Denník N

Podávam podnet na Špeciálnu prokuratúru ohľadom silného podozrenia zo spáchania trestného činu pri predaji lukratívneho pozemku pod Športovou halou v Žiline predaným bývalým primátorom Jánom Slotom.

Apelujem na vedenie špeciálnej prokuratúry, vedenie generálnej prokuratúry, vedenie slovenskej polície, ministra vnútra, apelujem na vládnych politikov nášho štátu a apelujem na prezidentku, aby nedovolili zahladenie tejto závažnej kauzy pod koberec. Súčasťou môjho podania je tiež podnet na prešetrenie postupu a nekonania zo strany žilinskej kriminálnej polície a okresnej prokuratúry.

Tento list zasielam tiež všetkým uvedeným aj v mene všetkých Žilinčanov, ktorým záleží na spravodlivosti a nemienia sa skloniť pred aroganciou vulgárnej moci.

Minulý rok som podal Trestné oznámenie v nasledujúcej veci. V posledných dňoch svojho mandátu v decembri 2006 podpísal Ján Slota Kúpnu zmluvu na predaj ikonickej Športovej haly a prisluchajúcich pozemkov so spoločnosťou Antrade s.r.o. svojvoľne a v rozpore s uznesením mestského zastupiteľstva.

Napriek tomu, že v predchádzajúcom uznesení zastupiteľstva je jasne uvedené, že sa okrem haly predávajú priľahlé pozemky k hale za 2000 Sk za m2, on podpísal zmluvu, v ktorej sa predáva aj pozemok pod halou o rozlohe 9.954 m2 a to presne za 0 Sk. Podľa uvedených cien pozemkov a rozlohy daného pozemku, Mestu Žilina vznikla škoda až 19.908.000 Sk. O túto hodnotu sa samozrejme niekto iný musel obohatiť. Som presvedčený, že tu nastal trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1 a 4 zákona č. 300/2005 Z.z.

Zvláštnymi cestami sa hala aj s pozemkom pod ňou dostali do portfólia známeho žilinského „podnikateľa“ Georga Trabelssieho.

Dňa 20.12.2019 sa na Vianoce a na narodeniny jedného z hlavných aktérov, konalo mimoriadne zastupiteľstvo. Na ňom predložil súčasný primátor Peter Fiabáne návrh Dohody medzi Mestom Žilina a spoločnosťami G, Trabelssieho, v ktorom malo mesto Žilina získať tento pozemok naspäť do vlastníctva za hodnotu 1.446.117,- EUR.

Žilinská kriminálna polícia aj okresná prokuratúra Trestné oznámenie odmietli a ignorovali nasledujúce závažné skutočnosti.

1) Vôbec sa nezaoberali faktom, že Ján Slota podpísal Kúpnu zmluvu zjavne svojvoľne a v rozpore s predchádzajúcim uznesením mestského zastupiteľstva. Namiesto toho sa zamýšľali nad motiváciami zastupiteľstva, prečo vlastne predávalo halu bez pozemku pod ňou. To je však úplne absurdné a odvádza to neuveriteľným spôsobom od podstaty problému.

2) Na výsluch dokonca ani nebol pozvaný vtedajší primátor, ktorý takto uzatváral predmetnú Kúpnu zmluvu

3) Tieto štátne orgány uvádzajú, že počas funkčného obdobia ďalšieho primátora Ivana Harmana mestské zastupiteľstvo prijalo v roku 2007 Memorandum o spoločnom postupe, ktorým daný pozemok definitívne Mesto uznalo ako majetok spoločnosti Antrade. Ignorujú fakt, že akékoľvek následné úkony mestského zastupiteľstva – bez ohľadu nato, či sú platné alebo sú s ohľadom na vyššie uvedené protiprávne, resp. nevyvolávajú príslušné právne účinky – nemajú žiadny vplyv na skutočnosť, že bol ešte v čase pred ich prijatím už dokonaný trestný čin.

Navyše zastupiteľstvo pri hlasovaní dňa 25.6.2007 samozrejme ani nemalo vedomosť o tom, že by bol daný pozemok svojvoľne predaný primátorom v rozpore s uznesením a za 0 Sk!

4) Popierajú skutočnosť, že takto Mestu Žilina vznikla reálna následná škoda. Tá je však maximálne preukázateľne daná hodnotou predaných pozemkov okolo haly, čo je pri 2000 Sk na m2 hodnota 19.908.000 Sk a spomínané Memorandum z roku 2007 nemôže zlegalizovať predchádzajúce nezákonné postupy a zmazať vzniknutú škodu.

5) Spomínajú tiež súd, ktorý zastavil konanie o určenie vlastníctva v spore medzi Mestom Žilina a spoločnosťou Antrade – súd však rozhodol len o späťvzatí Žaloby, ktorú pôvodne kvôli neplatnosti celého predaja začiatkom roka 2007 podával vtedajší primátor Ivan Harman a následne túto žalobu za zvláštnych okolností aj stiahol. Súd tak v žiadnom prípade nerozhodoval konkrétne o danom pozemku a samozrejme ani nemal vedomosť o danom podozrení na trestný čin.

6) Okresná prokuratúra tvrdí, že z návrhu Dohody na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve dňa 20.12.2019 nevyplýva Mestu Žilina požiadavka zaplatiť 1.446.117,- EUR za tento pozemok a išlo o zložitý systém právnych vzťahov.

Faktom však je, že práve za túto hodnotu ho malo mesto v tejto výmene majetkov dohodnutej medzi primátorom mesta Petrom Fiabáne a majiteľom spoločností G. Trabelssiem získať. Napriek rôznym zložitým zápočtom je zrejmé, že táto suma bola reálna a vo variante výmeny so Športovou halou by si mesto dokonca muselo zobrať niekoľkomiliónový úver a k uzneseniu sme mali k dispozícii aj znalecký posudok, kde bol ohodnotený aj tento pozemok na túto sumu.

Aj tento fakt potvrdzuje, že Mesto Žilina prišlo nezákonným predajom o obrovskú hodnotu a bola mu spôsobená škoda veľkého rozsahu.

Špeciálnej prokuratúre som poslal podrobne zdokumentovaný a zaznamenaný celý prípad. Všetky uznesenia, zmluvy, dohody, trestné oznámenie a uznesenia o odmietnutí trestného oznámenia aj sťažnosti zo strany žilinskej kriminálnej polície a okresnej prokuratúry.

Verím, že očistené vedenie prokuratúry a polície pomôže všetkým Žilinčanom domôcť sa spravodlivosti, bez ktorej nie je možné budovať spoločnosť, štát a ani mestá, či obce, v ktorých všetci žijeme. Som preto pripravený vykonať všetko, čo mi umožňuje slovenské aj európske právo.

Verím, že pravda nakoniec vyhrá nad klamstvom a chamtivosťou.

 

Teraz najčítanejšie

Peter Cibulka

Poslanec mestského zastupiteľstva v Žiline, učiteľ