Denník N

Nežiadajme od úradníkov štátu a samospráv verejné súťaže, aneb Parkovací systém vo Zvolene – diletantizmus, či zámer?

Idem vás milí čitatelia zase otravovať s takou nudnou témou, ako je parkovací systém v jednom stredne veľkom okresnom meste Slovenska. V meste Zvolen. Áno, zvlášť teraz, keď sa stále niečo deje a sme zasypávaní obrovským množstvom informácií o všetkom možnom zo všetkých strán.

Napríklad náš bývalý premiér. Za jeden rok sa mu podaril „husársky kúsok“. Z jedného z najdôveryhodnejších politikov minulého roka sa stal jedným z tých, ktorým ľudia dôverujú najmenej. Klobúk dole. A to mnohokrát stačilo, aby neútočil zúrivo na každého, kto sa ho opovážil skritizovať, alebo vyjadriť úplne iný názor, ako má on. Ale nie o ňom som chcel.

Takže vráťme sa späť k téme parkovacieho systému vo Zvolen, pretože to nemusí byť až taká nudná téma. Ona môže byť celkom „sexy“ (v zmysle príťažlivá), keď si predstavíme, o aké peniaze v nej môže ísť. V súčasnosti chce vedenie Mesta silou mocou presadiť, aby výberom parkovného bola poverená súkromná firma. Tak to totiž znie z úst viceprimátora Ing. Luptáka, ktorý má na mestskom úrade na starosti dopravu, aj v tejto reportáži RTVS (pondelok 19.4.2021 o 17.00 – Správy z regiónov od minúty 8:50 viď. odkazy dole).

Reportér RTVS: Radnica uvádza, že výhodou parkovacieho systému vo vlastnej réžii je síce inkasovanie plných tržieb z parkovného, má to však pre samosprávu aj nevýhody. Tie spočívajú najmä v tom, že každý investičný zámer by Mesto muselo zdĺhavo súťažiť vo verejných súťažiach. Ďalej Ing. Lupták: Naopak, keby to robil súkromník, majú s tým skúsenosti, nemusia súťažiť, nie sú tlačený zákonmi, všetky vstupy dá do toho tá spoločnosť, ktorá to bude vykonávať a Mesto bude mať stály príjem.

Tak to je krása. Zrušme zákony, ktoré prikazujú štátu a samosprávam, aby obstarávali vo verejných súťažiach. Zrušme to, aby bolo transparentné a skontrolovateľné, čo súťažami obstarávajú, za akú cenu a za akých podmienok. Úradníkov štátu a samospráv to otravuje. Je s tým veľa práce a je to zdĺhavé. A čo je najhoršie, občania majú  potom presné informácie. No fuj!!! Apelujem na vás. Buďme, prosím vás, k úradníkom ľudskejší a nežiadajme to od nich.

Nehovoriac o tom, že toto je výsledok dvojročnej práce úradníkov Mesta Zvolen na systéme parkovania v meste: „Dajme to súkromnej firme.“

Ja si osobne myslím, že kľúčom k celému problému môže byť suma peňazí, ktorá sa výberom za parkovné vo Zvolene dá vyzbierať. Tak poďme k tej, ako som to pracovne nazval „sexy“ časti. Teraz budem fabulovať, proste fantazírovať, vymýšľať si príbeh, ktorý sa mohol a nemusel stať.

Predstavte si, že jedno Mesto poverí výberom parkovného niekoho, kto mu za to každoročne zaplatí 156 000 €, ale ten niekto vyberie v skutočnosti, i keď každý rok to môže byť iná suma, ale dajme tomu, že je to od 450 000 € do 550 000 € ročne. Mestu zaplatí 156 000 € ročne a na prevádzku plus rozpočítané investície minie dajme tomu 50 000 € ročne. Zostáva mu tým pádom 244 000 až 344 000 € ročne. No povedzte, keby to tak bolo, nebol by to zaujímavý príjem pre kohokoľvek?

Ale poďme ešte krátko k faktom:

Vedenie Mesta Zvolen menovite viceprimátor Ing. Lupták, ktorý má na starosti oblasť dopravy stále tvrdí, že Mesto Zvolen by malo zabezpečením parkovacej politiky mesta poveriť súkromnú firmu. Jediné dôvody, ktoré uvádza sú:

– súkromné firmy s tým majú skúsenosti

– nemusia nič, čo budú potrebovať, pre realizáciu parkovacej politiky zdĺhavo súťažiť, ako k tomu samosprávu núti zákon

Ing. Lupták však neuvádza žiadne informácie o tom:

  1. aké budú náklady a príjmy Mesta, ak bude parkovací systém zabezpečovať Mesto
  2. aké budú náklady a príjmy Mesta, ak bude parkovací systém zabezpečovať súkromná firma

Toto je výsledok dvojročnej prípravy s odborníkmi, ktorý je prezentovaný mestským poslancom 29.3.2021. Predošlému prevádzkovateľovi výberu parkovného skončí zmluva 30.6.2021.

A na záver pár otázok vedeniu Mesta Zvolen:

Kedy predloží vedenie Mesta Zvolen mestskému zastupiteľstvu na prerokovanie petíciu občanov, v ktorej okrem iného žiadajú Mesto, aby prevzalo výber parkovného do svojich rúk?

Čo chce vedenie Mesta Zvolen v oblasti parkovacej politiky dosiahnuť?

Ako to chce Mesto dosiahnuť tým, že zabezpečením parkovacieho systému poverí súkromnú firmu?

Na základe akých kritérií chce túto firmu vybrať?

Koľko peňazí má súkromná firma odvádzať Mestu?

Na základe, čoho bude táto suma stanovená?

Aké budú úlohy a povinnosti tejto súkromnej firmy?

Kedy chce Mesto Zvolen vyhlásiť súťaž na výber právnickej osoby, ktorá bude poverená zabezpečením parkovacieho systému mesta?

Chcem sa na tomto mieste zároveň poďakovať mestským poslancom Ing. Ľ. Zdút-Šťastnému, R. Karczubovi a miestnemu aktivistovi P. Krajčimu, ktorí zorganizovali túto petíciu https://www.peticie.com/peticia_za_sposob_vyberu_parkovneho_v_meste_zvolen a aj mestskej poslankyni M. Mészáros Bariakovej a miestnemu aktivistovi J. Pinkovi, ktorí na túto dôležitú tému intenzívne upozorňujú.

https://www.facebook.com/watch/?v=164411788893301&notif_id=1618983304196205&notif_t=watch_follower_video&ref=notif

Teraz najčítanejšie