležitosť na zlepšenie.

“Na škole sme privítali možnosť učenia v malých skupinách, žiakom sme sa tak mohli viac individuálne venovať, učitelia aj žiaci boli z takéhoto učenia nadšení. Myslíme si, že učenie v menších skupinách by mohlo byť pre našich žiakov dlhodobo veľmi prínosné, preto opäť komunikujeme s Štátnym pedagogickým ústavom, aby sme mohli experimentálne overovať výhody a nevýhody takejto organizácie vyučovania.”

Rado už teraz vie, že dva roky na Luníku IX mu stačiť nebudú. “Na strednej škole sme mali v jednej triede nástenku s veľkým Pascalovým trojuholníkom, vedľa ktorého bola napísaná veta: Dobrá cesta nikdy nekončí. Na Luníku IX je ešte veľa výziev, v prekonávaní ktorých by som chcel pokračovať, preto plánujem na škole ostať aj naďalej.”

O svojich skúsenostiach zo vzdelávania detí z vylúčených rómskych komunít bude Rado Chalupka rozprávať aj na diskusii KEDY BUDÚ MAŤ VŠETKY DETI ŠANCU 8. apríla. Ďalšou hostkou bude pani Zuzana Réveszová, ktorá sa dlhodobo venuje téme inklúzie vo vzdelávaní. V úvode podujatia o svojom vzťahu ku škole a o tom, ako sa im učilo počas koronakrízy, porozprávajú aj samotní žiaci.


ČO JE TEACH FOR SLOVAKIA?

Teach for Slovakia je súčasťou medzinárodnej siete Teach for All, pôsobiacej v 53 krajinách sveta, zameriavajúcej sa na systémovú zmenu vo vzdelávaní s dôrazom na zlepšenie situácie žiakov zo znevýhodnených prostredí. Na Slovensku pôsobí od roku 2014.

Záštitu nad programom na Slovensku drží prezidentka republiky Zuzana Čaputová a na jeho implementáciu dohliada 14-členná správna rada, v ktorej sú medzi inými Anna Chlupíková, dlhoročná riaditeľka školy, Viera Kalmárová, štátna školská inšpektorka, či Alena Kanabová z medzinárodnej spoločnosti Accenture. Program na Slovensku funguje pod organizáciou Manageria.

Programy v sieti Teach for All si počas svojej histórie vybudovali a navzájom zdieľajú know-how, ako pristupovať k vzdelávaniu žiakov z chudobného a náročného prostredia. Kľúčovými piliermi sú: motivácia, úzka spolupráca s rodičmi a komunitami, rozvoj charakteru a akademický posun. Unikátny prínos programov je v tom, že sa do vzdelávania snažia dostať nové talenty a ľudí s líderským potenciálom, ktorí by inak v školstve pravdepodobne nepôsobili.

Cieľom programu nie je – ako je často mylne vnímané – zlepšiť pár desiatok škôl, ktoré sú kvapkou v mori, ale prispieť k zlepšeniu celého školstva a úrovne vzdelania všetkých detí. Model Teach For All chce túto zmenu dosiahnuť tým, že priťahuje do školstva výnimočných mladých ľudí a pripravuje ich na dlhodobú životnú dráhu, aby prevzali a potom zvládli náročné role v systéme školstva, cez ktoré je možné realizovať systémovú zmenu. Veríme, že kriticky veľká skupina takýchto ľudí, ktorí majú osobnú skúsenosť z terénu a potom pôsobia dlhodobo v rôznych častiach systému školstva, dokáže byť kľúčovým katalyzátorom udržateľných zmien.


Viac o Teach for Slovakia ⇒ www.teachforslovakia.sk

 

Autorka: Katarína Vargová

Teraz najčítanejšie

Teach for Slovakia

Víziou Teach for Slovakia je, aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť. Preto spája a ďalej podporuje ľudí s líderským potenciálom a zápalom pre lepší vzdelávací systém. Ponúka intenzívny program osobnostného a profesionálneho rozvoja pre aktívnych ľudí, ktorí chcú k tejto vízii prispieť.