Denník N

Príbeh o výbere parkovného v dokonalom a skutočnom svete.

Ak by sme žili v dokonalom svete, tak v prípade výberu parkovného, ktoré aktuálne vo Zvolene riešime, by inteligentné a pracovité vedenie Mesta a jeho zamestnanci vo chvíli, keby zistili, že je veľká pravdepodobnosť, že Mestu nie sú odvádzané všetky peniaze, ktoré sa za parkovné vyberú, naštartovali projekt, ktorým by sa snažili maximalizovať príjem z parkovného pre mesto, aby mohli za získané peniaze ponúkať občanom kvalitnejšie služby.

Urobili by dôkladné analýzy, aby získali čo najpresnejšiu sumu, ktorá sa dá výberom parkovného dosiahnuť. Bez relevantných informácií sa plánuje ťažko.

Začali by včas teda aspoň 2 roky pred koncom zmluvy intenzívne jednanie z končiacim prevádzkovateľom služby, aby dokázali s čo najnižšími nákladmi prevziať výber parkovného.

V prípade, že by sa ukázalo, že prevádzkovateľ nie je ochotný poskytnúť potrebné informácie a súčinnosť, tak by začali dopytovať u dodávateľov systémov na výber parkovného z celej EÚ vhodný systém pre vlastné mesto. Všetky potrebné údaje, aby dodávatelia systémov navrhli optimálny počet zariadení potrebných na prevádzku majú: počet parkovacích miest, tvar a veľkosť jednotlivých parkovísk atď.

Na základe ponúk by vedenie Mesta vybralo dodávateľa systému, ktorý by ponúkol dobré technické riešenie a zároveň nízku cenu.

Všetky informácie a výsledky výberu s porovnaním výnosov a nákladov starého a nového systému by včas t.j. najneskôr rok pred skončením aktuálnej zmluvy predložili na schválenie poslancom mestského zastupiteľstva.

Vedenie Mesta by včas zakúpilo celý systém do svojho vlastníctva a nainštalovalo by ho tak, aby bolo možné v deň skončenia starej zmluvy „prepnúť“ výber parkovného na Mesto Zvolen.

Keď by Mesto po pár mesiacoch prevádzky tohto systému zistilo, že vyberie omnoho viac, ako predošlí prevádzkovateľ, tak by občanom mesta znížilo sadzby za parkovné v jednotlivých zónach a prvých 20 min. parkovania by im poskytlo zadarmo. A  postupne by z utŕžených peňazí ďalej rozvíjalo a zdokonaľovalo možnosti parkovania v meste, aby bolo schopné ponúkať kvalitné služby svojim občanom.

V skutočnom svete to žiaľ vyzerá takto:

Vedenie Mesta povie 29.3. na mestskom zastupiteľstve, že nevie koľko je presný výber parkovného, lebo terajší prevádzkovateľ nemá povinnosť im to oznámiť. Priznáva, že o sumách z výberu parkovného cez SMS nemá od prevádzkovateľa žiadne informácie. Nepredloží ani žiadnu analýzu, z ktorej by sa dali odhadnúť aspoň približné možné sumy výberu parkovného. Napriek tomu, že Mesto s terajším prevádzkovateľom ťahá za kratší koniec (t.j. nedostáva od neho potrebné informácie, a zrejme nechce Mestu pomôcť s rýchlym a hladkým prevzatím výberu parkovného), tak Mesto navrhne vo Všeobecne záväznom nariadení, aby bola výberom parkovného poverená právnická osoba. Čítate dobre. Po tejto skúsenosti s predchádzajúcim  prevádzkovateľom si chce túto skúsenosť zopakovať. Z akéhosi dôvodu si vedenie Mesta samo chce obmedziť prístup k nemalému príjmu do mestského rozpočtu.

Vedenie Mesta nepredloží, žiadne zápisy z jednaní, z ktorých by bolo jasné, čo sa snažilo pri jednaniach o prevzatí systému výberu parkovného dosiahnuť.

Vedenie Mesta nepredložilo poslancom Mesta, aké sú výnosy a náklady starého systému a ani aké sú výnosy a náklady žiadneho nového systému. Známe je len, že podľa terajšej ešte platnej zmluvy platí prevádzkovateľ výberu parkovného Mestu 156 000 € ročne, ale vedenia Mesta tvrdí, že nevie koľko tento prevádzkovateľ skutočne na parkovnom vyberie a že nemá ani žiadne možnosti to zistiť. Nepredloží ponuky na potrebné zariadenia a systémy. Zodpovedný pracovník Mesta povie, že sú to nemalé investície, ale aké presne a za koľko sa z reálneho výberu parkovného splatia nepovie a ani nič k tomu nepredloží.

Po živej diskusii vedenia Mesta s mestskými poslancami povie vedenie Mesta 29.3. tri mesiace pred vypršaním existujúcej zmluvy, že poslanci musia rozhodnúť, ako sa ide vyberať parkovné. Či bude Mesto samo vyberať parkovné (Mesto nepredložilo žiadne informácie, ako je na túto možnosť pripravené), alebo to má robiť externá firma, o ktorej ešte nikto nič nevie, lebo tú chce vybrať na základe súťaže, ktorá zdôrazňujem nie je tri mesiace pred skončením terajšej zmluvy vôbec vyhlásená.

Našli ste päť rozdielov medzi reálnym skutočným svetom?

Vyhrávate možnosť platiť drahé parkovné, na ktoromkoľvek platenom parkovisku Mesta Zvolen.

A o tom, že táto téma netrápi len mňa, svedčí aj táto petícia: https://www.peticie.com/peticia_za_sposob_vyberu_parkovneho_v_meste_zvolen

Teraz najčítanejšie