Denník N

10 minút denne pre váš vzťah

Koľko času denne venujeme rôznym aktivitám, aby sme v nich boli úspešní a niečo dosiahli? Venovať niečomu čas je dôležité nielen preto, aby sme napredovali, ale aj preto, aby sme sa udržali vo „forme“. A ak niečomu prestaneme venovať čas, časom sa to vytratí z nášho života. A koľko času denne venujete svojmu vzťahu?

Často zabúdame na to, že aj o vzťah sa treba starať. Možno sa necháme strhnúť povinnosťami a rýchlym životným štýlom. Možno sme podľahli rutine a stereotypu. V každom prípade, aj keď sme položili dobré základy pre vzťah, žijeme z toho čo pekné sme spolu prežili a ak sa prestaneme o vzťah starať, časom túto silu vyčerpáme, vzťah to oslabí, kráčať spolu bude čoraz ťažšie a tak ľahko vzťah niečo ohrozí. Tieto veci si všimol Barton Goldsmith a začal sa im venovať. A napísal knihu o tom, ako sa o vzťah lepšie starať – 10 minút denně pro váš vztah. Dnes si ju priblížime :).

Goldsmith vo svojej knihe ponúka 8 kapitol, ktoré sú zamerané na rôzne problémy a výzvy, ktorým vzťah čelí. V každej kapitole je niekoľko odsekov, ktoré aj v rámci témy umožňujú zamerať sa hlbšie na ten ktorý problém. Práca s nimi je pomerne jednoduchá – teória, príklad z praxe, praktické cvičenie pre partnerov a výzva k tomu, aby partneri si spolu tieto témy preberali – odtiaľ je aj názov – 10 minút denne pre Váš vzťah.

Láska

Ak niečo pomáha tomu, aby sa dvaja stále milovali, tak je to čas, ktorý spolu prežívajú. Je dobré, ak si pravidelne vyčlenia čas pre seba navzájom. Ale aj na riešení vecí, ktoré musia spolu prebrať a na ktorých sa musia dohodnúť. Nebojte sa pochváliť toho druhého, hľadajte kompromisy a aj „pracovné“ stretnutie zakončite niečím oddychovým alebo zábavným. Niečím, čo vás stmelí.

Milovať, to je aktivita. Nie je to stav, ktorý sme dosiahli raz a navždy, ale niečo, čo treba znova a znova potvrdzovať. Slová ľúbim ťa opakované znova a znova a preukázané rôznymi spôsobmi. Od pozornosti, až po darčeky.

Do života môžu prísť náročné okamihy, to do veľkej miery neovplyvníte. Ale môžete pracovať na tých pekných. Aby ich bolo čo najviac a aby ste z nich mohli čerpať silu, keď bude náročné kráčať spolu. Pokojne si na stenu porozvešajte fotky zo všetkých spoločných akcií a výletov…

Niekedy partner potrebuje našu pomoc, ale väčšinou ho poteší už skutočnosť, že sme v jeho blízkosti, pripravení mu pomôcť. Je to informácia / postoj – som tu pre teba.

Láska nie je obchod. Obdarujte toho druhého, pretože ho máte radi a robte to často. Keď na neho myslíte, keď ho chcete potešiť, keď mal ťažký deň… Dar nemusí byť hmotný.

Intimita

Intimita začína oveľa skôr, ako v posteli. Základom je bezpečné prostredie – to že obidvaja môžu byť sami sebou, že ten druhý ich prijíma aj v ich nedokonalosti, navzájom sa podporujú a môžu si dôverovať. Nemožno oddeliť intimitu od láskavých prejavov. Intimita je takou čerešničkou na torte.

Výbornou predohrou je dotyk. Aj keď nevedie k sexuálnemu styku. Dokáže však nasýtiť veľa potrieb. To isté platí aj pre objatie. Hľadajte, skúmajte, objavujte, povedzte si čo áno, čo nie. Pridajte štipku humoru, záujem aj mimo spoločný čas a iniciatívu.

Romantika

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, čo všetko spadá do romantiky? A čo z toho za romantické považuje ten druhý? Ak ste na pochybách, spýtajte sa ho. V každom prípade „romantika“ sa nestane sama od seba. Romantické chvíle treba aktívne vytvárať. Úplne najlepšie je, ak si ich naplánujete – nech sa môžete na ne tešiť. Plánovanie romantike nič neuberá na čare. Ale môžete aj popri tom niečo pripraviť a nachystať. Nie budúci mesiac. Teraz. Hoci „len“ večeru, alebo teplú vaňu s príjemnou hudbou pre toho druhého a vytvoriť priestor nech si to užije…

Sex

Sexualita je spojená s intimitou a bez nej to nepôjde… Sexualita môže a mala byť aj živelná. Ale predovšetkým je akýmsi vrcholom všetkého, čo sa vo vzťahu odohráva. Je dobrá aj na pálenie kalórií, ale nie je to telesný cvik. Nič ju tak nezlepšuje, ako rozhovor o nej. Otvorenosť. Spoločné objavovanie. Hľadanie kompromisu, hlavne čo sa týka otázky – ako často. Ak sexualitu zlepšuje rozhovor o nej, nič ju tak efektívne nedusí, ako stereotyp a všetko to prežité. To prvé sa dá prekonať kreativitou. To druhé rozhovorom, ale aj odpúšťaním. A odpustenie nie je možné bez ľútosti. Ak je vzťah poznačený rôznymi ranami a emóciami, túžba po tom druhom vyhasína. Možno aj máte túžbu na sex, ale nie na partnera…

Udržujte rovnováhu

Vo vzťahu by obaja mali byť sami za seba a ťahať spolu. Teda každý by mal byť schopný svoje bežné veci riešiť sám. Dve samostatné bytosti spolu vytvoria jedno. A pritom žiadna z nich neprestane existovať. „Len“ kráčajú spolu a navzájom si pomáhajú a zdieľajú sa na ceste životom. Je veľkou záťažou, ak niekto za svoje šťastie robí zodpovedného toho druhého…

K rovnováhe je dôležité, aby život napĺňalo viacero rovín. Nielen práca, či vzťah. Myslia sa tím záľuby, trávenie voľného času, pomoc druhým, stretnutia s ľuďmi… Je veľmi veľa vecí, ktoré nás môžu naplniť a obohatiť a tím aj zmenšia tlak na očakávania, ktoré často máme výlučne od vzťahu…

Doprajte sebe, ale aj druhému čas pre seba. V odlúčení sa rodí túžba. Tá volá po naplnení. A potom je potrebný znova odstup, aby sa objavila túžba. Je to neustály kolobeh. Byť stále spolu je náročné a poznačí každý vzťah.

Nezanedbávajte svoje túžby a potreby. Môžete ich odsunúť, môžete sa obetovať. Ale nesmie ísť o trvalý stav. Ak by išlo o trvalý stav, bude rásť vaša nespokojnosť a budete si čoraz viac klásť otázku, či to stojí za to…

Zmena patrí k životu. Zmena sama o sebe nie je negatívna. Vnímajte ju ako príležitosť.

K životu patria emócia a treba hľadať cestu, ako ich zdieľať. Často stačí počúvať a neradiť. A nesúdiť. A o niečo viac premýšľať nad tým, čo sa stalo a čo s tým a o niečo menej hovoriť, čo nás prvé napadne.

Riešenie problémov

Problémy patria k životu. Vyriešite jeden, objaví sa druhí. Niekedy vyriešite jeden a objaví sa ich viac. Môžete sa nad tým rozčuľovať, ale to Vám nepomôže. Oveľa lepšie je postaviť sa problému čelom a riešiť ho. Dokonca môžeme byť pri riešení problému neúspešní. Zlyhanie patrí k životu. Jediným skutočným zlyhaním a neúspechom však je pred problémom utekať.

Nedovoľte, aby sa problém stal niečím, čo postaví múr medzi vami. Efektívnejšie problém zvládnete spolu. Nemyslím problém, ktorý ste si vyrobili sami a dokonca pred ktorým Vás ten druhý „varoval“. Vtedy ten druhý môže a nemusí byť ochotný pomôcť. Snáď bude. Myslím však problémy, ktoré sú aj bežné. Ak ich budete riešiť spolu, nájdete riešenie a budete v tom spolu. Ak ich budete riešiť na vlastné triko, bude medzi Vami rásť priepasť.

Je veľa vecí a dôvodov, ktoré môžu spôsobiť, že nie ste s tým druhým. Práca je úplne najbežnejším. Ale vždy môžete zavolať, či napísať: ako sa máš, ako sa ti darí, chýbaš mi…

Ak ste „zhrešili“, aktívne sa usilujte o odpustenie. A k odpusteniu vedie ľútosť. Nespoliehajte sa na čas, že uzdraví rany. To platí len v malom. Vzťah dokáže poznačiť veľa vecí, ale nič ho nedokáže tak uzdraviť ako odpustenie a uchádzanie sa o odpustenie.

Hnev

Hnev patrí k životu. Je znakom prekročenia istých hraníc. Stalo sa niečo, čo sa nemalo. Môžeme sa hnevať. Ale nie je tu miesto pre agresiu. Nedovoľme hnevu, aby prebral iniciatívu do rúk. Takmer vždy sa stane niečo, čo budeme chcieť vziať späť, ale už nebudeme môcť. Dobrým spôsobom ako hnevu predchádzať je rozhovor. Hnev často prichádza po získaní pocitu, že už nie je iné riešenie. Rozhovor je dobrým spôsobom, ako spoznať, prijať, pochopiť a brať ohľad. Ale aj vyjasniť si, čo sa stalo (často ide skôr o nedorozumenie).

Aj hádka patrí k životu. Ale mala by byť konštruktívna. Aký má zmysel riešiť to, čo bolo v minulosti? Ak už to bolo predmetom rozhovoru? Ak z hádky urobíme nástroj moci – kto z koho, nič dobré z nej nevzíde. Aj tak vzhľadom na spontánnosť, je hádka vždy veľkým rizikom, že zaznie niečo, čo nás bude mrzieť.

Ak už hádka sa stala nástrojom ako uvoľniť napätie a pomenovať problém, pracujte s ním a neponechajte ho v rovine, ktorá vás rozdelí. Hľadajte riešenie, prijmite zodpovednosť, uchádzajte sa o odpustenie, odpúšťajte a budujte spolu vzťah. „Prelepte“ ranu niečím pekným, čo nielenže ranu zdraví, ale vzťah ešte posilní. Jedno prirovnanie prirovnáva konflikt k pretrhnutiu lana ktoré spája dvoch ľudí a obnovu vzťahu k uzlu, ktorý tých dvoch opäť spojí, ale zároveň tým lano skráti. Je lepšie, ak k zraneniu nepríde, ale ak sa tak stane, môže byť aj prínosom…

Komunikácia

Rozhovor je efektívny spôsob, ako povedať tomu druhému, čo je pre nás dôležité a pochopiť, čo je dôležité pre neho. Je nástrojom k spokojnosti. A je dobrou prevenciou pred problémami a hádkami. K rozprávaniu patrí aj počúvanie a kladie otázok (čo je znakom toho, že počúvame a máme záujem).

Počúvajme, nesúďme. S mnohými myšlienkami a emóciami treba pracovať. Niektoré sa až po vyslovení ukážu ako nesprávne, či nevhodné. Vytvorte si priestor, kde ten druhý môže povedať, čo cíti a to bez toho, aby za to bol odsúdený. Sme odlišní. Časom sa odlišnosti zmenšujú, ale vždy tu budú. Ak ich prijmeme ako výzvu, môžu sa stať nástrojom obohatenia. Rozprávajme sa často a veľa. Môže ísť aj o nepodstatné veci. Veď vzájomná dôvera a zdieľanie vytvárajú priestor na pomerne rozsiahle zdieľanie. Aj v rozhovore hľadajte možnosti, ako toho druhého povzbudiť, pochváliť a ak je potrebné usmerniť, tak s láskou a s citom…

.

Goldsmithova kniha tematicky pokrýva témy, ktoré najčastejšie páry pomenúvajú ako problém vo svojom vzťahu. V každej ponúka množstvo rád a tipov, často veľmi originálnych. Je preto dobré mať ju po ruke a patrí tak ku knihám, ktoré by nemali chýbať v knižnici ľudí, ktorí sa majú radi. Ak by ste potrebovali viac sa venovať konkrétnej téme, možno potom siahnuť po knihe, ktorá sa venuje výlučne konkrétnemu problému. Kniha je aj vhodným darčekom, ktorý môže spestriť život nejedného páru.

Je to kniha, ku ktorej sa môžete vracať znova a znova – prečítate ju jedným dychom, ale znova a znova z nej budete čerpať vďaka tomu, že ponúka veľa informácií na malom priestore. Pokúsil som sa priblížiť tie najdôležitejšie, ale aj tak stojí za to siahnuť po knihe a nájsť v nej to „svoje“. Z toho dialógu / rozhovoru s knihou si určite vezmete niečo, čo bude určené len pre vás a čo zatiaľ ostalo skryté…

Tomáš Hupka

Barton Goldsmith pracuje ako psychológ a terapeut. Venuje sa manželskej, párovej a rodinnej terapií. Pravidelne prispieva do rôznych novín a časopisov vrátane The Chicago Tribune, The Washinghton Post, Time či Cosmopolitan, prednášal na univerzite v Los Angeles a získal ocenenie aj za pomoc ľuďom po zemetrasení v USA (ale aj za pomoc a liečbu závislostí). Patrí k obľúbeným prednášajúcim a tiež hosťom v rôznych reláciách v rámci osvety. Napísal 7 kníh. 10 minút denně pro váš vztah, ktorú sme si dnes priblížili, patrí k tomu najlepšiemu v jeho tvorbe.

Zdroj fotografie:

www. cyclingweekly. com

Teraz najčítanejšie

Tomáš Hupka

Vzťahom som sa začal venovať pred 10 rokmi, cez blogy na stránke .týždňa. Potom nasledovalo obdobie, kedy som pripravoval stretnutia pre ľudí, ktorí sa chceli pripraviť na vzťah. Sám som spolu s pani manželkou absolvoval kurz Manželské večery, ktorý vytvorili Nicky a Sila Lee. O vzťahoch som znovu začal písať cez blogy na stránke denníka N. Pridal som aj témy z oblasti životného štýlu, keďže je dôležité ako človek žije a to sa prenáša aj do jeho vzťahu.  Venujem sa témam, ktoré ma zaujímajú, ale aj témam ktorými žijú iní ľudia... Prajem Vám príjemné čítanie! Tom