Denník N

Domáca paliatívna liečba neznamená vzdať sa

Niekedy intenzívna a náročná liečba v nemocnici prináša vážne chorým deťom veľa nepohody. Ak vieme, že chorobu nevyliečime, ani nezastavíme jej vývoj, domáca paliatívna liečba ponúka viac života a menej bolesti nielen dieťaťu, ale aj celej rodine.

Predstavme si tých, ktorí majú nevyliečiteľne choré dieťa a stoja pred závažným životným rozhodnutím.

Pokračovať v intenzívnej liečbe v nemocnici aj keď je pre dieťa veľmi náročná ak vieme, že chorobu nezvráti?

Alebo zobrať si dieťa domov a prežiť s ním čas doma naplno?

  • Znamená vzdať sa ísť domov?
  • Znamená vzdať sa uprednostniť domov a paliatívnu liečbu doma pred pobytom v nemocnici a intenzívnou liečbou, ak vieme, že chorobu nevyliečime?
  • Znamená vzdať sa pripustiť si, že chorobu nevyliečime?
  • Znamená vzdať sa upustiť od liečby, ktorá je pre dieťa zaťažujúca a náročná?

Nevyliečiteľne choré deti  trpia často nielen preto, že sú choré, ale aj preto, že ich liečime.

Paliatívna liečba neznamená vzdávať sa. Ak sa rozhodneme upustiť od náročnej a intenzívnej liečby v nemocnici, nevzdávame sa, pretože chránime život a zmierňujeme utrpenie.

Nevyliečiteľne choré deti často žijú doma dlhšie a kvalitnejšie, ak sa s paliatívnou liečbou začne včas.

MUDr. Mária Jasenková Vám v tomto videu vysvetlí viac. Video je súčasťou projektu „Plamienok každý týždeň“, ktorý nájdete na našej webovej stránke.

Odborníci z Plamienka pripravili na rok 2021 nový projekt s názvom Plamienok každý týždeň. Pravidelne, počas celého roku, Vám prináša nové krátke video. Lekári a psychológ sa v nich venujú praktickým, psychologickým i filozofickým otázkam paliatívnej starostlivosti.

Teraz najčítanejšie

PLAMIENOK n.o.

Sme nezisková organizácia, ktorá je na Slovensku priekopníkom rozvoja detskej domácej paliatívnej/hospicovej starostlivosti a smútkového poradenstva a terapie pre deti a ich rodiny. Od roku 2002 bezplatne poskytujeme nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim deťom domácu paliatívnu liečbu a starostlivosť. Deti navštevujeme doma v okruhu 2 hodín jazdy od Bratislavy. Od roku 2011 V Centre pomoci smútiacim deťom a rodinám v Bratislave na Zadunajskej ulici 6 bezplatne poskytujeme psychologickú, terapeutickú a poradenskú omoc smútiacim deťom a ich blízkym ako aj dospelým po strate dieťaťa. Do centra môžu prísť smútiace deti a rodiny z celého Slovenska. Od roku 2003 vzdelávame študentov, odborníkov a laickú verejnosť, aby sa kvalita detskej paliatívnej starostlivosti na Slovensku zlepšovala. Týmto blogom chceme prispieť k tomu, aby sa povedomie o paliatívnej starostlivosti na Slovensku zvyšovalo.