Denník N

Čo je Nový európsky Bauhaus?

Pozvánka na dve konferencie o novom ekologickom myslení a tvorbe miest.

Iniciatíva Nový európsky Bauhaus vznikla vo sfére vysokej medzinárodnej politiky. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen ju uviedla v septembri 2020 ako jeden z hlavných prostriedkov naplnenia cieľov Európskej zelenej dohody (European Green Deal). Jej zámerom je prepojiť snahy o nastavenie pravidiel udržateľnosti so záujmom o estetiku a zapájanie komunít do tvorby nového životného priestoru.

Jednou zo zásadných hodnôt je to, aby snahy o udržateľnosť boli spoločným projektom aktérov, preto sa iniciatíva NEB obrátila na verejnosť celej Európskej únie. Postupne sa k projektu pripájajú inštitúcie, združenia, jednotliví odborníci. Na Slovensku sa prvým partnerom NEB stala platforma Manifest 2020, ktorá združuje viaceré organizácie s agendou trvalo udržateľného rozvoja. Navyše, od februára je členkou neformálnej poradnej skupiny predsedníčky Európskej komisie pri iniciatíve NEB Mária Beňačková Rišková, slovenská nezávislá odborníčka v oblasti dizajnu, multimédií a kultúrneho dedičstva.
Foto: Petra Rjabinin

S Máriou Beňačkovou Riškovou sme sa rozprávali o jej práci v poradnom orgáne predsedníčky EK a o víziách a zmysle tejto iniciatívy:

„Projekt NEB vysiela viacero signálov. Jedným je, že vysoká politika sa vyvíja smerom k zapojeniu všetkých obyvateľov do tvorby strategických riešení problémov. Naplnenie vízií Európskej zelenej dohody tak nie je urgentnou úlohou len pre veľkých hráčov, priemyselné podniky, korporácie, mestá a regióny, ale musíme a máme možnosť sa do ich realizácie zapojiť všetci. Ďalším zaujímavým bodom je dôraz na kultúrny charakter transformácie, ktorou musí prejsť súčasný spôsob života. Nestačí zaviesť legislatívne reštrikcie a pravidlá nového zaobchádzania s prírodnými zdrojmi, ale zmeny sa musia realizovať na vysokej kultúrnej a estetickej úrovni,“ hovorí Beňačková Rišková.

Spoločne s ostatnými ambasádormi, osobnosťami z oblasti architektúry, dizajnu, biznisu aj aktivizmu, medzi ktorými sú aj známi architekti ako Bjarke Ingels (BIG), Shigeru Ban, prezidentka organizácie World Human Forum Alexandra Mitsotaki, umelec Olafur Elliason, a ďalší, bude spolupracovať pri koncipovaní myšlienok a vízií projektu.

V pondelok 19. apríla sa bude konať online prezentácia a diskusia, ktorá predstaví slovenskej verejnosti ciele a aktivity projektu Nový európsky Bauhaus (NEB) ako aj možnosti zapojenia sa do projektu. Predstaví tiež ciele a partnerov platformy Manifest 2020 a inšpiratívne príklady projektov, ktoré reprezentujú oblasti zmien a inovácií súvisiacich s agendou NEB aj platformy Manifest 2020.

Ľubica Šimkovicová, prezidentka Manifestu 2020: „Naše partnerstvo v Novom európskom Bauhause vnímame ako podporu zo strany Európskej komisie pre otvorenie spoločenského dialógu o tvorbe životného priestoru, o kultúre prostredia, v ktorom žijeme, a sociálnej inklúzii. Spoločne sa chceme podieľať na vytvorení systémovej zmeny pre Slovensko, ale aj Európu ako lepšieho miesta pre život. Nový európsky Bauhaus je začiatkom procesu spoločného plánovania, ku ktorému pozývame všetkých, ktorí sa chcú zapojiť a podeliť sa o svoje inšpiratívne príklady a myšlienky.“

Livestream bude možné sledovať na: https://manifest2020.sk/

Facebookova udalosť k livestreamu: https://www.facebook.com/events/941938853239747/

V tom istom týždni sa 22. a 23. apríla 2021 uskutoční aj úvodná medzinárodná konferencia projektu Nový európsky Bauhaus, na ktorú pozývajú slovenskú verejnosť organizátori
konferencie z Európskej komisie a partneri projektu. Viac informácií: https://europa.eu/new-european-bauhaus/conference/conference-programme_en

Užitočné linky:
https://manifest2020.sk
https://europa.eu/new-european…/about/about-initiative_en
https://europa.eu/new-european…/partners-0/partners_en

Partneri Manifestu 2020:
New European Bauhaus
Inštitút pre pasívne domy
Staviame z dreva
Slovenská rada pre zelené budovy
Inštitút urbánneho rozvoja
Slovenská komora architektov
Nová Cvernovka
Slovenské centrum dizajnu
VÚB banka

Teraz najčítanejšie

Zuzana Duchová

Site specific súčasné umenie, architektúra, dizajn, reprezentácia Slovenska a iné presahy