Denník N

Túto zásielku mi pošta odmietla vydať

Pobočka v Lučenci na Novohradskej ulici

5.5. 2021 som sa na pobočke Slovenskej pošty v Lučenci pokúsila o prevzatie oznámenej zásielky, ktorú mi pravdepodobne odosiela Okresná prokuratúra Rimavská Sobota a všimla som si, že zásielka je so skrátenou odbernou lehotou 3 dni.

Som advokát a na pobočku na Novohradskej ulici v Lučenci som sa dostavila cca o 17.30 hodine v rámci svojej práce, plnenia povinností advokáta, medzi ktoré patrí preberanie zásielok. Služobne som mimo kancelárie každý deň okrem 5.5.

Na túto pobočku si pravidelne chodím preberať poštu, najmä od orgánov činných v trestnom konaní, ale aj od súdov v trestných veciach, ktorí vzdorujú snahám o zavedenie e-governmentu, teda povinnej elektronickej komunikácie úradov s občanmi, ktorí majú zriadené elektronické schránky. Ako advokátka som povinná mať takúto schránku zriadenú a pod hrozbou pokuty komunikovať s úradmi výlučne elektronicky.

Keďže však niektoré úrady elektronickú komunikáciu vytrvalo odmietajú, vyháňajú nás advokátov, alebo našich zamestnancov denno-denne postávať v radoch na poštách a riskovať zbytočné nakazenie koronavírusom.

Po celý čas, ako si preberám poštu, používam nano-masku, podľa usmernení na stránke korona.gov s podnadpisom „Aké požiadavky musí spĺňať respirátor?“ :

Musí to byť respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1 alebo výrobok KN95 alebo N95 alebo iný výrobok, pre ktorý vydal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky rozhodnutie o uvedení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody podľa osobitného predpisu.

Maska, ktorú používam má takéto parametre:

Nano ochranná maska na tvár v čiernej farbe na gumičku poskytuje okrem vysokej ochrany aj pohodlné nosenie – anatomické vyhotovenie a univerzálny rozmer sa prispôsobí každému typu tváre. Rúško je možné prať, vďaka čomu vás nielenže ochráni, ale je aj ekologické. Rúško je zložené z 3 vrstiev s účinnosť filtrácie porovnateľnou s triedou KN95 – FFP3 (99,89 %). Vysoká priedušnosť a veľká účinnosť rúška zachytáva nebezpečné častice. Rúško tvorí:

  • tkaninový filter PHS – s priepustnosťou 2 µm
  • penový nano filter – s flexibilnou štruktúrou, vyrobený špeciálnou metódou s hrúbkou 1 mm a priepustnosťou 0,5 μm, čo umožňuje pohodlnejšie dýchanie
  • polymér – s protihmlovou funkciou, antibakteriálnou a antialergénnou štruktúrou, a podľa certifikátu k nej spĺňa požiadavky harmonizovanej normy ST EN 149+A1.

Podľa vyhlášky číslo 175 Úradu verejného zdravotníctva SR, zverejnenej vo vestníku vlády 15.4.2021, sa na účely  vyhlášky respirátorom rozumie určený výrobok filtračná tvárová polmaska bez výdychového ventilu kategórie FFP2, ktorá je osobným ochranným prostriedkom podľa osobitného predpisu, alebo výrobok KN95 alebo N95 alebo iný výrobok, pre ktorý vydal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky rozhodnutie o uvedení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody podľa osobitného predpisu.

Teda, prišla som na pobočku ako obvykle, potešilo ma, že tam takmer nikto nebol, len jeden pán si preberal poštu a tri pracovníčky sedeli na svojich miestach. Pristúpila som k tej, ktorá za priehradkou s respirátorom vybavovala vydávanie oznámených zásielok. Ako som jej podávala „žltý lístok“, prihovorila sa mi slovami “ A respirátor máte kde ?“

Odpovedala som jej, že používam nanomasku, ktorá spĺňa parametre a s touto chodím denno-denne na túto pobočku, aj v časoch, keď bol Lučenec „čiernym okresom“ a nikto ma neupozornil, že nespĺňa štandardy. Mimochodom, keď bola povinnosť nosiť respirátor zavedená, nosila som so sebou aj certifikát, ale po opakovaných návštevách, keď ho odo mňa nikto nevyžadoval, som ho prestala nosiť a opatrenia sa postupne zmierňujú, tak ma to už teraz ani nenapadlo.

Pravidelne sa niekedy najmä kvôli vynúteným návštevám pošty podrobujem antigénovému testovaniu, a ani test mi na pošte do dnešného dňa nikto nekontroloval (spôsob takejto kontroly by bol tiež na jeden blog).

Milá pracovníčka pobočky, milá riaditeľka pobočky !

Nemali ste právo mi nevydať oznámenú zásielku, ale nezazlievam vám, že to asi neviete, a slová pracovníčky, ktorá na moju námietku, že moja nanomaska štandardy spĺňa povedala, že “ jej bolo povedané, že mám mať respirátor“,  potvrdzujú, že robíte, čo vám bolo povedané bez znalosti predpisov.

Mrzí ma, že namiesto slušného správania, ktoré by som od pracovníčky pobočky voči zákazníkovi očakávala sa na mňa oborila, hoci aj ja som v práci a plním si povinnosti.

Tiež ma mrzí, že prokuratúra, polícia a súdy v trestných veciach nie sú ochotní byť solidárni s nami advokátmi a s inými osobami, ktorí musíme chodiť pre zásielky na poštu, a aj sami a ich zamestnanci musia chodiť na poštu, lebo nevyužívajú elektronickú komunikáciu, hoci by to aj zo zákona mali robiť a z hľadiska filozofie e-governmentu by to mali chcieť robiť a snažiť sa vždy, keď je to možné.

Pracovníčka pošty mi skomplikovala život, pracovný harmonogram a ohrozila splnenie povinností, lebo hoci mám zajtra povinnosti na súde, budem sa musieť dostaviť opäť na poštu, aby som prevzala zásielku. A v radoch sa teraz stojí nekonečne dlho.

Naozaj sa nevieme a nemôžeme k sebe správať inak ? Je akceptovateľné hádzať na  krk pracovníkov pôšt a iných úradov kontrolovanie splnenia povinností, ktoré nemôžu riadne vykonať ? To, že vám na tvári vidí niečo, čo vyzerá ako respirátor, neznamená, že máte to čo spĺňa normy a potrebné štandardy.

Milé dámy na Novohradskej, chodím k vám pravidelne, dodržiavam všetky opatrenia, možno by ste sa čudovali, ale najmä vo vlastnom záujme, aj keď vám sa veľakrát nedarí zabezpečiť medzi čakajúcimi „poriadok“ a títo nemajú riadne nasadené respirátory, nedodržujú odstup,  tlačia sa na nás čakajúcich a niekedy sa predbiehajú.

Hoci majú možno menej povinností pred sebou ako ostatní, ktorí disciplinovane čakajú.

Aj keď sú zlé časy a chaotické opatrenia, môžeme sa správať slušne, alebo o to viac by sme sa mali správať slušne a ohľaduplne. Ale dokážeme to, alebo je to nad naše sily ?

Teraz najčítanejšie

Viktória Hellenbart

Smelo môžem napísať, že sa celý život venujem právu, hoci som pôvodne chcela robiť všetko okrem práva, a najviac zo všetkého som túžila byť veterinárom, ale veci sa vyvinuli inak. Od júla 2001 mám samostatnú advokátsku prax v Lučenci a som teda celý život "vidieckym advokátom". Láska k prírodným vedám ma od začiatku viedla k porovnávaniu a hľadaniu prírodných zákonov v práve. Napriek, a verím, že len "zatiaľ"prevažujúcim skúsenostiam, som si istá, že morálne zákony v spoločnosti sú rovnako nemenné a neporušiteľné ako zákony prírodné. Gravitačný zákon nie je neporušiteľný v tom, že nemožno jednoducho vyskočiť z 12. poschodia, ale následky jeho porušenia sa dostavia a tie sa už ignorujú ťažšie. A rovnako fungujú zákony morálne, možno ich porušiť, ale následky sa dostavia a v tomto prípade ich pocítime všetci..