Denník N

Prečo nefungujú eurofondy na Slovensku? (časť druhá)

Koľko levelov musíte reálne prejsť od napísaného projektu až k položeniu prvej tehly? A aké nástrahy Vás na ceste čakajú? Toto všetko by bolo skvelým námetom na zaujímavú počítačovú a poriadne adrenalínovú hru. Poďme na to! (Autor je generálnym riaditeľom Agentúry regionálneho rozvoja PSK)

V prvej časti môjho blogu som Vám definoval tri základné dôvody, prečo nefungujú eurofondy na Slovensku tak, ako by mohli, resp. mali. Dnes sme pri druhej časti. Začnime tým, že sme sa už napríklad konečne dopracovali až do štádia spracovanej Žiadosti o nenávratný príspevok. Obsahuje neskutočne veľa nezmyselných príloh, ktoré, narovinu… vôbec nikto nepotrebuje, respektíve informácie z príloh sú ľahko dohľadateľné na internete. V jednoduchej terminológii sedliackeho jazyka sa to volá „papier na papier“, alebo „ako obhájiť pracovnú náplň rôznych byrokratov.

V tejto fáze nikoho nezaujíma, či je projekt prínosný pre žiadateľa, komunitu, obec, mesto, región… Podstatné sú potvrdenia a uznesenia. Ak ich nemáte, musíte ich po administratívnej kontrole v krátkej dobe doplniť. Takéto kontroly z praxe trvajú minimálne 2-4 mesiace, v závislosti od počtu podaných žiadostí. Ak sa Vám podarí prejsť administratívnou kontrolou, postupujete do LEVELU 2 s názvom „odborné hodnotenie“. V ňom musíte preukázať odborníkom z rôznych oblastí – tzv. hodnotiteľom opodstatnenosť Vášho projektu.

Hodnotitelia musia následne podpísať mnoho ďalších prehlásení, že nie sú v konflikte záujmov, že majú dostatočnú prax na hodnotenie, že toto, že hento…. Druhý level trvá obvykle 3-4 mesiace. Odo dňa podania teda už prešlo 5-8 mesiacov, kým sa vôbec dozviete, či bola Vaša žiadosť schválená, alebo neschválená. V treťom leveli musíte pripočítať prípravnú fázu (obstaranie projektovej dokumentácie, jej spracovanie, vydanie stavebného povolenia, určenie predpokladaných hodnôt prác, tovarov a služieb) a už sme pri zhruba roku a pol, kým sa od prvého kroku až po ukončenie hodnotenia dozvieme, že sme v ideálnom prípade úspešní.

V LEVELI 4 začínajú naše reálne problémy.

Hovorí sa, že schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok je len 10% práce na projekte. A je to pravda! Podpíšeme Zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku, kde nás samozrejme Európska komisia, Slovenská republika , Riadiaci orgán operačného programu , Sprostredkovateľský orgán Riadiaceho orgánu operačného programu, Centrálny koordinačný orgán, Ministerstvo financií SR a jeho certifikačný orgán, Vládny audit, Úrad pre verejné obstarávanie SR a ďalšie vládne inštitúcie zaviažu v tejto zmluve ku všetkému možnému aj nemožnému, k absurditám, ktoré s normálnou implementáciou projektu často nemajú nič spoločné a vykazujú tvrdé znaky štátnej šikany voči konečným prijímateľom tejto finančnej pomoci. Toto všetko je spísané v zmluve na verte mi, väčšom počte strán ako majú zmluvy od Vašich mobilných operátorov. Nežartujem. Ide o desiatky až stovky strán zmluvy, ktoré nejeden starosta obce s pár stovkami obyvateľov ani nedokáže preložiť do bežnej zrozumiteľnej reči.

Ak ste teda prešli byrokratickými levelmi, nastáva čas realizácie. LEVEL 5 – verejné obstarávanie, v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní a v zmysle Metodických pokynov Centrálneho koordinačného orgánu, ktoré sú často v rozpore so samotným zákonom a v zmysle pokynov a podmienok Riadiaceho orgánu, ktoré sú často v rozpore so Zákonom o verejnom obstarávaní. Ak ste tejto vete neporozumeli, prečítajte si ju ešte raz a pomaly.

Takže, všetci, ktorí sú vtiahnutí do tohto procesu poznajú pojem predpokladaná hodnota zákazky. Určuje sa na základe predložených troch ponúk aritmetickým priemerom a  táto hodnota sa dostane do verejného obstarávania. Ale pozor! Tak isto ste stanovili ceny prác, tovarov a služieb v rámci Žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Keďže však medzitým uplynula dosť dlhá doba (viď vyššie, približne 18 mesiacov), čo nebolo zapríčinené Vami, na to, aby ste zahájili proces verejného obstarávania musíte nanovo vykonať prieskum trhu a určiť predpokladanú hodnotu zákazky (ktorá nesmie byť staršia ako 3 mesiace).

To, že sa netrafíte do prvej ceny ešte nie je zďaleka problém. Ten nastáva až pri obstarávaní tovarov, ktorých cena medzičasom stúpla na trhu v priemere o 10, 20, ale aj 30%. A ste v pasci. Musíte ich však obstarať, lebo bez nich nedokážete splniť plánované ukazovatele projektu a keďže je to drahšie, tak okrem kofinancovania vo výške 5% musíte zaplatiť aj vzniknutý cenový rozdiel. Lenže Vy ste bojovníci a idete do LEVELU 6 s pokrikom „Aj tak to vysúťažíme!“

Takže máme pripravené súťažné podklady na obstarávanie prác, tovarov a služieb a tieto musíme šupnúť na takzvanú 1.ex ante kontrolu na Riadiaci orgán operačného programu alebo Sprostredkovateľský orgán. Tipnite si koľko trvala takáto kontrola. Aj kontrolóri procesov VO sú len ľudia a aj oni sa musia učiť za pochodu ako kontrolovať a na čo dávať pozor, aby nespravili chybu, pretože všetky zúčastnené strany sú prakticky jednou nohou v base. Takže Vám Vašu žiadosť pošlú naspäť so svojimi pripomienkami, pričom zásadne platí: ČO KONTROLÓR VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA, TO INÝ NÁZOR. Z praxe viem, že ak robíte niekoľko desiatok súťažných podkladov na obstarávanie identického tovaru, stane sa Vám, že budete mať minimálne štyri rôzne názory na správnosť podmienok, uvedených v súťažných podkladoch.  Po niekoľkých ďalších mesiacoch boja Vás kontrolóri pustia do ďalšieho LEVELU a tým je vyhlásenie verejného obstarávania a dodržanie všetkých predpísaných lehôt na jeho ukončenie. Ak máte šťastie, podlimitnú zákazku viete ukončiť za dva mesiace so všetkými náležitosťami a hneď na to ju poslať na 2. ex ante kontrolu k tým istým kontrolórom, ktorí Vám kontrolovali prvý krok.

Táto kontrola opätovne trvá niekoľko mesiacov a rozhodnutie, ak je pozitívne, znie: môžete podpísať dodávateľskú zmluvu áááááááá….šup ju na kontrolu, k tomu istému kontrolórovi, ako v predchádzajúcich dvoch prípadoch. Pri troške šťastia táto kontrola bude trvať „ len“ jeden mesiac.

To sme prosím ešte nepostavili ani jednu tehlu, nekúpili sme ani jeden počítač, neobjednali sme žiadnu službu. Poďme si veľmi optimisticky spočítať koľko to trvalo, kým sme sem dostali a pritom počítam tie kratšie lehoty:

Prípravná fáza:   4 mesiace

Administratívne hodnotenie: 2 mesiace

Odborné hodnotenie 3 mesiace

Podpis zmluvy:

Verejné obstarávanie 1 ex ante kontrola

Verejné obstarávanie 2 ex ante kontrola

Verejné obstarávanie ex post kontrola

To je teda problém eurofondov číslo 2.  Nekonečné trvanie. A to komplikuje ďalšie veci. Napríklad špecifikáciu obstarávaného tovaru. Nakoľko vedecko-technický pokrok napreduje míľovými krokmi, mnohokrát sa stane, že tovar, ktorý ste chceli zabezpečiť v rámci projektu sa už nevyrába (najmä výpočtová technika) Ubehol už totiž minimálne rok a pol až dva roky od Vášho prvotného skvelého plánu, prácne spísaného do projektu.

Pokračovanie v ďalšej časti.

Teraz najčítanejšie