Denník N

Vypúšťame „len“ 10% emisií skleníkový plynov. Znamená to, že nemusíme nič robiť? Časť 2.

Pomoc bohatej Európy zvyšku sveta môže byť nevyhnutná a kritická. Svoje bohatstvo môže využiť napríklad na dotovanie bezuhlíkových technológií a tak pomôcť, aby podstatne zlacneli.

Čím viac obnoviteľných, tým nižšia cena

Náklady na dodávky energie, ako sú obnoviteľné zdroje, klesajú exponenciálne úmerne ich využívaniu. Deje sa to vďaka  kumulatívnym skúsenostiam získaným prostredníctvom slučky spätnej väzby učenia.

Znižovanie nákladov vďaka zavádzaniu technológie sa tiež nazýva „úspory z rozsahu (economies of scale)“. Každé zdvojnásobenie kumulatívnej inštalovanej kapacity obnoviteľných zdrojov energie znižuje náklady približne o 20% a vytvára tak posilňujúcu slučku (toto sa označuje ako „pomer pokroku“). Zvýšenie kapacity (1) a inštalácie (2) nových zdrojov energie vedie k väčšiemu učeniu (3), zníženiu ceny (4), zvýšeniu príťažlivosti obnoviteľných zdrojov energie (5), a teda k ešte väčšej projektovaniu a inštaláciám:

Napríklad každé zdvojnásobenie inštalovanej kapacity zníži cenu slnečných fotovoltaických panelov o 24%. Táto hodnota poklesu ceny sa volá miera učenia a typicky je okolo 20%.

Často sa stáva, že sa dozvieme nejakú novú technologickú novinku zo sveta bezuhlíkových technológií: nové technológie výroby batérií, výstavba skladísk elektrickej energie, elektrické autá so stále lepším dojazdom. To nie sú len ojedinelé správy pre technologických zanietencov. Je to výsledkom práve spomenutej slučky učenia.

Čiže tu je dôležité miesto pre Európu a rozvinuté krajiny. Môžeme pomôcť ostatným krajinám tým, že prevezmeme na seba náklady za prvotné zavádzanie nových technológií. Pomocou dotácií pomôžeme rozšíreniu nových, bezuhlíkových technológií, a tým pomôžeme znížiť ich cenu. Vzhľadom na zodpovednosť, ktorú máme za skleníkové plyny v ovzduší, je to správne a dôležité.

Táto naša podpora bezuhlíkovým technológiám prinesie dôležité ovocie v podobe nižšej ceny týchto technológií. Tým pomôžeme ostatným krajinám pri prechode na bezuhlíkové hospodárstvo.

Preto má zmysel dotovať nové technológie. Tie by ináč neboli schopné konkurovať fosílnym technológiám – ktoré už majú svoju rozvojovú fázu za sebou a ich cena už dosiahla minimum – na rozdiel od nových technológií. Takto vlastne v súčasnosti historicky dosiahnutá najnižšia možná cena fosílnych technológií by spôsobovalo zabrzdenie rozvoja iných technológií, ktoré by sa nemohli presadiť. Nové technológie by sa bez dotácií nepresadili, aj keby boli schopné procesom učenia dosiahnuť nižšiu cenu ako fosílne palivá.

Dotácie majú aj iný rozumný dôvod – a tým sú jestvujúce dotácie do fosílnych palív. Odhaduje sa, že tieto dotácie fosílnych palív tvoria 6% svetového HDP (!!!).

Ďalší dôvod, prečo by sme mali zavádzať nové bezuhlíkové technológie je oneskorenie, ktoré nástup nových technológií sprevádza. Trvá zhruba 20 rokov, kým sa nové technológie dostanú k priemyselnému využitiu.

Preto, ak začneme rýchlo, najlepšie ihneď, zavádzať nové technológie, pomôžeme zvyšku sveta aj tým, že ušetríme čas, ktorý je potrebný na uvedenie novej technológie do komerčnej fázy. Na čase závisí, už sme premrhali všetky termíny.

Pozrime si graf vývoja spotreby všetkej energie v simulovanom svete, v ktorom sú obnoviteľné zdroje energie vysoko dotované:

Na grafe vidíme exponenciálny rast zhruba od roku 2032 a potom plynulý nárast. Pri tom vysoké dotácie sú nasimulované od roku 2020. Potrvá však asi 12 okov, kým sa prejaví dynamika spomenutá vyššie, presnejšie fáza prípravy technológií na komerčné využitie.

(Na obrázku vidíte jeden z grafov simulátora politík pre zmenu podnebia EN-ROADS. Toto je graf dopytu primárnej energie z obnoviteľných zdrojov. Čierna čiara zobrazuje vývoj bez zmeny našej politiky v oblasti zmeny podnebia. Modrá čiara zobrazuje vývoj pre nastavené opatrenia, v tomto prípade pre výrazné dotovanie obnoviteľných zdrojov energie.)

 

V blogu som využil výstupy so simulátora klimatických politík EN-ROADS:

https://en-roads.climateinteractive.org/scenario.html?v=2.7.38&p16=-0.03

Ponúkame semináre a webináre o zmene podnebia s využitím simulátora En-ROADS, pozrite viac tu:

http://www.350.sk/

Teraz najčítanejšie

Marián Šumšala

Som manžel a otec syna a dcéry. Nie je mi jedno, či sa majú deti kde hrať. Preto sa nepoliticky angažujem v komunálnej politike. Tiež ma trápi, v akom stave im zanecháme okolitý svet. Preto sa angažujem v ochrane životného prostredia. V obidvoch týchto oblastiach dosť vážne prehrávam.