Denník N

Ako nás Rusi s Matovičom ošálili marketingovým trikom o necertifikovanom laboratóriu

Ak by bol Igor Matovič dílerom sputniku V, tak by sa nesprával inak. A keby sa ruský fond namiesto rozohrávania obchodno-marketingových a propagandistických hier so svojimi európskymi kumpánmi viac sústredil na rýchle a riadne schválenie vakcíny v EMA, tak by to prelomilo aj nedôveru samotných Rusov a zrýchlilo by to očkovanie aj u nich.

Igor Matovič spolu so svojim „pánom Kirillom“ nám predviedli majstrovský marketingovo-propagandistický trik, na ktorý sme sa všetci chytili. Do tejto hry vtiahli aj našich vedcov a Štátny ústav na kontrolu liečiv (ŠUKL), len aby presadili svoje obchodné a osobné záujmy.

ŠUKL 30.marca podľa požiadaviek zadávateľa a jediného svojho „zmluvného partnera“, teda Ministerstva zdravotníctva SR (a teda vlastne vlády SR), odovzdal svoju hodnotiacu správu o dovezenej šarže ruskej vakcíny známej pod obchodným označením sputnik V. Tu je skutočne namieste poznámka, že táto ruská vakcína nenesie meno svojho výrobcu, ako to vidíme pri ostatných vakcínach používaných v EÚ, ale je to špeciálne vymyslený obchodno-marketingový názov. Rozbor ŠUKL urobil, aj keď dopredu verejne upozornil, že na to nemá dostatočné príslušné kapacity a aj vzhľadom na drakonický časový limit.  Ale podriadil sa požiadavke ministerstva. ŠUKL teda vakcínu z podstaty veci neschvaľoval, len urobil jej analýzu a rozbor v rámci svojich možností a podľa toho, čo mu ruská strana poskytla a podľa zadania Ministerstva zdravotníctva. Takže je jasné, že aj keby závery ŠUKL boli v niektorých detailoch nepresné, tak je to spôsobené tým, čo od neho ministerstvo napriek jeho reálnym a časovým možnostiam požadovalo a tým, aké podklady mu ruská strana dodala, alebo skôr nedodala. Plnú zodpovednosť za prípadné nedorozumenia a nepresnosti v správe ŠUKL teda nesú len a len signatári dohody.

Marketingový trik ruského fondu a Matoviča

Ale tu sa trošku chytili do hry samotný ŠUKL a Biomedicínsky ústav Slovenskej akadémie vied (SAV). Nemali vôbec reagovať na tvrdenie ruského štátneho fondu, že bola porušená zmluva tým, že sputnik V bol testovaný v nedostatočne certifikovanom laboratóriu SAV. ŠUKL mal len sucho konštatovať, že on s ruským fondom žiadnu zmluvu nemá, nemá teda voči nemu žiadne záväzky a povinnosti a ako príslušnú štátnu autoritu ho ani nemôže nejaká zmluva obmedzovať vo výkone svojich právomocí, ktoré vykonáva výlučne podľa zákonov SR a pravidiel EÚ. V tomto kontexte však bola trefná poznámka, že keďže ruský fond doteraz svoju vakcínu sputnik V nezaregistroval u Európskej liekovej agentúry (EMA), nemôže vyžadovať pri rozbore svojho výrobku postupy, ktoré platia voči riadne zaregistrovaným vakcínam.

Argument o zle vykonanom rozbore vakcíny podopretý tvrdením, že bola vykonaná v necertifikovanom laboratóriu je kľúčovým marketingovo-propagandistickým trikom ruského štátneho fondu, ktorý spolu s ním na Slovensku rozohral po svojom prílete z Moskvy aj Igor Matovič. Fond a jeho šéf Kirill Dmitrijev, sú natoľko profesionáli, že určite vedia, že obviňovať z porušenia zmluvy subjekt, ktorý nie je signatárom obchodnej dohody, a ktorý ako štátna autorita nemôže byť podriadená jej zneniu, ak je v rozpore so zákonmi príslušného štátu a ešte aj EÚ, je úplne irelevantné. Ak niekto zmluvu porušil, tak je to ten, kto zmluvu za slovenskú stranu podpísal a vyrokoval. Nielenže nepoznáme text tejto dohody, takže Rusi aj Matovič si môžu tvrdiť čo chcú, ale ani doteraz nevieme, kto je signatárom a teda právnym garantom tejto zmluvy za slovenskú stranu. Malo by to byť asi Ministerstvo zdravotníctva, ale to mlčí ako partizán. A čo je podstatné, samotné ministerstvo doteraz nevyslovilo ani žiadne výhrady k správe ŠUKL, hoci Rusi a Matovič ju napádajú.

Matovič ako díler sputniku V

Fond skutočnosť, že slovenská strana mala údajne porušiť zmluvu, a preto žiada vrátiť vakcíny späť, oznamuje verejne popoludní 8.apríla až vo chvíli, keď už sa rokovania ukončili a Matovič je na ceste na moskovské letisko. Teda nie pred, ale až po rokovaniach aj keď tvrdí, že žiadosť o vrátanie vakcíny mal zaslať už 6.apríla. Teda po tom, čo sa v slovenských a následne aj zahraničných médiách prevalila informácia o negatívnych záveroch ŠUKL voči vakcíne sputnik V. Spolu so zverejnením údajne dva dni starého požiadavku na vrátanie vakcíny nasleduje z ruskej strany smršť marketingových správ obviňujúca ŠUKL z porušenia zmluvy, zlého testovania a šírenia „fake news“ o vakcíne. Matovič prilieta naspäť domov a tieto obvinenia ruského štátneho fondu voči ŠUKL a slovenským vedeckým autoritám zo SAV zdupľuje svojim krčmovým primitívnym slovníkom, čím vyvolá predvídateľnú búrku rozhorčenia s tým, že okamžite na druhý deň po rokovaniach v Moskve odchádza do Budapešti. Odmieta prítomnosť akéhokoľvek slovenského diplomata a úplne sám bleskovo spolu s maďarským ministrom zahraničných vecí víťazne oznamuje, že dohodol pretestovanie šarží sputniku V v maďarskom laboratóriu, ktoré má vyhovovať aj Rusom.

Tento sled udalostí vedie k oprávnenej domnienke, že v Moskve Rusi spolu s Matovičom, a za aktívneho prispenia Budapešti, vymysleli „únikovú cestu“ cez maďarské laboratórium, aby obišli a znegovali ŠUKL. Pričom súčasne stvorili aj marketingovo-propagandistický príbeh o necertifikovanom testovaní v SAV. Cieľom je eliminovať zásadnú chybu, ktorú urobil Matovič: pripustením kontroly zo strany ŠUKL sa stratila kontrola nad celým procesom. A na to, aby Matovič splnil zmluvu s Rusmi, a súčasne dal svojim koaličným partnerom pred voličmi aspoň nejakú zástierku pre ich súhlas s použitím sputniku V (pamätáte si ešte „nekompromisné“ stanoviská Veroniky Remišovej a Richarda Sulíka o nutnosti odobrenie od ŠUKL a vnímate to ticho z ich strany teraz?), sa musí nezávislý ŠUKL z celej hry zase vytlačiť. Inak Matovič nesplní svoju dohodu a záväzky voči Rusom a definitívne strápni celý hlavný argument tejto koalície, prečo by mala ďalej vládnuť: že je hrádzou proti korupcii. Táto „hrádza“ však bola rozbitá na franforce postupom Matoviča pri uzatváraní a plnení dohody na sputnik V, kde sa spojil s dvoma najskorumpovanejšími vládami v Európe – s Moskvou a Budapešťou. Nám, pamätníkom, tento postup silno pripomína rokovania Vladimíra Mečiara v Moskve, keď odtiaľ „prinášal státisíce pracovných miest“ a vykrikoval, že „keď nás neprijmú na Západe, obrátime sa na Východ“.

Kto niekedy mal prax obchodovania a rokovania s Rusmi vie, že sú to veľmi tvrdí partneri, pre ktorých je vyžadovanie plnenia zmluvy rovnako dôležité, ako osobné garancie toho, kto s nimi túto zmluvu dohodol. Ak sa zmluva poruší, tak berú okamžite na osobnú zodpovednosť garanta zmluvy a buď spolu s ním vymyslia, ako situáciu vyriešiť, alebo voči nemu vyvodia tvrdé konzekvencie.

Matovič teda do Moskvy nešiel len zachraňovať „sputnik V pre Slovensko“, ale išiel riešiť aj svoj osobný problém. Lebo opakovane vyhlasuje, a urobil to aj po návrate z Moskvy, že zmluvu dohodol on sám v spolupráci s exministrom Marekom Krajčím. Rusi jemu, ale aj sebe pomohli stvoreným príbehom o zlom testovaní a Budapešť priskočila s riešením, ako to celé „opraviť“.

Ak by Matovič nebol ani tak členom slovenskej vlády, ako skôr dílerom sputniku V v ruských službách, tak by nekonal inak. A neprekvapilo by, keby si Rusi vymysleli pre akéhokoľvek svojho dílera príbeh a riešenie veľmi podobné tomu, čo práve sledujeme.

Marketingové mýty o sputniku V

Matovič navyše opakovane na Slovensku šíri a opakuje niekoľko marketingových mýtov o sputniku V, ktoré môžeme vypozorovať v komunikácii samotného ruského štátneho fondu.

Prvým je mýtus o všeobecne uznávanej vakcíne sputnik V vo svete. Matovič to dokresľuje číslom o zhruba 50tke krajín, kde už ruskú vakcínu schválili. Aká je realita? Už vo svojom minulom blogu som uviedol celý vtedy aktuálny zoznam krajín. Odvtedy pribudlo pár ďalších, ale nezmenila sa podstata: na tomto zozname sú v drvivej väčšine málo rozvinuté a chudobné krajiny Afriky, Južnej Ameriky a Ázie. Medzi tými zopár krajinami, kde má byť sputnik V povolený, a patria podľa všetkých ukazovateľov medzi najvyspelejšie na svete – vrátane úrovne zdravotníctva, pri ktorom by ste sa až tak nebáli ochorieť – dominujú Maďarsko a Slovensko.

Áno, aj Slovensko je už na zozname hoci vieme, že sa u nás sputnik V pichol zatiaľ len morčatám v Šarišských Michaľanoch. A tu sa dostávame k druhému marketingovému mýtu Matoviča a ruského štátneho fondu o „masívnej“ vakcinácii. V samotnom Rusku podľa dostupných údajov (ktoré sa pracne zbierajú po regiónoch, pretože inak prísne centralizovaná ruská štátna hierarchia ho oficiálne prekvapivo nepublikuje) bolo na začiatku apríla aspoň jednou dávkou zaočkovaných necelých sedem miliónov občanov. Mimochodom je to k pomeru obyvateľstva zhruba polovičný podiel zaočkovaných, ako je v EÚ, vrátane Slovenska. O Maďarsku vieme, že tam dostalo sputnik V vyše 200 tisíc ľudí. Z iných krajín sveta, aj kvôli ich zaostalosti, sú tieto údaje zle alebo úplne nedostupné, ale ak by sme veľmi optimisticky zobrali, že ich bolo dokopy toľko, ako v Rusku, tak povedzme, že hovoríme o sumárnom čísle 12 až 14 miliónov. Tento optimistický odhad globálne zaočkovaných sputnikom V zhruba zodpovedá faktickému počtu zaočkovaných len v Nemecku, kde aplikujú výhradne vakcíny schválené v EÚ. Vo Veľkej Británii rovnakými vakcínami, ako v EÚ, bolo „pichnutých“ vyše 25 mil. ľudí, v USA vakcínami Pfizer/BionTech a Moderna bolo zaočkovaných vyše 100 miliónov. Aj bez údajov z ďalších krajín EÚ (a Slovenska, kde sme sa dostali nad 800 tisíc) je zrejmý obrovský nepomer medzi počtom zaočkovaných sputnikom V a vakcínami, ktoré sú schválené v EÚ, a ktoré používame aj na Slovensku. A to nerátame s čínskymi vakcínami.

A tu sa práve dostávame k tretiemu, asi najzávažnejšiemu mýtu, presnejšie marketingovo-reklamnému sloganu, ktorý šíri Matovič. On tvrdí, že ruský sputnik V je kvalitná a bezpečná vakcína. Lenže problém je v tom, že toto tvrdenie nemá relevantné odborné potvrdenie v porovnaní s inými vakcínami, čo sa používajú v EÚ. Tak, ako v Rusku žiadna federálna štátna autorita nezverejňuje údaje o počte zaočkovaných, rovnako sa nezverejňujú systémovo a detailne ani údaje o komplikáciách po očkovaní tak, ako sa to robí v EÚ a iných vyspelých západných krajinách. Podobné nejasnosti až zatajovanie vidíme aj u čínskych vakcín. Až v týchto dňoch sme priamo z Pekingu počuli priznanie, že ich vakcíny sú v porovnaní s tými, čo sa používajú v USA alebo EÚ, oveľa menej účinné, a preto by ich chceli s nimi miešať. Je zaujímavé, že záujem o miešanie s cieľom zvýšiť účinnosť svojej vakcíny vyjadrovali pred časom aj samotní Rusi vrátane šéfa fondu Dmitrieva, ba dokonca aj Kremeľ. Veľmi sa napríklad hovorilo o takejto spolupráci s AstraZeneca až do momentu, keď sa objavili správy o problémoch spojených s touto vakcínou.

Pochybnosti o sputniku V sú podobné, ako majú bežní Rusi

Nedostatok dôvery vo vakcínu sputnik V nemá hľadať Matovič a ďalší jej slovenskí „fanúšikovia“ u nejakých jej tajomných protiruských odporcoch tu na Slovensku, či ako aktuálny premiér medzi členmi vlastnej vládnej koalície. Ale sa majú pozrieť priamo do Ruska. Rôzne opakované prieskumy ukazujú, že práve kvôli zatajovaniu informácií a nejasnému schvaľovaniu a monitorovaniu použitia vlastných vakcín im samotní Rusi nedôverujú a až vyše 60 percent si ich nechce aplikovať. V porovnaní so značným „sputnikovským“ optimizmom obyčajných Sloveniek a Slovákov je to veľmi pozoruhodné. Vysvetlenie môžeme hľadať v tom, že drvivá väčšina Sloveniek a Slovákov nikdy v Rusku neboli a nežili. A preto svoj vzťah k tamojším pomerom si vytvárajú na základe vlastného romantického obrázku kresleného výlučne v ich predstavách o tom, ako by ideálne Rusko malo podľa nich vyzerať. Ale bežní občania Ruskej federácie sú s realitou vo svojej krajine konfrontovaní každodenne.

Tak, ako je povinnosťou ruských štátnych orgánov a ich úradníkov presadzovať záujmy a výrobky svojej krajiny aj s použitím marketingových trikov a tvrdých obchodných postupov, tak je psou povinnosťou slovenských členov vlády a štátnych úradníkov chrániť zdravie všetkých občanov. Aj tých, ktorí sa v dobrej viere a s nemalou dávkou naivity chcú dať zaočkovať len vakcínou sputnik V, aj keď o nej nemajú ani šajnu a neprešla potrebným schvaľovacím konaním. Pretože následné prípadné zdravotné problémy – a nejaké sa určite vyskytnú – im nielenže tí istí ľudia oprávnene „obijú o hlavu“, ale prípadné nedostatky vakcíny, napríklad jej výrazne nižšia účinnosť ako v prípade tých čínskych, ohrozí nakoniec zdravie nás všetkých. Lebo očkovanie riadne neoverenými a málo účinnými vakcínami nakoniec spôsobí viac problémov ako úžitku.

Obyvateľom Ruska musíme úprimne držať palce, aby ich domáce vakcíny boli nakoniec naozaj kvalitné a bezpečné, lebo k iným nemajú prístup. My na Slovensku, ak máme na výber, tak by sme mali v záujme nášho zdravia používať len to, čo prejde prísnym testovaním EMA a nášho ŠUKLu bez ohľadu na politické či privátne záujmy nejakého politika či člena vlády. Mimochodom, ak by sa ruský štátny fond namiesto rozohrávania marketingových hier sústredil na čo najrýchlejšie schválenie vakcíny EMA, tak by to nesporne veľmi pomohlo zvýšiť dôveru voči nej nielen v EÚ ale aj u vlastných občanov, čo by výrazne urýchlilo proces očkovania v samotnom Rusku.

A dajte už pokoj s obviňovaniami a osočovaním v rusofóbii. Pretože ten, kto má na Slovensku oprávnené pochybnosti o sputniku V a chce povoliť jeho použitie až po riadnom schválení, má svojim postojom bližšie k väčšine Rusov, ako ten, kto tu presadzuje jeho nasadenie za akúkoľvek cenu.

Teraz najčítanejšie

Karel Hirman

  • Vyštudoval ťažbu ropy a plynu.
  • Pôsobil ako manažér a člen riadiacich orgánov niekoľkých slovenských energetických spoločností a v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre.
  • Riadil projektový tím projektu energetickej efektívnosti ELENA financovaného EIB na VÚC v Prešove.
  • Bol externým poradcom pre energetiku ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka a premiérky Ivety Radičovej a ako expert pre energetiku členom tímu poradcov ukrajinského premiéra Volodymyra Hrojsmana.
  • Pôsobil v týždenníku Trend a pravidelne publikuje o energetike a otázkach medzinárodnej bezpečnosti.
  • Je členom Správnej rady SFPA.
  • Podniká v oblasti energetiky a medzinárodného obchodu a je odborným gestorom energetickej časti pripravovaného predvolebného programu koalície PS/Spolu.