Denník N

Le Conseil d’État – aktualita

Približne pred rokom sa objavili vo francúzskej tlači otázniky, ako a či najvyššia  autorita francúzskeho správneho súdnictva Le Conseil d’État  chráni základné práva a slobody v súvislosti s pandémiou koronavírusu.

Zdroj https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/04/15/la-ligne-de-crete-du-conseil-d-etat-en-temps-de-crise-du-coronavirus_6036661_823448.html

Aktualitou v rozhodovacej činnosti Le Conseil d’État z 2. apríla 2021 je prípad 83 ročného dôchodcu, ktorý žiadal zrušenie cestovateľských obmedzení tak, aby sa viac nevzťahovali na zaočkované osoby.

Jednalo sa o obmedzenie z 19.marca 2021 francúzskeho premiéra, ktorý obmedzil cestovanie v 19 departmentoch, v ktorých bola situácia najkritickejšia.

Dôchodca, ktorý už bol vakcinovaný, s bydliskom v jednom z týchto departmentov, namietal zásah do jeho slobody pohybu. Považoval obmedzenia v cestovaní, zákaz vychádzania a opatrenia lockdownu za takýchto okolností za nie viac nevyhnutné a primerané pre vakcinované osoby.

Súdna autorita prijala rozhodnutie zohľadňujúc fakt, že šírenie vírusu sa signifikantne zhoršilo naprieč celou krajinou, s čím súvisel nápor na nemocnice, čo viedlo k všeobecnými reštrikciám aplikovaným na celú krajinu.

Sudca rozhodol, že aj keď vakcinácia poskytuje efektívnu ochranu, vakcinovaní ľudia môžu byť stále nositeľmi vírusu a prispieť k jeho šíreniu, v rozsahu dosiaľ neznámom. Zrušenie cestovných obmedzení by preto mohlo zvýšiť riziko infekcie, najmä u zraniteľných osôb, ktoré  nie sú z väčšej časti zaočkované.

Z týchto dôvodov sa platné obmedzenia, ani pre očkované osoby, nezdajú neprimerané. Na tomto základe sudca pre naliehavé žiadosti zamietol žiadosť žalobcu.

Preklad znenia obsahu rozhodnutia je voľný a informatívny, bez ambície vyvolať právne účinky oficiálneho prekladu.

Originálne znenie rozhodnutia je možné dohľadať na:

https://www.conseil-etat.fr/Pages-internationales/english/news/restrictions-on-the-movement-of-vaccinated-persons-are-justified

Pre úplnosť je potrebné dodať, že citované súdne rozhodnutie nie je pre slovenské súdy záväzné.

Tento blog má výlučne informačný charakter a neobsahuje vyjadrenie názoru alebo hodnotiaceho úsudku autorky blogu.

 

 

 

Teraz najčítanejšie