Denník N

Prvá domáca návšteva Plamienka

Prvá domáca návšteva Plamienka je začiatkom spoločného hľadania.  

Prichádzame a ponúkame naše vedomosti a skúsenosti – lekárov, sestier, psychológov sociálnych pracovníkov. Aby chorému dieťatku bolo doma čo najlepšie a nemuselo sa vrátiť do nemocnice.  

Usilujeme sa, aby deti aj rodičia už počas prvej návštevy pocítili, že o nich stojíme.  Ďakujeme všetkým rodinám, ktorí prijali či príjmu našu pomoc a dôveru.

Pozrite si video MUDr. Márie Jasenkovej ako prebieha prvá domáca návšteva Plamienka. Ďakujeme

Odborníci z Plamienka pripravili na rok 2021 nový projekt s názvom Plamienok každý týždeň. Pravidelne, počas celého roku, Vám prináša nové krátke video. Lekári a psychológ sa v nich venujú praktickým, psychologickým i filozofickým otázkam paliatívnej starostlivosti.

Teraz najčítanejšie

PLAMIENOK n.o.

Sme nezisková organizácia, ktorá je na Slovensku priekopníkom rozvoja detskej domácej paliatívnej/hospicovej starostlivosti a smútkového poradenstva a terapie pre deti a ich rodiny. Od roku 2002 bezplatne poskytujeme nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim deťom domácu paliatívnu liečbu a starostlivosť. Deti navštevujeme doma v okruhu 2 hodín jazdy od Bratislavy. Od roku 2011 V Centre pomoci smútiacim deťom a rodinám v Bratislave na Zadunajskej ulici 6 bezplatne poskytujeme psychologickú, terapeutickú a poradenskú omoc smútiacim deťom a ich blízkym ako aj dospelým po strate dieťaťa. Do centra môžu prísť smútiace deti a rodiny z celého Slovenska. Od roku 2003 vzdelávame študentov, odborníkov a laickú verejnosť, aby sa kvalita detskej paliatívnej starostlivosti na Slovensku zlepšovala. Týmto blogom chceme prispieť k tomu, aby sa povedomie o paliatívnej starostlivosti na Slovensku zvyšovalo.