Denník N

„Tento systém založený na raste túžob robí všetkých nešťastnými“

Múdre slová Tiziana Terzaniho, taliansky novinár a spisovateľ (1938 – 2004) o raste a ekonomike.

Tento text je preklad jeho rozhovoru na Youtube.

My nechceme vnímať, že existuje niečo iné ako hmota. Zamysli si nad tým. Celý dnešný svet je založený na hmote a na kritériách, podľa ktorých sa s hmotou hospodári. Získavanie. Mať je dôležitejšie ako byť. Súťaženie. Pozri sa. Dnes chlapček chodí do školy a namiesto toho, aby rástol v radosti z objavovania pravidiel a divov sveta, tak prvá vec, ktorú ho učíme, ktorú mu vnucujeme, je súťažiť so svojimi spolužiakmi. Musí ich poraziť, aby bol prvý v triede. A tak funguje všetko.

Následne je celý ekonomický systém založený výlučne na zisku. Zamysli si nad ekonomikou. V súčasnosti sa udeľujú Nobelové ceny prestížnym ekonómom, ktorí so svojimi matematickými modelmi vedia predpovedať burzu Hong-Kongu o 20 rokov. Ale koho to zaujíma?? Ekonomika by mala byť založená na potrebách človeka! Ekonomika by nemala byť urobená pre účely ekonomických kritérií, ale pre človeka!

Ekonomický rast. Ale máme istotu, že pokrok by mal znamenať len rast? Nebolo by oveľa lepšie byť v situácii, kedy máme málo, ale akurát? A všetci by mali o trochu viac namiesto súčasnej situácie, kedy málo ľudí má veľmi veľa a veľa ľudí má veľmi málo.

Ak sa začneme opäť zamýšľať nad tým, čo naozaj potrebujeme, tak si uvedomíme, že to nie je to, čo nám dáva dnešná ekonomika. V súčasnosti je ekonomika vytvorená tak, aby prinútila množstvo ľudí pracovať hrôzostrašným tempom, aby dokázali vyrobiť úplne zbytočné produkty, a iní ľudia pracujú hrôzostrašným tempom, aby tieto produkty mohli kúpiť. Pretože toto je to, čo prináša peniaze medzinárodným firmám a veľkým spoločnostiam, ale neprináša to šťastie ľuďom.

Myslím si, že existuje krásne slovo v taliančine, ktoré omnoho viac vystihuje slovo „šťastný“. To slovo je „spokojný“. Uspokojiť sa. Ten, ktorý sa uspokojí s málom je šťastný človek. Pretože tento systém založený na raste túžob – túžba je vždy pre teba dosiahnuteľná – robí všetkých nešťastnými.

Teraz najčítanejšie

Nicolas Giroux

Autor je predseda Bystra, „komunitná obývačka“ v Bratislave ktorá funguje na princípoch bezrastu. www.degrowth.sk Študoval medzinárodné podnikanie a projektový manažment v oblasti medzinárodná rozvojová spolupráca. Vo voľnom čase sa vzdeláva v oblasti dejepis, politická a sociálna ekológia, antropológia, a filozofia. Píše vo svojom mene, nie v mene Bystra.