Denník N

Len obnoviteľné zdroje energie nás nezachránia pred prílišným oteplením

Veľmi vysoké dotácie do obnoviteľných zdrojov spôsobia len nepatrné zníženie oteplenia. Fosílne palivá samé neporazia.

Vysoká podpora obnoviteľným zdrojom však má len malý vplyv na obmedzenie rastu teploty:

Pokiaľ by sme sa sústredili len na obnoviteľné zdroje, dosiahneme zníženie nárastu teploty v roku 2100 o 0,2°C – z 3,6°C na 3,4°C. Je to dôležité zníženie, ale zďaleka nepostačuje – potrebujeme ísť na 2°C alebo dokonca na 1,5°C. Avšak v konečnom súčte budeme potrebovať každú desatinu stupňa zníženie teploty.

(Na obrázku vidíte jeden z grafov simulátora politík pre zmenu podnebia EN-ROADS. Toto je graf priemernej globálnej teploty. Čierna čiara zobrazuje vývoj bez zmeny našej politiky v oblasti zmeny podnebia. Modrá čiara zobrazuje vývoj pre nastavené opatrenia, v tomto prípade pre výrazné dotovanie obnoviteľných zdrojov energie.)

Jedným dôvodom, ktorý sťažuje zníženie teploty, je, že veľká dostupnosť ďalšieho zdroja lacnej energie spôsobí nárast celkovej spotreby energie:

O tom, ako sa bude vyvíjať cena energií pri veľmi silnom dotovaní obnoviteľných zdrojov, hovorí nasledujúci graf:

Avšak celkové ročné peniaze, ktoré celosvetovo minieme za energie klesnú len mierne:

Takže v zníženej cene energie je príčina jej zvýšenej spotreby.

O tom, ako sa bude vyvíjať spotreba energií pri veľmi silnom dotovaní obnoviteľných zdrojov, hovorí nasledujúci graf, prvý je bez silného dotovania, druhý s:

Nárast energie z obnoviteľných zdrojov aj pri silnom dotovaní má len malý vplyv na fosílne palivá. Môže to mať viac príčin: Nedotovaná cena obnoviteľných zdrojov bude stále vyššia alebo porovnateľná s cenou energie z fosílnych palív; Obnoviteľné zdroje nám nepomôžu pri vytlačení spaľovacích motorov z dopravy; Nárast budovania obnoviteľných zdrojov má svoje hranice; Skryté dotácie do fosílnych palív – tie tvoria v súčasnosti až 6% svetového HDP.

Jednou z hlavných príčin malého vplyvu obnoviteľných zdrojov je, že nová energetická infraštruktúra sa buduje až po ukončení starej infraštruktúry alebo pri potrebe uspokojiť zvýšený dopyt po energii. Iba asi 6% všetkej energetickej infraštruktúry na svete sa každý rok mení, pretože infraštruktúru, ako sú uhoľné elektrárne a ropné rafinérie, možno používať 30 alebo viac rokov. Takže aj keď nové zdroje energie s nulovým obsahom uhlíka môžu tvoriť väčšinu trhového podielu nového energetického kapitálu, bude trvať mnoho rokov, kým sa starý kapitál odpíše a vyradí z prevádzky.

Pomalá premena základného majetku:

Boj s globálnym otepľovaním má mnohé prínosy. Napríklad následné zníženie využívanie fosílnych palív zníži znečistenie ovzdušia:

Samozrejme, že na dotovanie obnoviteľných zdrojov energie budú potrebné peniaze:

Spomenuli sme tu však práve dotácie do obnoviteľných zdrojov energie kvôli tomu, že sú asi politicky najpriechodnejšie. Priemysel sa nebráni, keď mu chceme akýmkoľvek spôsobom strkať peniaze do vačku.

Na radikálnejšie zníženie oteplenia musíme urobiť aj radikálnejšie opatrenia. Ale o tom inokedy.

 

V blogu som využil výstupy so simulátora klimatických politík EN-ROADS:

https://en-roads.climateinteractive.org/scenario.html?v=2.7.38&p16=-0.03

Ponúkame semináre a webináre o zmene podnebia s využitím simulátora En-ROADS, pozrite viac tu:

http://www.350.sk/

Teraz najčítanejšie

Marián Šumšala

Som manžel a otec syna a dcéry. Nie je mi jedno, či sa majú deti kde hrať. Preto sa nepoliticky angažujem v komunálnej politike. Tiež ma trápi, v akom stave im zanecháme okolitý svet. Preto sa angažujem v ochrane životného prostredia. V obidvoch týchto oblastiach dosť vážne prehrávam.