Denník N

Ďalší nelegálny výrub v Bratislave?

Developerská spoločnosť Strmé Sady rúbe v Dúbravke stromy bez splnenia podmienok právoplatného povolenia. Hoci sme na to upozornili štát, developer rúbe ďalej.

Začiatkom februára sa u nás v Dúbravke na ulici Strmé sady začalo masívne čistenie jedného z pozemkov . Na prvý pohľad nič nezvyčajné. Vzhľadom k tomu, že čo nevidieť končí nevegetačné obdobie, v ktorom je podľa § 47 a 48 zákona o ochrane prírody a krajiny (č. 543/2002 Z.z.) možné výruby vykonávať, motorové píly počuť spoza okien celkom frekventovane.

Na druhej strane nie je tak dávno, ako sa Bratislavčania museli pozerať na diskutabilný výrub na Drotárskej ulici a keďže ani nám v Dúbravke naše okolie nie je ľahostajné, začali sme sa zaujímať, čo sa deje. A ostali sme teda veľmi prekvapení.

Na spomínanom pozemku sa chystá výstavba a podľa názvu jednoúčelová developerská spoločnosť Strmé sady s.r.o. má už nejaký ten rôčik vydané výrubové povolenie. Tie zvyknú mať obmedzenú platnosť (v tomto prípade je to do konca roka 2021), a vo väčšine prípadov sa podmieňujú aj inak – napríklad získaním stavebného povolenia a nadobudnutím jeho právoplatnosti. A to je bod, kedy, ako sme sa dozvedeli od rôznych občianskych aktivistov, naráža až príliš často kosa na kameň. Táto podmienka totiž v praxi developerov nijako pri výrube neodráza. Aj v našom prípade sa developerská firma Strmé sady s.r.o.  rozhodla túto „maličkosť“ vo vydanom povolení odignorovať.

V daný deň, keď k výrubu prišlo, sme ako realizačnú firmu (osobne) tak aj konateľa firmy pána Martina Eckhardta (telefonicky) upozornili, že koná v rozpore s platným výrubovým povolením. Ten s reprezentantom susedov a účastníkom konania odpovedal že on môže a po výzve na doloženie potrebných dokumentov oprávňujúcich toto konanie sa radšej odmlčal.

Neváhali sme teda upozorniť aj pracovníkov miestneho úradu, ktorí nám tvrdili, že všetko je v poriadku. Vyžiadali sme si teda štátnu inšpekciu. Tá sa síce dostavila, na mieste sa však zaoberala len formálnou stránku výrubu, a síce, či boli stromy vopred jasne označené. Túto svoju obhliadku ručne „zaevidovala“, ale na mieste nik neriešil právnu stránku veci, teda fakt, že výrubové povolenie nenadobudlo právoplatnosť vzhľadom na nesplnenú podmienku.

Zarážajúce teda nie je len arogantné konanie developera bez úcty k zákonom a štipky citu k prostrediu, krajine a k okoliu v ktorom tvorí, ale hlavne nevôľa štátnych orgánov razantne zakročiť, keď je konanie protiprávne. Táto neschopnosť štátu kontrolovať a v prípade potreby zastaviť alebo pokutovať developerov, je badateľná všade vôkol nás.

Nechápte ma zle, som absolútnym zástancom rozvoja našich miest a obcí, ale len v medziach ktoré nám vymedzuje zákon. Inak prichádza k anarchii a návratu k rokom 90-tym, kedy sa rýchlokvasení podnikatelia rozhodnú a robia čo sa im zapáči bez ohľadu na protiprávnosť a dôsledky svojho správania. A tak, ako v iných prípadoch mnohokrát predtým, musia občania „suplovať“ štátne orgány a orgány s prenesenou právomocou a snažiť sa domôcť svojich práv. Ak by si štát pri nelegálnych výruboch plnil svoje povinnosti, nemuseli by na internete vznikať podobné svojpomocné návody, ako životné prostredie brániť: https://pado.blog.sme.sk/c/327266/Ako-branit-stromy-v-mestach-a-dedinach.html

To sa udialo aj v našom prípade: Na nesprávne konanie sme upozornili minimálne tri krát a to ako miestny úrad tak aj Štátnu inšpekciu životného prostredia. Žiaľ, naša snaha ostala zatiaľ bez hmatateľného výsledku alebo adekvátnej odozvy. Aktuálne to vyzerá, že developer ráta aj s alternatívou oznámenia či súdneho sporu a je ochotný obetovať „smiešnu“ pokutu za svoj zrýchlený postup. Vyzerá to tak, že posun k občianskej spoločnosti, kde budú všetci rešpektovať právne normy a konať v súlade s nimi, ešte nejaké to desaťročie potrvá.

Bohužiaľ, škody napáchané nielen na životnom prostredí, ale aj na dôvere ľudí v štátne inštitúcie, budú už mnohokrát nezvratné.

Teraz najčítanejšie