Denník N

Už vám povolili používať slovo „blogovať“?

Nie je dôležité, kde som natrafil na správu, ktorej sa tu budem venovať. Išlo o text prevzatý z verejnoprávnej tlačovej agentúry a uverejnený v mienkotvornom denníku. Od oboch, ale najmä od agentúry očakávam vecné, korektné a presné informácie. Jadrom správy je to, že vyšlo 5. vydanie Krátkeho slovníka slovenského jazyka.

Za titulom „Spisovná slovenčina je znovu bohatšia o nové slová“ nasleduje perex: „V spisovnej slovenčine sú už povolené slová ako blogovať či esemeskovať.“ To je pre mňa prekvapujúce, lebo doteraz som nepočul, že by nové slová niekto „povoľoval“. Budí to dokonca dojem, akoby boli predtým zakázané. Ale ani jazykového policajta som nikdy na vlastné oči nevidel.

Aj prvá veta článku je zavádzajúca: „Spisovná slovenčina je opäť bohatšia, a to vďaka 5. vydaniu Krátkeho slovníka slovenského jazyka.“ V skutočnosti je to úplne naopak: nie slovenčina je bohatšia vďaka slovníku, ale slovník je bohatší vďaka vývoju slovenčiny. Slovenčina je bohatšia vďaka novým slovám, ktoré si jednoducho vyžiadal život a prax. Slová prirodzene vznikajú alebo sa preberajú a prispôsobujú a slovník len zachytáva aktuálny stav, resp. hodnotí slová ako neutrálne, hovorové, slangové, subštandardné a podobne. Mimochodom, ide o „krátky“ slovník, ktorý zachytáva len najpoužívanejšiu časť slovnej zásoby slovenčiny, takže počet jednotiek, ktoré obsahuje, nevypovedá nič o bohatosti jazyka ako celku.

K dezinformácii potom prispieva aj úradník z kancelárie štátnej tajomníčky ministerstva kultúry slovami: „V spisovnej slovenčine je najnovšie ,povolenéʻ blogovať, ememeskovať či esemeskovať, kamerovať alebo sa prostredníctvom notbuku prihlásiť na fejsbuk. Slovo kufor už nepomenúva iba schránku na šatstvo či obuv, ale aj priestor v automobile na ukladanie batožiny.“ Dobre, „povolené“ je v úvodzovkách, to je o niečo rozumnejšie ako v tom perexe. Ale k výrazu „najnovšie“: slová blogovať, ememeskovať a esemeskovať sú zachytené už v prvom zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka z roku 2006, takže sú „povolené“ už pätnásť rokov. Podobne slovo kamerovať a „nový“ význam slova kufor obsahuje druhý zväzok tohto slovníka (2011), v treťom zväzku (2015) nájdeme zasa notebook, pravda, ešte v nezdomácnenej podobe. (V záujme objektívnosti treba dodať, že Slovník súčasného slovenského jazyka nie je formálne uznaný za normotvorný, ale každý súdny používateľ slovenčiny ho za taký považuje.)

„Zmeny v najnovšom vydaní dokumentujú dynamiku vývoja spoločnosti, ktorá nevídanou rýchlosťou mení všetky oblasti nášho života vrátane jazyka ako dorozumievacieho prostriedku,“ dodáva na záver úradník. Veď to – jazyka ako dorozumievacieho prostriedku, nie prostriedku dezinformácií a ničím nepodložených poloprávd. Vždy treba dobre zvážiť, čo vypúšťame z úst alebo z klávesnice počítača.

Teraz najčítanejšie

Jaroslav Hochel

Píšem už dlho. Najčastejšie o filme, najmä keď ma niečo poteší. A príležitostne aj o inom, najmä keď ma niečo naštve.