Denník N

Bžánov polmilión od Zahorčáka, primátor Michaloviec a zároveň poslanec NR SR má problém…

Jeden z Herderových citátov hovorí o tom, že čas je strohý, ale spravodlivý účtovník: nerobí sa, že nevidí a nepodvádza. Vytrvalosť a čas zohráva hlavnú úlohu aj na ceste k spravodlivosti v kauze pol miliónovej odmeny pre advokáta Bžána v Michalovciach. V hlavnej úlohe je stále primátor Zahorčák, dnes už aj poslanec NR SR. Začína sa totiž nové trestné konanie, ale poďme postupne…

Michalovce od roku 2014 čelili miliónovej žalobe. Naše mesto k súdu poslala spoločnosť Medipark Košice, ktorej vlastnícke štruktúry, v tej dobe siahali až na Panamu. Spor firmy a mesta súvisí s výstavbou a prevádzkou poschodového parkovacieho domu. Mesto, resp. primátor Viliam Zahorčák si pre tento súdny spor vybral na zastupovanie kanceláriu JUDr. Radomíra Bžána, rodáka z tej istej obce ako on. Urobil to však úplne sám bez schválenia mestským zastupiteľstvom a dokonca bez verejného obstarávania. Konečná suma za právne služby bola 480.000,-EUR. O podrobnej chronológii a súvislostiach som písal už v roku 2017 tu:
prvý článok: https://dennikn.sk/blog/681648/takmer-pol-miliona-eur-pre-pravnika-ziadny-problem/
druhý článok: https://dennikn.sk/blog/907905/milionovy-pravnik-bzan-zkasiroval-takmer-polmilona-eur-aj-na-vychode/

Okrem poukazovania na porušenie zákona som si nechal vypracovať aj právnu analýzu a následne som ešte v jari 2017 podal aj trestné oznámenie. Začala sa tortúra okolo vyšetrovania, prípad bol postupne pridelený až trom rôznym vyšetrovateľom OR PZ v Michalovciach, pričom manželka hneď toho prvého doposiaľ pracuje ako vedúca finančného odboru na mestskom úrade a je tak primátorovou podriadenou. Takmer ročné trestné stíhanie vo veci bolo zastavené na pokyn okresnej prokuratúry v Michalovciach len 10 dní pred komunálnymi voľbami v roku 2018, v ktorých V. Zahorčák obhájil mandát primátora. V živote aj v politike však patrím skôr k vytrvalostným typom a tak som okrem trestného podania adresoval aj podnet Úradu pre verejné obstarávanie. Ten po vykonanej kontrole na môj podnet vo svojich záveroch skonštatoval, že pri predmetnom obstarávaní právnych služieb zistil porušenie zákona č. 25/2006 Z. z. a následne sa ÚVO vysporiadal aj so všetkými námietkami mesta Michalovce. Mesto v tomto spore uzatvorilo zmluvy na základe už neplatného zákona a navyše pri jednej z nich, kde nebol vykonaný žiaden úkon bolo mestu vyfakturovaných a následne aj zaplatených 210.000,-EUR. Vyšetrovateľ a ani prokuratúra však tieto závery absolútne vo svojom vyšetrovaní nevzali do úvahy a moje námietky následne neakceptovala ani Krajská prokuratúra v Košiciach, na ktorú som v decembri 2018 a januári 2019 podával podnet na preskúmanie rozhodnutí Michalovskej prokuratúry aj PZ v Michalovciach.

Parkovací dom kvôli ktorému spor vznikol mal stáť pred budovou Daňového úradu v Michalovciach

Jednoznačnosť tohto prípadu, ktorý nepotrebuje nejaké zložité dokazovanie, pretože všetko je jednoducho na papieri ma doviedla k záveru, že zjavne až výmenou politickej garnitúry sa bude dať niekam v tejto veci pohnúť. Napriek tomu som však adresoval odvolanie na Generálnu prokuratúru SR, konkrétne ešte na vtedajšieho generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára. Okrem strohej odpovede o prevzatí podania a prísľubu, že danú vec preveria som ani po niekoľkých urgenciách a žiadostiach nedostal za viac ako 1 rok žiadnu odpoveď. V decembri 2020 som tak listom ohľadom môjho podnetu kontaktoval aj súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Odpoveď z GP prišla minulý mesiac.

Generálna prokuratúra dala jednoznačne za pravdu všetkým mojim pripomienkam a konštatuje, že „orgány činné v trestnom konaní nezistili a neobjasnili skutkový stav veci v takom rozsahu, ako im ukladá Trestný poriadok a tiež nevyhodnotili vykonané dôkazy takým spôsobom, ako to predpokladá trestný poriadok.“ Generálna prokuratúra tak uložila podriadenému prokurátorovi pokyn, aby zabezpečil opätovné vydanie uznesenia o začatí trestného stíhania podľa §199 ods. 1 Trestného poriadku za obzvlášť závažný zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku podľa §237 ods. 1. ods. 4 písm. a) Trestného zákona. Pri tomto druhu porušenia povinností pri správe cudzieho majetku ako ho uviedla aj samotná Generálna prokuratúra SR je trestná sadzba odňatia slobody na 10 až 15 rokov ak ide o škodu veľkého rozsahu.


Primátor a poslanec Zahorčák už niekoľkokrát sám jasne verejne aj prostredníctvom médií deklaroval, že rozhodnutie obstarať tieto právne služby skrz kanceláriu R. Bžána bolo jeho rozhodnutím a tak je zrejmé akým smerom by sa malo vyšetrovanie uberať. Takmer pol milióna EUR už ale s najväčšou pravdepodobnosťou nikdy neuvidíme, nemáme tak teda ani peniaze a ani parkovací dom. Každý jeden Michalovčan prispel zo svojho vrecka na tento biznis sumou približne 12,- EUR. Hľadaním pravdy aj v tomto prípade však musí byť docielené jasné vyvodenie zodpovednosti za škodu, ktorú zaplatili všetci Michalovčania, aby sa už v budúcnosti nikdy niečo také neopakovalo.

Pravda má okrem iných aj jednu jedinečnú vlastnosť a to, že ju nedokáže zdeformovať ani čas a ani žiadne politické hry či špinavosti. Som tak aj naďalej vytrvalý a snáď ste už pochopili, že to s tou spravodlivosťou myslím smrteľne vážne a že jej vždy pôjdem naproti.

Titulná foto zdroj: web mesta Michalovce, Nový čas

Teraz najčítanejšie

Milan Kaplan

Občiansky aktivista, predseda OZ Nové Michalovce, poslanec Košického samosprávneho kraja